ISPRAVKA: Razli?iti dijalozi koji se prikazuju kada koristite Yahoo! traku sa alatkama ne funkcioni?u ispravno u programu Internet Explorer 7 Beta 3

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 922880 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Informacije o Beta verziji
Ovaj ?lanak govori o Beta izdanju Microsoft proizvoda. Informacije u ovom ?lanku su date kakve jesu i podlo?ne su promenama bez obave?tenja.

Za ovaj Beta proizvod nije dostupna zvani?na podr?ka korporacije Microsoft. Za informacije o tome kako da nabavite podr?ku za Beta izdanje pogledajte dokumentaciju koja je uklju?ena uz datoteke Beta proizvoda ili pogledajte Web lokaciju sa koje ste preuzeli ovo izdanje.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada koristite Microsoft Internet Explorer 7 Beta 3 sa Yahoo! trakom sa alatkama, mo?ete iskusiti neke od slede?ih simptoma:
  • Razli?iti dijalozi koji se prikazuju kada koristite Yahoo! traku sa alatkama nisu odgovaraju?e veli?ine.
  • Razli?iti dijalozi koji se prikazuju kada koristite Yahoo! traku sa alatkama ne prihvataju unos putem tastature ili mi?a.
  • Ne mo?ete da zatvorite razli?ite dijaloge koji se prikazuju kada koristite Yahoo! traku sa alatkama. Ovo uklju?uje prvi dijalog koji se prikazuje kada instalirate Yahoo! traku sa alatkama.

RE?ENJE

Informacije o ispravci

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:


Microsoft Windows Server 2003 servisni paket 1

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket IE7BETA3-KB922880-WindowsServer2003-x86-ENU.exe.

Microsoft Windows Server 2003 servisni paket 1, 64-bitno izdanje

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket IE7BETA3-KB922880-WindowsServer2003-x64-ENU.exe.

Microsoft Windows Server 2003 servisni paket 1, 64-bitno izdanje za ra?unare zasnovane na Itanium arhitekturi

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket IE7BETA3-KB922880-WindowsServer2003-ia64-ENU.exe.

Microsoft Windows XP servisni paket 2

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket IE7BETA3-KB922880-WindowsXP-x86-ENU.exe.

Microsoft Windows XP Professional, 64-bitno izdanje

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket IE7BETA3-KB922880-WindowsServer2003-x64-ENU.exe.

Datum izdavanja: 25. jul 2006.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Preduslovi

Morate imati instaliran Internet Explorer 7 Beta 3 da biste primenili ovu ispravku.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Kada primenite ovu ispravku, morate ponovo pokrenuti ra?unar.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 922880 - Poslednji pregled: 26. novembar 2007. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA
  • Windows Internet Explorer 7
Klju?ne re?i: 
kbbug kbqfe kbwebbrowser kbpubtypekc atdownload KB922880

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com