Naudojant dvigubos ?krovos konfig?racij? ?Windows XP? nepaleid?iama, jei v?liau suformatuojate ar panaikinate skaidin?, kuriame ?diegta ?Windows Vista?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 922809 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?Microsoft Windows XP? ne?manoma paleisti esant ?ioms s?lygoms:
 • ?Windows XP? ir ?Windows Vista? yra ?diegtos naudojant dvigubos ?krovos konfig?racij?.
 • ?Windows Vista? ?diegta aktyviajame skaidinyje.
 • Skaidinys, kuriame ?diegta ?Windows Vista?, v?liau buvo suformatuotas arba panaikintas.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad suformatavus arba panaikinus aktyv?j? skaidin? pa?alinama paleisties informacija.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, vykdykite ?Windows XP? diegimo program? i? ?Windows XP? kompaktinio disko, kad atkurtum?te paleisties informacij?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?d?kite ?Windows XP? kompaktin? disk? ? kompiuterio kompaktini? disk? ?rengin? ir tada paleiskite kompiuter?.
 2. Ekrane atsiradus prane?imui ?Paspauskite bet kur? klavi??, kad b?t? paleid?iama i? kompaktinio disko?, paspauskite bet kur? klavi??, kad kompiuteris b?t? paleistas i? ?Windows XP? kompaktinio disko.

  Pastaba: kompiuteris turi b?ti sukonfig?ruotas taip, kad j? b?t? galima paleisti naudojant kompaktini? disk? ?rengin?. Daugiau informacijos, kaip konfig?ruoti kompiuter?, kad j? b?t? galima paleisti naudojant kompaktini? disk? ?rengin?, ie?kokite kompiuterio dokumentacijoje arba kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj?.
 3. Vedlio puslapyje Sveiki! ?ia s?ranka gaunate ?? prane?im?:

  ?i s?rankos programos dalis ruo?ia ?Microsoft Windows XP? vykdyti j?s? kompiuteryje:
  Jei norite dabar nustatyti ?Windows XP?, paspauskite ENTER.
  Jei norite atkurti ?Windows XP? ?diegt? naudodami atk?rimo konsol?, paspauskite R.
  Jei norite i?jungti s?rank? ne?dieg? ?Windows XP?, paspauskite F3.

  Nor?dami nustatyti ?Windows XP?, paspauskite ENTER.
 4. Nor?dami sutikti su licencijos sutartimi, puslapyje ?Windows XP? licencin? sutartis paspauskite F8.
 5. Pasirinkite norim? atkurti ?Windows XP? ?diegt?, tada paspauskite R.
 6. Vadovaudamiesi instrukcijomis atkurkite ?Windows XP?. Kai atkursite ?Windows XP?, reik?s i? naujo suaktyvinti ?Windows XP? kopij?.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie pana?i? problem?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
919529 ?diegus senesn? Windows operacin? sistem? naudojant dvigubos ?krovos konfig?racij?, Windows Vista daugiau nepaleid?iama

Savyb?s

Straipsnio ID: 922809 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. spalio 12 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb KB922809

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com