ใช้งาน Microsoft Extensible พิสูจน์ตัวจริงของโพรโทคอลข้อความแยกย่อย 5 (EAP MD5) เป็นกำลังสนับสนุนจากรุ่นของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922574 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล คืน และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายของรีจิสทรีของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้กล่าวถึงการลบอยู่ระหว่างการพิจารณาของการใช้งาน Microsoft Extensible พิสูจน์ตัวจริงของโพรโทคอลข้อความแยกย่อย 5 (EAP MD5) จากรุ่นของ Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติม

เริ่มการทำงานกับ Windows Vista รุ่นสาธารณะ การใช้งาน Microsoft EAP-MD5 เป็นกำลังสนับสนุนจาก Windows การเอาการใช้งาน Microsoft ของ EAP-MD5 โดยตรงมีผลต่อการบริการการเข้าถึงระยะไกล การบริการของเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) และสายการกำหนดใช้ 802.1 X โดยค่าเริ่มต้น คอมโพเนนต์เหล่านี้สามารถไม่ใช้การใช้งาน Microsoft EAP-MD5 สำหรับการรับรองความถูกต้อง

ทำการตัดสินใจเมื่อต้องการเอาออกการใช้งาน Microsoft EAP-MD5 ใน interest ของปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใน Windows Vista เนื่องจาก EAP-MD5 ตรงตามความต้องการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft สำหรับ Windows Vista เราไม่สนับสนุนการใช้งาน Microsoft EAP-MD5 สำหรับวัตถุประสงค์ในการรับรองความถูกต้อง

แม้ว่าคีย์ย่อยของรีจิสทรี EAP MD5-เกี่ยวกับที่ไม่รวมอยู่ใน Windows Vista ฟังก์ชันการทำงานของ EAP-MD5 จะยังคงอยู่ในแฟ้ม Raschap.dll จนกว่าจะมีการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากการใช้งาน Microsoft EAP-MD5 เอาค้างอยู่อาจมีผลต่อผู้ใช้ที่ใช้ MD5 ของ EAP ในรุ่นของ Windows Vista ฟังก์ชัน MD5 ของ EAP ที่สามารถถูกเปิดด้วยตนเอง เมื่อต้องใช้เมธอด EAP-MD5 ดั้งเดิมของ Microsoft คุณต้องใช้ entires ของรีจิสทรีที่ระบุไว้ภายใต้ "วิธีการเปิดใช้งานการสนับสนุน MD5 ของ EAP ในรุ่นของ Windows Vista"

สิ่งสำคัญ เราไม่กำลังเอาการสนับสนุนสำหรับ MD5 ของ EAP ใน Windows Vista แทน เราจะเอาการสนับสนุนสำหรับการใช้งาน Microsoft ของ EAP-MD5 นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ MD5 ของ EAP ใน Windows Vista โดยได้รับการดำเนินการตั้งค่าอื่น ๆ EAP-MD5 หรือ โดยการตั้งค่าคอนฟิกเมธอด EAP-MD5 EAP ที่เข้ากันได้กับ EAPHost ของคุณเอง

วิธีการเปิดใช้งานการสนับสนุน MD5 ของ EAP ในรุ่นของ Windows Vista

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น อาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีที่รับผิดชอบของคุณเอง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสนับสนุนใน Windows Vista รุ่น EAP-MD5 เพิ่มรายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\4


ชื่อค่า: RolesSupported
ค่าชนิด: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 0000000a

ชื่อค่า: FriendlyName
ชนิดมูลค่า: REG_SZ
ข้อมูลค่า: MD5-ความท้าทาย

ชื่อค่า: เส้นทาง
ชนิดมูลค่า: REG_EXPAND_SZ
ข้อมูลค่า: %SystemRoot%\System32\Raschap.dll

ชื่อค่า: InvokeUsernameDialog
ค่าชนิด: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 00000001 ปรากฏ

ชื่อค่า: InvokePasswordDialog
ค่าชนิด: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 00000001 ปรากฏ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922574 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Starter
Keywords: 
kbregistry kbdriver kbhowto kbinfo kbmt KB922574 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922574

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com