Użytkownik jest monitowany o ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu poprawki, mimo że funkcja HotPatching jest włączona

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 922612 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Informacje i rozwiązanie podane w tym dokumencie reprezentują aktualne stanowisko firmy Microsoft Corporation odnośnie do tych problemów na dzień publikacji. To rozwiązanie jest udostępniane za pośrednictwem firmy Microsoft lub innego dostawcy. Firma Microsoft nie poleca żadnego dostawcy lub rozwiązania opracowanego przez inną firmę, opisanego w tym artykule. Dostępni mogą być również inni dostawcy lub rozwiązania innych firm, które nie zostały opisane w tym artykule. Firma Microsoft musi reagować na zmiany warunków rynkowych, dlatego te informacje powinny być interpretowane jako potwierdzenie zaangażowania firmy Microsoft. Firma Microsoft nie może zagwarantować ani potwierdzić precyzji informacji lub rozwiązań przedstawionych przez firmę Microsoft lub przez innego wspomnianego dostawcę.Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji i nie formułuje żadnych oświadczeń, zapewnień i zastrzeżeń oficjalnych, domniemanych lub ustawowych. Przykładem mogą być oświadczenia, zapewnienia lub zastrzeżenia dotyczące prawa własności, ochrony praw stron trzecich, wymaganego stanu, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, formułowane w odniesieniu do jakiejkolwiek usługi, rozwiązania, produktu albo innych materiałów lub informacji. Firma Microsoft w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rozwiązanie innej firmy wspomniane w tym artykule.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Wprowadzenie

Jeżeli funkcja HotPatching jest włączona na serwerze, ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń obsługującej funkcję HotPatching nie powinno być konieczne. Firma Microsoft zidentyfikowała problemy ze zgodnością z funkcją HotPatching w kilku aplikacjach.

Więcej informacji

Firma Microsoft zidentyfikowała problemy ze zgodnością z funkcją HotPatching w następujących programach.
 • Proventia Desktop Agent
 • Bull Guard Suite v6
Te aplikacje związane z zabezpieczeniami uniemożliwiają użycie funkcji HotPatching z plikami binarnymi trybu użytkownika. Ponadto prawdopodobnie wystąpią problemy ze zgodnością z funkcją HotPatching z niektórym oprogramowaniem firmy Internet Security System (ISS).

Domyślnie w niektórych pakietach funkcja HotPatching nie jest włączona. Użytkownik może instalować te pakiety przy użyciu funkcji HotPatching zależnie od programów uruchomionych na komputerach w danej organizacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania pakietów obsługujących instalowanie poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897341 Jak używać funkcji HotPatching do instalowania aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1


Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 922612 - Ostatnia weryfikacja: 3 czerwca 2008 - Weryfikacja: 2.6
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
Słowa kluczowe: 
kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseadvanced kbsecurity kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbpubtypekc KB922612

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com