การแก้ไข: หลังจากที่คุณดึงออกฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005 ที่อยู่ในการเก็บข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณไม่สามารถ reattach ฐานข้อมูล SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922804 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 442810 (sqlbudt)
BUG #: 1057 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะถูกแทนที่ด้วยชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
 • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

อาการ

หลังจากที่คุณดึงออกฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005 ที่อยู่ในการเก็บข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณไม่สามารถ reattach ฐานข้อมูล SQL Server นอกจากนี้ ข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:
msg 5120 ระดับ 16 สถานะ 101 บรรทัด 1 ไม่เปิดแฟ้มที่มีอยู่จริง "\\Servername\sharename\filename.mdf". ข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ 5: (การเข้าถึงถูกปฏิเสธ)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก SQL Server 2005 ตั้งค่าสิทธิ์ของแฟ้มเมื่อฐานข้อมูลถูกถอน เมื่อคุณพยายาม reattach ฐานข้อมูล ไม่มีแนบดังกล่าวเนื่องจากการใช้ร่วมกันที่จำกัดสิทธิ์

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ถูกแทนที่ โดยฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Logread.exe2005.90.1551.0397,08819-ก.ค.-200623:40ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.1551.01,608,48019-ก.ค.-200623:36ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.1551.01,559,32819-ก.ค.-200623:36ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.1551.0895,77619-ก.ค.-200623:36ไม่สามารถใช้งานได้
Osql.exe2005.90.1551.051,48819-ก.ค.-200623:35ไม่สามารถใช้งานได้
Replrec.dll2005.90.1551.0781,08819-ก.ค.-200623:35ไม่สามารถใช้งานได้
Msmdlocal.dll9.0.1551.015,626,52819-ก.ค.-200623:37ไม่สามารถใช้งานได้
Msmdredir_dll9.0.1551.03,929,88819-ก.ค.-200623:37ไม่สามารถใช้งานได้
Sqlaccess.dll2005.90.1551.0349,47219-ก.ค.-200623:40ไม่สามารถใช้งานได้
Sqldiag.exe2005.90.1551.0960,28819-ก.ค.-200623:36ไม่สามารถใช้งานได้
Sqlservr.exe2005.90.1551.028,791,12819-ก.ค.-200623:37ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานใน SQL Server 2005 หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใช้แบบ-tตัวเลือกเริ่มต้นระบบเพื่อเริ่ม SQL Server ใช้ตัวเลือกนี้เริ่มต้นการเปิดใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 1802 ในตัวจัดการการกำหนดค่าของ SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เริ่มต้น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms190737.aspx
 2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแยกออกฐานข้อมูล
  exec sp_detach_db DatabaseName go 
  
 3. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อ reattach ฐานข้อมูล
  exec sp_attach_db DatabaseName, '\\Network-attached storage_Path\DatabaseMDFFile.mdf', '\\Network-attached storage_Path\DatabaseLDFFile.ldf' go 
  

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922804 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
Keywords: 
kbautohotfix kbsql2005sp2fix kbsql2005engine kbtshoot kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB922804 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922804

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com