Identifikator ?lanka: 922850 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada koristite neki od Microsoft Office programa koji su navedeni u odeljku ?Odnosi se na?, mo?ete da nai?ete na neki od slede?ih simptoma:
 • Kada poku?ate da otvorite datoteku, ona se ne otvara, a dobijate neku od slede?ih poruka o gre?ci:

  Poruka o gre?ci 1
  Poku?avate da otvorite datoteku koju blokira postavka smernica registratora.

  Poruka o gre?ci 2
  Poku?avate da otvorite tip datoteke <<Tip datoteke>> koji blokiraju postavke blokiranja datoteke u centru za pouzdanost.

  Napomena
  U ovoj poruci, ?uvar mesta <<Tip datoteke>> navodi kratak opis blokiranog tipa datoteke. Poruka o gre?ci prikazana u Office 2013 i Office 2010 programima. 

  Poruka o gre?ci 3
  Poku?avate da otvorite datoteku koja je kreirana u starijoj verziji sistema Microsoft Office. Otvaranje ovog tipa datoteke blokira postavka smernica registratora.

  Pored toga, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:

  Do ove gre?ke dolazi ako poku?ate da otvorite Microsoft Office dokument i tip datoteke za taj dokument je blokiran od strane postavki smernica registratora. Da bismo vam pomogli da obezbedite svoj ra?unar, Microsoft ili administrator ovog ra?unara primenjuje postavku smernica registratora koja spre?ava da se ovaj tip datoteke otvori.

  Da biste otvorili dokumente koji koriste ovaj tip datoteke, onemogu?ite postavke smernica registratora. Vi?e informacija potra?ite u ?lanku Microsoft baze znanja, broj 922850.

  Napomena U programima sistema Office 2013 i Office 2010, blokirana datoteka mo?e da se otvori u za?ti?enom re?imu. Na vrhu prozora se prikazuje traka koja sadr?i slede?u poruku:

  Za?ti?eni prikaz

  Ure?ivanje ovog tipa datoteke nije dozvoljeno usled postavki smernica. Kliknite da biste dobili jo? detalja.
 • Kada poku?ate da sa?uvate datoteku, ona se ne ?uva, a dobijate slede?u poruku o gre?ci:

  ?Poku?avate da sa?uvate datoteku koju blokira postavka smernica registratora.?

  Tako?e, u programima sistema Office 2013 i Office 2010 dobijate slede?u poruku o gre?ci:

  Poku?avate da sa?uvate tip datoteke <<Tip datoteke>> koji blokiraju postavke blokiranja datoteke u centru za pouzdanost.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, kliknite na vezu ispod imena Office programa koji koristite da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:

Word Excel PowerPoint

Dodatne informacije

Ako se Office aplikacija ne odaziva kada poku?ate da sa?uvate ili otvorite Office datoteke u fascikli Moji dokumenti, idite na slede?u Microsoft Veb lokaciju: Ako imate druge probleme sa Office aplikacijama, idite na Microsoft podr?ka.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 922850 - Poslednji pregled: 28. februar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
Klju?ne re?i: 
kbproductlink kbresolve kberrmsg kbsettings kbconversion kbsavefile kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbsmbportal kbcip KB922850

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com