הנחיות איתור ופריסה עבור עדכון האבטחה שפורסם ביולי 2006

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 922637 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

כחלק מהמחויבות המתמשכת של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה עבור עדכוני אבטחה, Microsoft מציעה הנחיות איתור ופריסה אלה עבור כל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center?MSRC) ). הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים במספר סביבות עבודה של מערכות הפעלה של Microsoft. הנחיות אלה כוללות את השימוש בכלים כגון Microsoft Windows Update,? Microsoft Update,? Microsoft Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer,? Office Detection Tool,? Microsoft Systems Management Server,? Extended Security Update Inventory Tool ו-Enterprise Scan Tool.

מבוא

מאמר זה מציג את הנחיות האיתור והפריסה עבור עדכון האבטחה מיום 11 ביולי 2006.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update, ?Microsoft Update ו-Office Update

כל עדכוני האבטחה שפורסמו ב-11 ביולי 2006 זמינים באמצעות אתרי האינטרנט הבאים. כל אחד מאתרי האינטרנט כולל את המוצרים בהם תומך אתר אינטרנט מסוים זה:
 • Microsoft Windows Update
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he
  • Microsoft Windows 2000,? Microsoft Windows XP וכן Microsoft Windows Server 2003
   • עדכון אבטחה 917285 (עלון אבטחה MS06-037)
    אתר האינטרנט של Windows Update אינו תומך בחלק כלשהו של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 917284 (עלון אבטחה MS06-038)
    אתר האינטרנט של Windows Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 915384 (עלון אבטחה MS06-039)
    אתר האינטרנט Windows Update אינו תומך בחלק כלשהו של עדכון אבטחה זה.
 • Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/muoptdefault.aspx?ln=he&returnurl=http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
  • Windows 2000,? Windows XP וכן Windows Server 2003
  • Microsoft Office 2002,? Microsoft Office XP ו-Microsoft Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 ו-Microsoft Exchange 2003
  • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server
   • עדכון אבטחה 917285 (עלון אבטחה MS06-037)
    האתר Microsoft Update אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 917284 (עלון אבטחה MS06-038)
    האתר Microsoft Update אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 915384 (עלון אבטחה MS06-039)
    האתר Microsoft Update אינו תומך בחלק של Office 2000 או Project 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • Microsoft Office Update
  http://office.microsoft.com/he-il/officeupdate/default.aspx
  • Office 2000
  • Office XP או Office 2002
  • Office 2003
 • Mactopia
  http://www.microsoft.com/mac/
  • Microsoft Office 2001 עבור Mac
  • Microsoft Office גירסה X עבור Mac
  • Microsoft Office 2004 עבור Mac
הערה לא כל עדכון זמין באתרי האינטרנט ברשימה זו.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות גירסה 1.2.1 של MBSA או גירסה 2.0 של MBSA


אם אתה משתמש בגירסה 1.2.1 של Microsoft Baseline Security Analyzer? (MBSA) הכוללת גירסה משולבת של Office Detection Tool? (ODT) או בגירסה 2.0 של MBSA כדי לאתר עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 11 ביולי 2006. הפרטים ברשימה שלהלן:

הערה הכלי ODT המשולב ב-MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.
הערה גירסה 1.2.1 של הכלי MBSA אינה תומכת באף מהדורה x64 של מערכת Windows או של מערכות Windows מבוססות Itanium.
 • 917283 (עלון אבטחה MS06-033)
  הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool מיולי 2006 יתמוך בחלק זה של עדכון האבטחה.
 • 917285 (עלון אבטחה MS06-037)
  הכלי MBSA 2.0 אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • 917284 (עלון אבטחה MS06-038)
  הכלי MBSA 2.0 אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • 915384 (עלון אבטחה MS06-039)
  הכלי MBSA 2.0 אינו תומך בחלק של Office 2000 או Project 2000 של עדכון אבטחה זה.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן השגת כלי הסריקה Enterprise Scan Tool? (EST), לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד להשיג את כלי הסריקה Enterprise Scan Tool וכיצד להשתמש בו

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות בשירותי Software Update Services ?(SUS) או שירותי Windows Server Update Services ?(WSUS)

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות Software Update Services ?(SUS) או ב-Windows Server Update Services ?(WSUS), באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 11 ביולי 2006. הפרטים ברשימה שלהלן:

הערה גירסה 1.0 של SUS עם Service Pack 1? (SP1) אינה תומכת באף מהדורה x64 של מערכת Windows או של מערכות Windows מבוססות Itanium.
 • 917285 (עלון אבטחה MS06-037)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • 917284 (עלון אבטחה MS06-038)
  השירות SUS אינו תומך בחלק כלשהו של עדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • 915384 (עלון אבטחה MS06-039)
  השירות SUS אינו תומך בחלק כלשהו של עדכון אבטחה זה. WSUS אינו תומך בחלק של Office 2000 או Project 2000 של עדכון אבטחה זה.

