เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดเครื่องมือโปรแกรมจัดการรายงานในบริการรายงานของ SQL Server 2005: "การร้องขอที่ล้มเหลว ด้วยสถานะ HTTP 400: การร้องขอไม่ถูกต้อง"หรือ"มีความพยายามในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์รายงานล้มเหลว"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922656 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 426887 (SQLBUDT)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณสามารถเปิดไซต์ของเซิร์ฟเวอร์รายงานใน Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณพยายามเปิดโปรแกรมจัดการรายงานเครื่องมือ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
การร้องขอที่ล้มเหลว ด้วยสถานะ HTTP 400: การร้องขอไม่ถูกต้อง
เกิดข้อผิดพลาด 2
ความพยายามที่จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์รายงานล้มเหลว ตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมต่อ และตรวจสอบความเข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์รายงานปัจจุบันที่คุณใช้
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณกำหนดที่อยู่ IP ที่แตกต่างจากอยู่ IP ของโฮสต์ท้องถิ่น (127.0.0.1) สำหรับไซต์ของเซิร์ฟเวอร์รายงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องมือของโปรแกรมจัดการรายงานใช้ URL ของเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้องสำหรับไซต์ของเซิร์ฟเวอร์รายงาน URL ของไซต์เซิร์ฟเวอร์รายงานที่ระบุค้นหาเครื่องมือของโปรแกรมจัดการรายงานในนั้นReportServerUrlแท็กในแฟ้ม RSWebApplication.config แฟ้ม โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณเว้นแท็กนี้ว่างไว้ เครื่องมือของโปรแกรมจัดการรายงานใช้ "Localhost" เป็น URL ของเซิร์ฟเวอร์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เป็นการชั่วคราว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดแฟ้ม RSWebApplication.config แฟ้มในตัวแก้ไขข้อความ แฟ้ม RSWebApplication.config จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  SQLInstall\mssql.x\Reporting Services\ReportManager
  หมายเหตุ:SQLInstallแสดงตำแหน่งที่ตั้งที่มีการติดตั้ง SQL Server 2005mssql.xแสดงหมายเลขของบริการ SQL Server 2005 รายงานอินสแตนซ์
 2. ลบรายการในการReportServerVirtualDirectoryแท็ก

  หมายเหตุ:คุณไม่ต้องลบReportServerVirtualDirectoryแท็ก เอาค่าของเท่า นั้นReportServerVirtualDirectoryแท็ก
 3. ในการReportServerUrlแท็ก พิมพ์ URL ครบถ้วนไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน ตัวอย่างเช่น ใช้รูปแบบต่อไปนี้:
  <ReportServerUrl>http://<FullyQualifiedURL>:<PortNumber>/<VirtualDirectoryOfReportServer></ReportServerUrl>
  <ReportServerVirtualDirectory></ReportServerVirtualDirectory>
 4. บันทึกแฟ้ม RSWebApplication.config และจากนั้น ปิดตัวแก้ไขข้อความ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

 1. เริ่มโปรแกรมจัดการบริการอินเทอร์เน็ต
 2. ขยายเว็บไซต์คลิกขวาเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้นแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ที่อยู่ IP แบบคงที่ในการที่อยู่ ipกล่อง
 4. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ
 5. เชื่อมต่อกับเครื่องมือของโปรแกรมจัดการรายงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922656 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
Keywords: 
kbsql2005rs kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB922656 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922656

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com