วิธีการใช้รายการ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม'เพื่อเพิ่ม หรือเอาคอมโพเนนต์สำหรับการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนและการติดตั้ง SQL Server 2005 คลัสเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922670 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้รายการ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม'เพื่อเพิ่ม หรือเอาคอมโพเนนต์ในการติดตั้งแบบสแตนด์อโลน และคลัสเตอร์ของ Microsoft SQL Server 2005

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005 โปรแกรมติดตั้งสร้างรายการหลายแบบโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้รายการในการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก กระบวนการMicrosoft SQL Server 2005รายการเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเพิ่ม หรือเอาคอมโพเนนต์ของ SQL Server 2005 อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักถึงความแตกต่างที่แน่นอนในการใช้รายการ Add or Remove Programs สำหรับการติดตั้งแบบสแตนด์อโลน และ สำหรับการติดตั้ง SQL Server 2005 คลัสเตอร์

เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกในการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนของ SQL Server 2005

สำหรับการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนของ SQL Server 2005 คุณสามารถใช้รายการ Add or Remove Programs เพื่อที่ดำเนินการต่อไปนี้

เพิ่มส่วนประกอบใหม่ในการติดตั้ง SQL Server 2005 ที่มีอยู่

คุณอาจต้องเพิ่มประกอบใหม่ เช่น SQL Server 2005 Analysis Services หรือบริการรายงานของ SQL Server 2005 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใน'แผงควบคุม' เปิดเพิ่มหรือลบโปรแกรม
 2. ในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้รายการ คลิกMicrosoft SQL Server 2005แล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง. ตัวช่วยสร้างการบำรุงรักษา 2005 SQL Server เริ่มทำงาน
 3. ในการการเลือกคอมโพเนนต์หน้า คลิกการติดตั้งส่วนประกอบใหม่ คลิกที่นี่.
 4. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มมีชื่อเป็น Setup.exe ในสื่อการติดตั้ง SQL Server 2005 ระบุพาธที่ถูกต้อง
 5. คลิกตกลง. การปกติ SQL Server 2005 โปรแกรมการติดตั้งเริ่มทำงาน
 6. คลิกถัดไปบนหน้าจอที่ตามมา และให้ข้อมูลที่จำเป็นต้อง
 7. ในการคอมโพเนนต์การติดตั้งหน้า เลือกส่วนประกอบที่คุณต้องการติดตั้ง
 8. คลิกถัดไปและจากนั้น ดำเนินการตัวช่วยสร้าง

เอาคอมโพเนนต์จากการติดตั้ง SQL Server 2005 ที่มีอยู่

คุณอาจต้องการเอาคอมโพเนนต์ เช่นคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชันหรือบริการรายงานของ SQL Server 2005 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใน'แผงควบคุม' เปิดเพิ่มหรือลบโปรแกรม
 2. ในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้รายการ คลิกMicrosoft SQL Server 2005แล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง. ตัวช่วยสร้างการบำรุงรักษา 2005 SQL Server เริ่มทำงาน
 3. ในการการเลือกคอมโพเนนต์หน้า ภายใต้การอินสแตนซ์ของ sql Server 2005โหน เลือกอินสแตนซ์ที่มีอินสแตนซ์ของคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการเอาออก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเอาบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005 จากอินสแตนซ์ คลิกชื่ออินสแตนซ์

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องการเอาการค้นหาข้อความเต็ม ค้นหาข้อความเต็มเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมฐานข้อมูล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกรายการที่มีโปรแกรมฐานข้อมูลที่อยู่ในรายการ ถ้าคุณต้องการเอาคอมโพเนนต์ที่พบโดยทั่วไปเช่นการ บริการรวม SQL Server 2005 บริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005 หรือคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน คลิกคอมโพเนนต์ภายใต้การคอมโพเนนต์ทั่วไปของ sql Server 2005โหน
 4. คลิกถัดไป. ตัวช่วยสร้างการบำรุงรักษา 2005 SQL Server เริ่มต้นตัวช่วยสร้างการติดตั้ง 2005 SQL Server
 5. คลิกถัดไปจนถึงหลายครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหรือเอาออกอย่างหน้าปรากฏขึ้น
 6. ในการการเปลี่ยนแปลงหรือเอาออกอย่างหน้า ให้ คลิ กการเปลี่ยนแปลงคอมโพเนนต์ที่ติดตั้งไว้.
 7. คลิกถัดไป.
 8. ในการการเลือกลักษณะการทำงานหน้า ส่วนประกอบที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้ในการแจ้งให้ทราบ คลิกส่วนประกอบที่คุณต้อง การเอาออก แล้ว คลิกคุณลักษณะทั้งหมดจะไม่พร้อมใช้งาน.
 9. คลิกถัดไปและจากนั้น ดำเนินการตัวช่วยสร้าง

