วิธีการปิดใช้งาน หรือการถอนการติดตั้ง Microsoft Windows ของแท้ประโยชน์จากการแจ้งเตือนสำหรับ Windows XP รุ่นนำร่อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 921914 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้ใช้ได้กับรุ่นของ Microsoft Windows ของแท้ประโยชน์ (WGA) แจ้งให้ทราบสำหรับ Windows XP ที่มีกระจายระหว่างโปรแกรมนำร่องนั้น ตัวอย่างเช่น รุ่นนี้จะรวมอยู่ในรุ่นก่อนวางจำหน่ายที่มาพร้อมกับเงื่อนไขลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ Microsoft คุณต้องติดตั้งการแจ้งเตือน WGA รุ่นที่วางจำหน่ายทั่วไปอย่างปลอดภัย และง่ายดายถอนการติดตั้งรุ่นนำร่อง ถ้าคุณติดตั้งรุ่นนี้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อปิดใช้งาน หรือการถอนการติดตั้งรุ่นนำร่อง

สิ่งสำคัญ คำแนะนำเหล่านี้ยังไม่ได้ทดสอบบนการแจ้งเตือน WGA รุ่นวางจำหน่ายทั่วไป ดังนั้น คำแนะนำเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุน Microsoft จะเสนอการแจ้งเตือน WGA รุ่นที่วางจำหน่ายทั่วไปสำหรับผู้ใช้ที่ถอนการติดตั้งรุ่นนำร่องในภายหลัง ผู้ใช้เหล่านี้จะได้รับรุ่นที่วางจำหน่ายทั่วไปโดยใช้บริการ Microsoft Update โดยอัตโนมัติ การแจ้งเตือน WGA เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Windows Genuine Advantage

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับรุ่นล่าสุดของการแจ้งเตือน WGA ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
905474 คำอธิบายของแอพลิเคชัน Windows แจ้งให้ทราบข้อดีของแท้


เมื่อคุณใช้ Windows รุ่นที่ไม่ใช่ของแท้ คุณได้รับข้อความเมื่อคุณเข้าสู่ระบบที่ระบุว่า สำเนาของ Windows ปรากฏขึ้นเพื่อ ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ของแท้ แล้ว คุณจะถูกนำไปยังไซต์เว็บ WGA เพื่อศึกษาเพิ่มเติม ถ้าคุณไม่ต้องการขอรับสำเนาของแท้ของ Windows คุณได้รับข้อความเป็นครั้งคราวที่แจ้งให้คุณทราบว่าสำเนาของ Windows ปรากฏขึ้นเพื่อ ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ของแท้

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้สำเนาของ Windows ของแท้ และต้องการใช้การแจ้งเตือน WGA คุณอาจได้รับข้อความการปรับปรุง Windows XP

โดยไม่คำนึงถึงสถานะของแท้ ผู้ใช้ถูกปฏิเสธการเข้าถึงการปรับปรุงที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบสำเนาของ Windows XP ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอื่น ๆ ที่ Windows Internet Explorer และ Windows Defender และจะไม่มีการเข้าถึงการดาวน์โหลดที่จองสำหรับผู้ใช้ Windows ของแท้ของแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ปิดใช้งานการแจ้งเตือน WGA

เมื่อต้องการให้แจ้งเตือน WGA usdisable สำหรับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน หากคุณต้องการปิดใช้งานการแจ้งเตือน WGA ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉันเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ การดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it


ปิดใช้งานการแจ้งเตือน WGA
Microsoft Fix it 50583

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้ไขปัญหาไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เวอร์ชั่น WGA การแจ้งเตือนที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์คือ รุ่นนำร่อง รูปแบบรุ่นสำหรับรุ่นนำร่องคือ 1.5.0532.x ในกรณีนี้ คุณสามารถถอนการติดตั้งรุ่น 527 532 เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถอนการติดตั้งรุ่นที่อยู่ในช่วงจาก 1.5.0527.0 ถึง 1.5.0532.2 เมื่อต้องการค้นหาการแจ้งเตือน WGA เวอร์ชั่น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
  2. คลิกสองครั้งที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมคลิกWindows XP - ซอฟต์แวร์แจ้งข้อดีของแท้ของ Windowsคลิก แล้ว คลิ กคลิกที่นี่สำหรับข้อมูลสนับสนุน
  3. ในกล่องโต้ตอบข้อมูลสนับสนุนตรวจสอบหมายเลขรุ่น และจากนั้น คลิกปิด
 3. เปลี่ยนชื่อแฟ้มต่อไปนี้ โดยการเปลี่ยนนามสกุลเป็น.old:
  • เปลี่ยนชื่อ %Windir%\system32\WgaLogon.dll เป็น %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • เปลี่ยนชื่อ %Windir%\system32\WgaTray.exe เป็น %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ด้วยตนเองถอนการติดตั้ง WGA การแจ้งเตือน

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เวอร์ชั่น WGA การแจ้งเตือนที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์คือ รุ่นนำร่อง รูปแบบรุ่นสำหรับรุ่นนำร่องคือ 1.5.0532.x ในกรณีนี้ คุณสามารถถอนการติดตั้งรุ่น 527 532 เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถอนการติดตั้งรุ่นที่อยู่ในช่วงจาก 1.5.0527.0 ถึง 1.5.0532.2 เมื่อต้องการค้นหาการแจ้งเตือน WGA เวอร์ชั่น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
  2. คลิกสองครั้งที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมคลิกWindows XP - ซอฟต์แวร์แจ้งข้อดีของแท้ของ Windowsคลิก แล้ว คลิ กคลิกที่นี่สำหรับข้อมูลสนับสนุน

   หมายเหตุ ถ้าไม่ปรากฏการแจ้งเตือนข้อดีของแท้ Windowsรุ่นถูกติดตั้งไว้ คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งการแจ้งเตือน WGA รุ่นวางจำหน่าย
  3. ในกล่องโต้ตอบข้อมูลสนับสนุนตรวจสอบหมายเลขรุ่น และจากนั้น คลิกปิด
 3. เปลี่ยนชื่อแฟ้มต่อไปนี้ โดยการเปลี่ยนนามสกุลเป็น.old:
  • เปลี่ยนชื่อ %Windir%\system32\WgaLogon.dll เป็น %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • เปลี่ยนชื่อ %Windir%\system32\WgaTray.exe เป็น %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 5. ถอนการลงทะเบียน LegitCheckControl.dll โดย usingRegsvr32 ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิกตกลง
  2. พิมพ์ต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER:
   Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 7. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิกตกลง
 8. ที่พรอมต์คำสั่ง ลบแฟ้มต่อไปนี้ ด้วยการพิมพ์ Del คำสั่ง กด ENTER หลังจากพิมพ์แต่ละคำสั่ง
  • Del %Windir%\system32\wgalogon.old
  • Del %Windir%\system32\WgaTray.old
  • Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
 9. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ regedit.
 10. ค้นหา และจากนั้น คลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ คลิกลบหลังจากที่คุณทำการค้นหาแต่ละคีย์ย่อย
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือน WGA แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/AboutNotifications.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 921914 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbresolve kbinfo kbhowto kbfixme kbmsifixme kbmt KB921914 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:921914

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com