הכרטיסיה 'שולחן עבודה' לא מופיעה בתיבת הדו-שיח 'מאפייני תצוגה' ב- Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 922370 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לבצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. ודא שאתה יודע לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

הכרטיסיה שולחן עבודה לא מופיעה בתיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה ב- Microsoft Windows XP.

סיבה

בעיה זו מתרחשת אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
 • מתבצעת קביעת תצורה של הגדרת המדיניות הקבוצתית הפעל מעטפת רגילה.
 • הערך של הפריט ClassicShell במפתח המשנה הבא של הרישום אינו 0:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

פתרון הבעיה

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

כדי לפתור בעיה זו, שנה את הערך של הפריט ClassicShell ל- 0. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד Regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא ולחץ עליו:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. בחלונית השמאלית, לחץ פעמיים על ClassicShell, הקלד 0 בתיבה Value data ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.
 4. צא מ'עורך הרישום'.

מידע נוסף

כאשר הגדרת המדיניות הפעל מעטפת רגילה מוגדרת, ערך הרישום ClassicShell מופעל. כאשר ערך זו מופעל, מתקיימים התנאים הבאים:
 • התכונה Active Desktop והתכונה 'תצוגת אינטרנט' מושבתות.
 • האפשרות לפתיחת פריטים בלחיצה אחת אינה זמינה.
 • ממשק המשתמש דומה לממשק המשתמש של Windows NT 4.0.
כאשר ערך הרישום ClassicShell מופעל, המשתמשים לא יכולים לבטל שינויים אלה בלי לשנות את הרישום.

מאפיינים

Article ID: 922370 - Last Review: יום שני 25 פברואר 2008 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbtshoot kbshell kbregistry kbprb KB922370

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com