จะเอาการติดตั้ง SQL Server 2005 ที่มีอยู่ทั้งหมด

เมื่อต้องการเอาการติดตั้ง SQL Server 2005 ทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน'แผงควบคุม' เปิดเพิ่มหรือลบโปรแกรม
 2. ในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้รายการ คลิกMicrosoft SQL Server 2005แล้ว คลิกเอาออก. ตัวช่วยสร้างการบำรุงรักษา 2005 SQL Server เริ่มทำงาน
 3. ในการการเลือกคอมโพเนนต์หน้า ภายใต้การอินสแตนซ์ของ sql Server 2005โหน เลือกอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ที่คุณต้องการเอาออกจากคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:กระบวนการลบคอมโพเนนต์ทั่วไปของ SQL Server 2005รายการรวมถึงส่วนทั่วไปประกอบที่ใช้ โดยอินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server 2005 ในคอมพิวเตอร์ เลือกเพื่อเอาคอมโพเนนต์เหล่านี้โดยทั่วไปถ้าคุณแน่ใจว่า อินสแตนซ์อื่น ๆ ไม่มีในคอมพิวเตอร์จำเป็นคอมโพเนนต์เฉพาะ โปรดจำไว้ว่า คอมโพเนนต์ที่พบโดยทั่วไปเช่น บริการรวม SQL Server 2005 บริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005 และเครื่อง มือของไคลเอ็นต์กำลังติดเฉพาะตั้งครั้งเดียวบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว คำนึงถึงจำนวนของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005
 4. คลิกถัดไปและจากนั้น ดำเนินการตัวช่วยสร้าง

Add or Remove Programs in clustered installations of SQL Server 2005

For a clustered installation of SQL Server 2005, the Add or Remove Programs item only lets you add or remove the nodes in a cluster or remove the whole installation.

You cannot use the Add or Remove Programs item on a cluster to add or remove cluster-aware SQL Server components. For example, you cannot use the Add or Remove Programs item on a cluster to add or remove SQL Server 2005 Database Engine or SQL Server 2005 Analysis Services. You can only run the Setup program at a command prompt to add or remove SQL Server components.

Notice that if you try to install a new SQL Server component from an active cluster node by using Add or Remove Programs, the installation wizard will not report an error. However, the installation wizard will fail in the end during the installation. You must only use the Setup program at a command prompt to add or remove SQL Server components on a cluster.

For more information about how to use the command prompt to add SQL Server components to a SQL Server 2005 clustered installation, visit the following Microsoft Developer Network (MSDN) Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms144259.aspx
Notice that you can still use the Add or Remove Programs item to add non-cluster aware components to a cluster. For example, you can use the Add or Remove Programs item to add SQL Server 2005 Notification Services, SQL Server 2005 Integration Services and Workstation components. You cannot use Add or Remove Programs to add the cluster-aware components. Similarly, you cannot use the Add or Remove Programs item to remove a SQL Server component on a cluster. For example, you cannot use the Add or Remove Programs item to remove SQL Server 2005 Database Engine, SQL Server 2005 Analysis Services or any of their sub-components on a cluster. The only supported method for removing an existing SQL Server component from the existing clustered installation of SQL Server 2005 is by running the Setup program at a command prompt. For more information about how to use command prompt to remove components from a cluster, visit the following MSDN Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms144259.aspx
. You can still use Add or Remove Programs to remove non-cluster aware components on a cluster. However, you cannot use Add or Remove Programs to remove the cluster-aware components on a cluster.

Add or remove nodes from an existing SQL Server 2005 clustered installation

The Add or Remove Programs item in Control Panel on a cluster is designed for cluster maintenance purposes. You should use the Add or Remove Programs item to add or remove any nodes for the existing clustered installation of SQL Server 2005.

For more information about how to do this, visit the following MSDN Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms191545.aspx

Completely remove an existing clustered installation of SQL Server 2005

You can use the Add or Remove Programs item in Control Panel to completely uninstall an existing clustered installation of SQL Server 2005. For more information about how to do this, visit the following MSDN Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms190438.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922670 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseadvanced kbsql2005setup kbinfo kbmt KB922670 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922670

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com