בתצורת אתחול כפול, Windows XP אינו מופעל אם לאחר מכן אתה מאתחל או מוחק את המחיצה שבה מותקן Windows Vista

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 922809 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

הפעלת Microsoft Windows XP אינה מתאפשרת כאשר התנאים הבאים מתקיימים:
 • Windows XP ו-Windows Vista מותקנים בתצורת אתחול כפול.
 • Windows Vista מותקן במחיצה הפעילה.
 • לאחר מכן, המחיצה שבה מותקן Windows Vista מאותחלת או נמחקת.

סיבה

בעיה זו מתרחשת מאחר שפרטי ההפעלה מוסרים בעת אתחול או מחיקה של המחיצה הפעילה.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, הפעל את תוכנית ההתקנה של Windows XP מתקליטור Windows XP כדי לשחזר את פרטי ההפעלה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. הכנס את התקליטור של Windows XP לכונן התקליטורים של המחשב ולאחר מכן הפעל את המחשב.
 2. כאשר מופיעה על המסך ההודעה Press any key to boot from CD, הקש על מקש כלשהו כדי להפעיל את המחשב מתקליטור Windows XP.

  הערה יש להגדיר את תצורת המחשב להפעלה מכונן התקליטורים. לקבלת מידע נוסף על קביעת התצורה במחשב באופן שניתן יהיה לבצע הפעלה מכונן התקליטורים, עיין בתיעוד של המחשב או פנה ליצרן המחשב.
 3. ההודעה הבאה תוצג בדף האשף ברוכים הבאים לתוכנית ההתקנה שמופיע:

  חלק זה בתוכנית ההתקנה מכין את Microsoft Windows XP להפעלה במחשב שלך:
  כדי להתקין את Windows XP כעת, הקש על ENTER.
  כדי לתקן התקנה של Windows XP באמצעות 'מסוף השחזור', הקש על R.
  כדי לצאת מההתקנה מבלי להתקין את Windows XP, הקש על F3.

  כדי להתקין את Windows XP הקש על ENTER.
 4. בדף הסכם רשיון של Windows XP, הקש על F8 כדי לקבל את תנאי הסכם הרישיון.
 5. בחר בהתקנה של Windows XP שברצונך לתקן, ולאחר מכן הקש על R.
 6. פעל בהתאם להוראות לתיקון Windows XP. לאחר תיקון Windows XP, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את העותק של Windows XP.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על בעיה דומה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
919529 Windows Vista אינו פועל יותר לאחר שהתקנת גירסה קודמת של מערכת ההפעלה Windows בתצורת אתחול כפול

מאפיינים

Article ID: 922809 - Last Review: יום שלישי 26 יוני 2007 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbtshoot kbprb KB922809

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com