คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเปิดแฟ้มชนิดที่การตั้งค่านโยบายรีจิสทรีบล็อกไว้ใน Word 2010, Word 2007 หรือ Word 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922849 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 หรือ Microsoft Office Word 2003 คุณพยายามเปิดแฟ้มที่บันทึกในรูปแบบ Microsoft Word ในขณะที่พยายามเปิด แฟ้มไม่สามารถเปิดได้

นอกจากนี้ คุณยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คุณกำลังพยายามจะเปิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ
คุณกำลังพยายามจะเปิดแฟ้มที่ได้สร้างไว้ใน Microsoft Office รุ่นก่อน แฟ้มนี้ถูกบล็อกไว้จากการเปิดในรุ่นนี้โดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ
คุณกำลังพยายามเปิดแฟ้มประเภท File_Type ที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่าการบล็อกแฟ้มในศูนย์ความเชื่อถือ
หมายเหตุ คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาดที่คล้ายกันเมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้ม ในกรณีนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
945800 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามบันทึกเอกสารใน Word 2007 หรือ Word 2003: "คุณกำลังพยายามจะบันทึกแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ"

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณพยายามเปิดแฟ้มที่ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบต่อไปนี้ของ Word รุ่นก่อนหน้า Word 2010 ไม่สนับสนุนเอกสารต่างๆ ที่ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบ Word ต่อไปนี้:
  • Microsoft Word สำหรับ Windows 1.x
  • Microsoft Word สำหรับ Windows 2.x
  • Microsoft Word สำหรับ Macintosh 4.x
  • Microsoft Word สำหรับ Macintosh 5.x
  • เอกสารไบนารีและแม่แบบใน Microsoft Word 6.0
  • เอกสารไบนารีและแม่แบบใน Microsoft Word 95
 • คุณพยายามเปิดแฟ้มที่ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบต่อไปนี้ของ Word รุ่นก่อนหน้า Word 2007 ไม่สนับสนุนเอกสารต่างๆ ที่ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบ Word ต่อไปนี้:
  • Microsoft Word สำหรับ Windows 1.x
  • Microsoft Word สำหรับ Windows 2.x
  • Microsoft Word สำหรับ Macintosh 4.x
  • Microsoft Word สำหรับ Macintosh 5.x
 • ผู้ดูแลระบบจำกัดชนิดของเอกสารที่คุณเปิดหรือบันทึกใน Word 2007 หรือ Word 2003 ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดรีจิสทรีคีย์เพื่อจำกัดฟังก์ชันการทำงานนี้

  สำหรับ Word 2007 สามารถกำหนดรีจิสทรีคีย์ในแม่แบบระดับการดูแลของระบบ Office 2007 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วนย่อย "Word 2007" ของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

  สำหรับ Word 2003 โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย 934181 ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถบล็อกความสามารถในการบันทึกหรือเปิดแฟ้มใน Word 2003 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วนย่อย "Word 2003" ของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การแก้ไข

หากต้องการเปิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยรีจิสทรี คุณสามารถปิดใช้ข้อจำกัดการเปิดงานนำเสนอที่การตั้งค่ารีจิสทรีของ Word บล็อกไว้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

ข้อสำคัญ หัวข้อ วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

วิธีที่ 1: ปิดการใช้งานข้อจำกัดในการเปิดเอกสารบางชนิด

Word 2010

คลิกที่นี่เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

Word 2007

คลิกที่นี่เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

Word 2003

คลิกที่นี่เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

วิธีที่ 2: ใช้ตำแหน่งที่เชื่อถือได้ หรือสร้างตำแหน่งที่ยกเว้น

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณเรียกใช้อยู่:
 • ใน Word 2010 หากคุณเชื่อถือแฟ้มที่คุณต้องการเปิด คุณสามารถเปิดแฟ้มได้แม้ว่าจะเป็นชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยรีจิสทรี คุณสามารถแทนที่การตั้งค่านโยบายรีจิสทรีโดยย้ายแฟ้มไปยังตำแหน่งที่เชื่อถือได้

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ลบ หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่เชื่อถือได้สำหรับแฟ้ม ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 • ใน Word 2007 หากคุณเชื่อถือแฟ้มที่คุณต้องการเปิด คุณสามารถเปิดแฟ้มได้แม้ว่าจะเป็นชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยรีจิสทรี คุณสามารถแทนที่การตั้งค่านโยบายรีจิสทรีโดยย้ายแฟ้มไปยังตำแหน่งที่เชื่อถือได้

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ลบ หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่เชื่อถือได้สำหรับแฟ้ม ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 • ใน Word 2003 จะไม่มีตำแหน่งที่เชื่อถือได้ คุณสามารถสร้างตำแหน่งยกเว้นเพื่อแทนที่การตั้งค่านโยบายรีจิสทรี เมื่อต้องการสร้างตำแหน่งยกเว้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  คลิกที่นี่เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด


ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งข้อเสนอแนะของคุณให้กับเรา

วิธีที่ 3: ติดต่อผู้ดูแลระบบ

Office 2010

คุณสามารถดาวน์โหลดแฟ้มแม่แบบระดับการดูแลของระบบ Office 2010 (ADM, ADMX/ADML) และ Office Customization Tool จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ได้ที่ การปรับปรุงนี้ให้แฟ้มแม่แบบ Group Policy ที่ปรับปรุงแล้ว เพื่อให้แทนแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยค่าเริ่มต้น หรือใช้บล็อกชนิดแฟ้มเพิ่มเติม

คุณสามารถควบคุมการเปิดชนิดแฟ้มที่แสดงด้านล่างนี้ได้ทางการตั้งค่าการบล็อกแฟ้ม

คลิกที่นี่เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

Office 2007

ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรี โดยเปลี่ยนนโยบาย 'แฟ้มแม่แบบระดับการดูแล (ADM, ADMX, ADML) ของระบบ Office 2007 (SP2) และ Office Customization Tool' สามารถดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ได้ที่ การปรับปรุงนี้ให้แฟ้มแม่แบบ Group Policy ที่ปรับปรุงแล้ว เพื่อให้แทนแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยค่าเริ่มต้น หรือใช้บล็อกชนิดแฟ้มเพิ่มเติม

การตั้งค่า Group Policy 'บล็อกการเปิดแฟ้มก่อนรุ่น' แสดงรายชื่อชนิดแฟ้มที่สามารถบล็อกได้ รายชื่อแฟ้มจะแสดงเรียงตามลำดับก่อนหลัง เมื่อเลือกรายการหนึ่ง ก็จะทำให้รุ่นก่อนหน้านั้นถูกบล็อก (ไม่นับรุ่นที่เลือก) รุ่นของ Word จะแสดงอยู่ที่ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการจำกัดแฟ้มใน Microsoft Word

Word 2010


คลิกที่นี่เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

Word 2007

คลิกที่นี่เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

Word 2003

คลิกที่นี่เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922849 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbsetup kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB922849

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com