การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ถูกจัดการ โดย Windows Small Business Server 2003 Update บริการของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 921910 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในใน Windows Server Update Services (WSUS) 2.0 คอนโซล และจากนั้นคุณพยายามเปิดโหนบริการการปรับปรุงในคอนโซลผู้ Microsoft Windows Small Business Server ดูแล คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
บริการการปรับปรุงของ windows Small Business Server (Windows SBS) ไม่ทำงานเนื่องจากมันโดยอัตโนมัติจะปิดถ้าคุณกำหนดให้บริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS)

สำหรับรายการของการตั้งค่าเฉพาะที่ทำให้ Windows SBS ซอฟต์แวร์ Update Services เพื่อปิด ให้ดูของ Microsoft:. แม้ว่า WSUS คือการจัดการการปรับปรุงสำหรับเครือข่ายของคุณ ไม่สามารถมีความถูกต้องของสถานะ ในรายงานการตรวจสอบ Windows SBS หรือ บนโฮมเพจบริการการปรับปรุง เมื่อต้องการใช้บริการการปรับปรุง SBS Windows ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำไว้กับ WSUS หรือติดตั้ง Windows SBS 2003 R2

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • กระบวนการอนุมัติสำหรับการตรวจหาอ็อพชันไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับกลุ่มของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใน WSUS 2.0
 • กระบวนการอนุมัติสำหรับการติดตั้งตัวเลือกเปิดใช้งานสำหรับกลุ่มของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใน WSUS 2.0
 • รายการของผลิตภัณฑ์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงสำหรับไม่ได้ถูกกำหนดเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งหมด.
 • คุณตั้งค่านี้ใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'หรือรีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ตัวเลือกในการตัวเลือกของคอมพิวเตอร์หน้าใน WSUS 2.0
 • บริการ WSUS ถูกหยุดไว้
 • กระบวนการการปรับปรุง classificationsไม่มีส่วนสำคัญ และการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและเซอร์วิสแพ็คเปิดตัวเลือก
 • กระบวนการอนุมัติสำหรับการตรวจหา classificationsไม่มีส่วนสำคัญ และการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและเซอร์วิสแพ็คเปิดตัวเลือก
 • กระบวนการปรับให้ตรงกันด้วยตนเองตัวเลือกเปิดอยู่
หมายเหตุ:คุณสามารถดำเนินต่อการจัดการการปรับปรุง โดยใช้ Windows Server Update Services 2.0 ผู้ดูแลระบบคอนโซล

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้::
 • การกลับรายการการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณทำที่อาจมีสาเหตุจากบริการการปรับปรุง Server 2003 ธุรกิจขนาดเล็กของ Windows จะหยุดการจัดการการปรับปรุงสำหรับเครือข่าย
 • การรันใหม่อีกครั้งโปรแกรมติดตั้งจาก Windows Small Business Server 2003 R2 ซีดีเลข 6 ซีดีของเทคโนโลยี R2 อยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 921910 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB921910 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:921910

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com