סביבות המשתמשות בשרת SMS 2.0 עם הכלי Security Update Inventory Tool ?(SUIT?) או בשרת SMS 2003 עם הכלי Inventory Tool for Microsoft Updates ?(ITMU)? לצורך איתור ופריסה של עדכוני אבטחה

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות שרת SMS 2.0 ?(Microsoft Systems Management Server) והכלי SUIT ?(Security Update Inventory Tool) או באמצעות שרת SMS 2003 והכלי ITMU ?(Inventory Tool for Microsoft Updates), באפשרותך לאתר ולפרוס את עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 11 ביולי 2006.
 • 917285 (עלון אבטחה MS06-037)
  SMS 2003 עם הכלי ITMU אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • 917284 (עלון אבטחה MS06-038)
  SMS 2003 עם הכלי ITMU אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • 915384 (עלון אבטחה MS06-039)
  SMS 2003 עם הכלי ITMU אינו תומך בחלק של Office 2000 או Project 2000 של עדכון אבטחה זה.
ייתכן שתוכל לאתר חלק מעדכוני האבטחה במלואם רק אם תשתמש ב-SMS 2.0 עם הכלי SUIT שצבר את כל העדכונים האחרונים. כדי להשיג כלי זה, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B

סיכום הנחיות איתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחה עלון רכיב Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 ו-Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS הכלי העצמאי Enterprise Scan Tool הכלי SMS Security Update Inventory Tool הכלי SMS Inventory Tool עבור Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
917283 MS06-033 ASP.NET לא ישים כן כן לא כן כן כן כן כן כן
917537 MS06-034 IIS לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
917159 MS06-035 Server service לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
914388 MS06-036 DHCP לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
917285 MS06-037 Excel כן לא באופן חלקי, מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף Microsoft Update כן, סריקות מקומיות בלבד לקבלת מידע חלקי נוסף, עיין בסעיף MBSA לא לקבלת מידע חלקי נוסף, עיין בסעיף WSUS לא ישים כן לקבלת מידע חלקי נוסף, עיין בסעיף SMS
917284 MS06-038 Office כן לא לקבלת מידע חלקי נוסף, עיין בסעיף Microsoft Update כן, סריקות מקומיות בלבד לקבלת מידע חלקי נוסף, עיין בסעיף MBSA לא לקבלת מידע חלקי נוסף, עיין בסעיף WSUS לא ישים כן לקבלת מידע חלקי נוסף, עיין בסעיף SMS
915384 MS06-039 GIF/PNG כן לא לקבלת מידע חלקי נוסף, עיין בסעיף Microsoft Update כן, סריקות מקומיות בלבד לקבלת מידע חלקי נוסף, עיין בסעיף MBSA לא לקבלת מידע חלקי נוסף, עיין בסעיף WSUS לא ישים כן לקבלת מידע חלקי נוסף, עיין בסעיף SMS

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

עדכון אבטחה 911280 (עלון אבטחה MS06-011) פורסם מחדש. לקבלת פרטים נוספים, עיין בעלון האבטחה הבא:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/Bulletin/MS06-025.mspx
עקב הפרסום מחדש, לא בוצעו כל שינויים בפרטי האיתור והפריסה מיוני 2006. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
920351 הנחיות איתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו ביוני 2006

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות על אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני האבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר ב-?12 ביולי 2006, בשעה 11:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032297371
ש2: האם גם Enterprise Scan Tool? (EST) פועל באופן מצטבר, כשם שפועל Extended Security Update Inventory Tool עבור SMS?

ת2: לא, הכלי EST אינו מצטבר. לא קיימות תוכניות להפוך אותו למצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש ב-MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3: כן, באפשרותך להשתמש בכלי MBSA בגירסאות 1.2.1 ו-2.0 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שפורסמו בתאריך 11 ביולי 2006, אלא אם צוין אחרת:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מספר KBמזהה עלון אבטחהרכיבהערה לגבי איתור
917285MS06-037Excelמידע נוסף ניתן למצוא בסעיף MBSA
917284MS06-038Office מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף MBSA
915384MS06-039GIF/PNGמידע נוסף ניתן למצוא בסעיף MBSA
לקבלת מידע נוסף על התוכניות ש-MBSA אינו מאתר נכון לעכשיו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם התקנת תוכנית המופיעה תחת "תוכנות מושפעות" בעלון אבטחה המוזכר במאמר המתאים, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על אודות ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שאשתמש ב-EST ביחד עם MBSA כדי לאתר מערכות פגיעות ברשת שלי?

ת4: דרישה זו חלה על עדכון האבטחה הבא:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מספר KBמזהה עלון אבטחהרכיב
917283MS06-033ASP.NET
ש5: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5: כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ופריסה של עדכוני אבטחה אלה. הן SMS 2.0 והן SMS 2003, עם הכלי SUIT, עושים שימוש בטכנולוגיה של גירסה 1.2.1 של MBSA למטרות איתור. משום כך, המגבלות של פעולת SMS 2.0 ו-SMS 2003 ביחד עם SUIT דומות לאלו של MBSA 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/smserver/default.mspx
הכלים SUIT ו-Extended Security Update Inventory Tool גם יחד דרושים כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה של Microsoft Windows ושל מוצרי Microsoft מושפעים אחרים. לקבלת מידע נוסף על מגבלותיו של כלי הסריקה Enterprise Update Scan Tool, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם הכלי SUIT עושים שימוש בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לחלופין, לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. כלי זה משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 922637 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 1.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 for Mac
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo KB922637

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com