เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง the.NET Framework 1.1 Service Pack 1 Update จากไซต์ Windows Update ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "โปรแกรมปรับปรุงได้ไม่สามารถที่จะติดตั้งเสร็จสมบูรณ์"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922377 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุง Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1) จากไซต์ของ Microsoft Windows Update ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้ในการการปรับปรุงอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ:
ติดตั้งการปรับปรุงไม่สำเร็จ

การปรับปรุงต่อไปนี้ไม่ได้ติดตั้ง:
microsoft .NET กรอบ 1.1 Service Pack 1
นอกจากนี้ แฟ้ม WindowsUpdate.log อาจประกอบด้วยรายการที่มีลักษณะต่อไปนี้:

2006-07-18 14:21:50 ตัวจัดการ 3b0 908: คำเตือน: การติดตั้งบรรทัดคำสั่งเสร็จสมบูรณ์ ส่งกลับรหัส = 0x80131700 ผล =ล้มเหลว ที่ต้องการเริ่มระบบใหม่ =เท็จ
2006-07-18 14:21:50 ตัวจัดการ 3b0 908: คำเตือน: ออกรหัส = 0x8024200B
2006-07-18 14:21:50 ตัวจัดการ 3b0 908:::::::::
2006-07-18 14:21:50 ตัวจัดการ 3b0 908:: END:: ตัวจัดการ: การติดตั้งของบรรทัดคำสั่ง
2006-07-18 14:21:50 ตัวจัดการ 3b0 908:::::::::::::
2006-07-18 14:21:50 848 43 บริษัทตัวแทน c *********
2006-07-18 14:21:50 848 43 บริษัทตัวแทน c ** END ** บริษัทตัวแทนการ: การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง [CallerId = WindowsUpdate]
2006-07-18 14:21:50 848 43 บริษัทตัวแทน c *************
2006-07-18 14:21:50 COMAPI 984 124 >> COMAPI--RESUMED--: ติดตั้ง [ClientId = WindowsUpdate]
2006-07-18 14:21:50 984 124 COMAPI - เรียกติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ (สำเร็จ = 0 เสร็จสมบูรณ์แล้ว มีข้อผิดพลาด = 0 ล้มเหลว = 1, unaccounted = 0)
2006-07-18 14:21:50 984 124 COMAPI - ต้องการเริ่มระบบใหม่ =ไม่ใช่
2006-07-18 14:21:50 984 124 COMAPI - คำเตือน: ออกรหัส = 0x00000000 เรียกรหัสข้อผิดพลาด = 0x80240022

การแก้ไข

ในการแกัไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีดังต่อไปนี้ ใช้วิธีการแต่ละในกลับ หากไม่มีวิธีแก้ไขปัญหา ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 1: เอา.NET Framework ด้วยตนเอง แล้ว ติดตั้ง.NET Framework

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังประสบกับปัญหานี้ เอา.NET Framework ด้วยการใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:appwiz.cplแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน คลิกMicrosoft .NET Framework 1.1แล้ว คลิกการเปลี่ยนแปลง/เอาออก.
  3. คลิกใช่เมื่อต้องการลบ.NET Framework 1.1
  4. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน คลิกMicrosoft .NET Framework 2.0แล้ว คลิกการเปลี่ยนแปลง/เอาออก.

   หมายเหตุ:ถ้า.NET Framework 2.0 ไม่ได้ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้ามขั้นตอนนี้ และไปที่ขั้นตอนที่ 2 แล้ว
  5. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างโปรแกรมติดตั้ง Microsoft .NET Framework 2.0 เพื่อเอา.NET Framework 2.0 จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหา และลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
  • การตั้งค่ากรอบงาน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET
 4. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:System32แล้ว คลิกตกลง.
 5. ลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • URTTemp
  • Mscoree.dll
 6. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Microsoft.NETแล้ว คลิกตกลง.
 7. ลบการกรอบการทำงานโฟลเดอร์
 8. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msiexec / ถอนการลงทะเบียนแล้ว คลิกตกลง.
 9. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msiexec /regserverแล้ว คลิกตกลง.
 10. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 11. ติดตั้ง.NET Framework 1.1 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&displaylang=en
  2. ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้ง.NET Framework 1.1
 12. ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้.NET Framework 2.0 ติดตั้ง.NET Framework 2.0 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en
  2. ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้ง.NET Framework 2.0
 13. ติดตั้งการปรับ.NET Framework 1.1 SP1 ปรุงและโปรแกรมปรับปรุง.NET Framework อื่น ๆ ทั้งหมด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
   http://windowsupdate.microsoft.com
  2. คลิกExpress.
  3. คลิกการติดตั้งการปรับปรุง.
หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: เอา.NET Framework โดยใช้ยูทิลิตี้การล้างข้อมูลบนการติดตั้ง แล้ว ติดตั้ง.NET Framework

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังประสบกับปัญหานี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://blogs.msdn.com/astebner/archive/2005/04/08/406671.aspx
 2. ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดยูทิลิตี้การล้างข้อมูลบนการติดตั้ง
 3. บันทึกยูทิลิตี้การล้างข้อมูลบนการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 4. ในโฟลเดอร์ที่คุณได้บันทึกยูทิลิตี้การล้างข้อมูลบนการติดตั้ง ให้เปิดแฟ้ม Cleanup_tool.exe
 5. คลิกใช่เมื่อต้องการเรียกใช้ยูทิลิตี้การล้างข้อมูลบนการติดตั้ง
 6. อ่านข้อตกลงว่าด้วยสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft Unreleased และจากนั้น คลิกใช่.
 7. คลิกกรอบงาน.NET - เวอร์ชันทั้งหมดแล้ว คลิกล้างข้อมูลในขณะนี้.

  หมายเหตุ:กระบวนการล้างข้อมูลในขณะนี้ปุ่มจะไม่พร้อมใช้งานจนกว่า.NET Framework จะถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์
 8. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 9. ติดตั้ง.NET Framework 1.1 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&displaylang=en
  2. ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้ง.NET Framework 1.1
 10. ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้.NET Framework 2.0 ติดตั้ง.NET Framework 2.0 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en
  2. ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้ง.NET Framework 2.0
 11. ติดตั้งการปรับ.NET Framework 1.1 SP1 ปรุงและโปรแกรมปรับปรุง.NET Framework อื่น ๆ ทั้งหมด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
   http://windowsupdate.microsoft.com
  2. คลิกExpress.
  3. คลิกการติดตั้งการปรับปรุง.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Framework Microsoft .NET แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิตี้การล้างข้อมูลบนการติดตั้ง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://blogs.msdn.com/astebner/archive/2005/04/08/406671.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922377 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbwindowsupdate kbtshoot kbprb kbmt KB922377 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922377

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com