ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Office เมื่อแฟ้มถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922850 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

แฟ้มที่ถูกบล็อคเมื่อคุณเปิด หรือบันทึกแฟ้มในโปรแกรม Microsoft Office ในสถานการณ์นี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้:
 • คุณกำลังพยายามจะเปิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ
 • คุณพยายามเปิดชนิดแฟ้ม <ชนิดแฟ้ม> ที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่า การบล็อกแฟ้ม ในศูนย์ความเชื่อถือ
 • คุณกำลังพยายามเปิดแฟ้มที่ได้สร้างไว้ใน Microsoft Office รุ่นก่อน แฟ้มนี้ถูกบล็อกไว้จากการเปิดในรุ่นนี้โดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ
 • คุณกำลังพยายามจะบันทึกแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ
 • คุณพยายามบันทึกชนิดแฟ้ม <ชนิดแฟ้ม> ที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่าบล็อกแฟ้ม ใน ศูนย์ความเชื่อถือ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปต่อไปนี้ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการบล็อกแฟ้มซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นของ Office ที่คุณติดตั้ง: 

สำหรับ Office 2013 และ Office 2010

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ให้เปลี่ยนตั้งค่าการตั้งค่าการบล็อกแฟ้มเพื่อปิดการใช้งานการจำกัดแฟ้มบางประเภท:
 1. คลิก ตัวเลือก > แฟ้ม ถ้าคุณไม่สามารถเปิดแฟ้มใน Office 2013 หรือ Office 2010 ให้เปิดเอกสารเปล่าเพื่อเริ่มต้นแอปพลิเคชัน Office เช่น ถ้าคุณไม่สามารถเปิดแฟ้ม Word ได้ ให้เปิดเอกสารใหม่ใน Word 2013 หรือ Word 2010 เพื่อดูตัวเลือก
 2. ในหน้าต่าง Application_name Optoins ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ
  หมายเหตุ Application_name ควรจะเป็นแอปพลิเคชัน Office (เช่น Word, Excel, PowerPoint หรือ Visio) ที่มีปัญหา
 3. ในหน้าต่าง ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าการบล็อกแฟ้ม แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย "เปิด" หรือ "บันทึก" สำหรับประเภทของแฟ้มที่คุณต้องการเปิดหรือบันทึก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2956398
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง
 5. พยายามเปิด หรือบันทึกแฟ้มที่ถูกบล็อคอีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

สำหรับ Office 2007 หรือ Office 2003

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ไม่มี "ศูนย์ความเชื่อถือ" ใน Office 2007 หรือ Office 2003 ดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนค่าคีย์ย่อยของรีจิสทรี FileOpenBlock เพื่อปิดการใช้งานการจำกัดแฟ้มบางประเภท

ข้อสำคัญ ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้อย่างรอบคอบ อาจเกิดปัญหาร้ายแรงหากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะปรับเปลี่ยน ให้สำรองรีจิสทรีสำหรับการรีเฟรชในกรณีที่เกิดปัญหา
 1. ออกจากโปรแกรม Office
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  สำหรับ Office 2007:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Application_name\Security\FileOpenBlock

  สำหรับ Office 2003:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Application_name\Security\FileOpenBlock

  หมายเหตุ Application_name ควรจะเป็นแอปพลิเคชัน Office (เช่น Word, Excel, PowerPpoint หรือ Visio) ที่มีปัญหา

  ถ้าไม่มีคีย์ย่อย FileOpenBlock คุณต้องการสร้างขึ้นมาใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เลือกคีย์ย่อย ความปลอดภัย
  2. ที่เมนู แก้ไข เลือก สร้าง แล้วคลิก คีย์
  3. พิมพ์ FileOpenBlock แล้วกด ENTER
 4. หลังจากคุณเลือกคีย์ย่อยที่ระบุในขั้นตอนที่ 3 ให้ค้นหาค่า DWORD

  หมายเหตุ ถ้าไม่มีค่านี้ คุณต้องสร้างขึ้น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
  2. พิมพ์ค่า DWORD ที่คุณต้องการปิดใช้งานข้อจำกัด แล้วกด ENTER เช่น พิมพ์ BinaryFiles เพื่อจำกัดการเปิดประเภทแฟ้ม .doc และ .dot ของ Word หรือจำกัดการเปิดประเภทแฟ้ม .xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb ของ Excel
 5. คลิกขวาที่ค่า DWORD ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า พิมพ์ 0 แล้วคลิก ตกลง
 7. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 8. พยายามเปิด หรือบันทึกแฟ้มที่ถูกบล็อคอีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะแอพลิเคชันเพิ่มเติมที่คุณสามารถลอง ดูบทความต่อไปนี้

ตัวจัดระเบียบของ: ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดหรือบันทึกแฟ้มใน Word
Excel: ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดหรือบันทึกแฟ้มใน Excel
PowerPoint: ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดหรือบันทึกแฟ้มใน PowerPoint
Visio: ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดหรือบันทึกแฟ้มใน Visio

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้เมื่อคุณเปิดแฟ้ม Office มีการเชื่อมโยง หรือฝังตัวในโปรแกรมประยุกต์ของ Office ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีวัตถุ Visio ฝังอยู่ในเอกสาร Word เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดวัตถุ Visio คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดคล้ายกันใน Word เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการบล็อกแฟ้มในแอปพลิเคชันที่เป็นเจ้าของประเภทแฟ้มที่ถูกบล็อก ในตัวอย่างนี้ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการบล็อกแฟ้มใน Visio แทนที่ใน Word ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดกล่าวถึงชนิดของแฟ้ม Excel ไปที่ Excel เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการบล็อกแฟ้ม
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922850 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มีนาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Visio Standard 2013
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
Keywords: 
kbproductlink kbresolve kberrmsg kbsettings kbconversion kbsavefile kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbsmbportal kbcip KB922850

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com