วิธีการปรับปรุงปรับบันทึกเวลาสำหรับสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกตามกาลใน 2007 บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows CE

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923027 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ปฏิเสธข้อมูลในบทความนี้อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการดำเนินการนโยบายพลังงาน บทความนี้จะถูกปรับปรุงได้ตามที่จำเป็น ลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงโซนเวลา โดยการใช้แฟ้มรีจิสทรี ต้องทดสอบการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะใช้งานทั้งหมด บทความนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Microsoft Windows CE เท่านั้น
สำหรับข้อมูลแบบเคลื่อนของ Windows รุ่นของบทความนี้ ดู923953.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เนื่องจากการดำเนินนโยบายพลังงาน ปรับเวลาตามฤดูกาลถูกขยายตามสัปดาห์สี่ใน 2007 การเปลี่ยนแปลงมีผลกับโซนเวลาต่อไปนี้:
 • (gmt-03:30) ของนิวฟันด์แลนด์
 • (gmt-04:00) เวลา Atlantic (แคนาดา)
 • (gmt-05:00) เวลาตะวันออก (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
 • (gmt-06:00) เวลาภาคกลาง (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
 • (gmt-07:00) เวลาภูเขา (สหรัฐฯ & แคนาดา)
 • (gmt-08:00) เวลาแปซิฟิก (สหรัฐฯ & แคนาดา)
 • (gmt-09:00) Alaska
ใช้งานการปรับเวลาตามฤดูกาลปี 2549 เป็นดังนี้:
 • ปรับเวลาตามฤดูกาลเริ่มต้นเวลา 02:00 น.ใน 2 วัน 2006
 • ปรับเวลาตามฤดูกาลสิ้นสุดเวลา 02:00 น.บน 29 ตุลาคม 2006
ใช้งานการปรับเวลาตามฤดูกาล 2007 มีดังนี้:
 • ปรับเวลาตามฤดูกาลเริ่มต้นเวลา 02:00 น.สำหรับ 11 มีนาคม 2007
 • ปรับเวลาตามฤดูกาลสิ้นสุดเวลา 02:00 น.ในเดือน 4 พฤศจิกายน 2007
นาฬิกาสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาท้องถิ่น 02:00 น. บน 11 มีนาคม 2007 นาฬิกาจะเลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งชั่วโมงจาก 01:59 นาฬิกาเพื่อ 03:00 น. ในเดือน 4 พฤศจิกายน 2007 นาฬิกาจะเลื่อนไปข้างหลังหนึ่งชั่วโมงจาก 01:59 นาฬิกาเพื่อ 01:00 น.

คุณสามารถใช้กฎต่อไปนี้เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาลในปีที่ใหม่กว่า:
 • ปรับเวลาตามฤดูกาลเริ่มทำงานในวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคม
 • ปรับเวลาตามฤดูกาลสิ้นสุดในวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายน
 • การเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นในเวลาท้องถิ่น 02:00 น.
เม็กซิโกคือไม่เปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม คุณต้องปรับปรุงโซนเวลาต่อไปนี้บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows CE เพื่อสะท้อนถึงการต้องเปลี่ยนวันและเวลา:
 • (gmt-06:00) เมืองเม็กซิโก Monterrey (เม็กซิโก)
 • (gmt-07:00) Chihuahua, Paz La (เม็กซิโก)
 • (gmt-08:00) Tijuana, California Baja (เม็กซิโก)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าอุปกรณ์ของคุณตาม CE Windows โดยอัตโนมัติอัพเดนาฬิกาสำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาล ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ:ถ้าอุปกรณ์ของคุณใช้ Windows CE ไม่ปรับอัตโนมัติปรุงนาฬิกาสำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาล คุณไม่มีการใช้การใดวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1 (ตัวอย่าง end-users): ปรับนาฬิกาสำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาลด้วยตนเอง

คุณสามารถปรับนาฬิกาสำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาลด้วยตนเอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใน'แผงควบคุม' เปิดวัน / เวลา
 2. ในการคุณสมบัติวัน / เวลากล่องโต้ตอบกล่อง การตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้งค่าโซนเวลาไปในโซนเวลาที่ถูกต้องสำหรับพื้นที่ของคุณ
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นปรับนาฬิกา daylight บันทึกโดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกตกลง.
 5. ปรับนาฬิกา ที่เริ่มต้นการปรับเวลาตามฤดูกาล และ ส่วนท้ายของการปรับเวลาตามฤดูกาลด้วยตนเอง
หมายเหตุ:วิธีการนี้อาจไม่ทำงานสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Windows CE ทั้งหมด ดูคู่มือของเจ้าของสำหรับขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปิดใช้งานการปรับปรุงนาฬิกาอัตโนมัติสำหรับการปรับบันทึกเวลาบนอุปกรณ์ของคุณตามกาล

วิธีที่ 2 (สำหรับ oem เท่านั้น): การติดตั้งการปรับปรุง Windows CE

ผู้ผลิตอุปกรณ์ OEM สามารถติดตั้งการปรับปรุง Windows CE ก่อนที่จะสร้างแพลตฟอร์มแบบใหม่ หรือการปรับปรุงอุปกรณ์ที่นำออกใช้ ปรับปรุงเหล่านี้ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นดังต่อไปนี้:
 • การปรับปรุง definition ปรับเวลาตามฤดูกาล
 • การปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่การเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลสหรัฐอเมริกาใน 2007 ไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่ถูกต้อง
หมายเหตุ:ถ้าอุปกรณ์ของคุณใช้ Windows CE เรียบร้อยแล้ว กำลังการจัดส่งคุณต้องปรับปรุงอุปกรณ์ได้ โดยใช้กลไกการปรับปรุงที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลการปรับปรุง windows CE

To obtain the update, visit the following Microsoft Web site that is appropriate for the operating system.
Windows CE 6.0
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=B478949E-D020-465E-B451-73127B30B79F&displaylang=en
Windows CE 5.0
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6DCCD9FC-A7AC-4FA3-A9BD-FCC7A83F5311&displaylang=en
Windows CE .NET 4.2
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9AD1C3AD-FA40-44CF-8D6E-C3F3FA25FB9B&displaylang=en
Windows CE .NET 4.1
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=983c3811-4661-4791-a450-a83dcf00b33d&DisplayLang=en

Registry key information for Windows CE 5.0-based devices

หมายเหตุ:The following registry key changes do not resolve the time zone transition times that are currently incorrect for Mexico.

The time zone registry information is located in the following file:
%WINCEROOT%\Public\Common\Oak\Files\Common.reg
สิ่งสำคัญOnly modify the line of data that begins with "TZI". Do not modify the lines that begin with "Display", "Dlt", or "Std". These lines must match the referenced resource file.

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
Existing registry key information
The following listing shows the existing time zone registry key information for Windows CE 5.0-based devices:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Newfoundland Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32786"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33042"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33298" 
"TZI"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Atlantic Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32783"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33039"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33295"
"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Eastern Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32780"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33036"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33292"
"TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Central Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32776"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33032"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33288"
"TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Mountain Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32773"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33029"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33285"
"TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Pacific Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32772"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33028"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33284"
"TZI"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Alaskan Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32771"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33027"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33283"
"TZI"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Replacement registry key information
The following listing shows the replacement time zone registry key information for Windows CE 5.0-based devices:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Newfoundland Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32786"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33042"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33298" 
"TZI"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Atlantic Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32783"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33039"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33295"
"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Eastern Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32780"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33036"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33292"
"TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Central Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32776"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33032"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33288"
"TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Mountain Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32773"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33029"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33285"
"TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Pacific Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32772"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33028"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33284"
"TZI"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Alaskan Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32771"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33027"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33283"
"TZI"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Registry key information for Windows CE .NET 4.0, 4.1, and 4.2-based devices

หมายเหตุ:The following registry key changes do not resolve the time zone transition times that are currently incorrect for Mexico.

The time zone registry information is located in the following file:
%WINCEROOT%\Public\Wceshellfe\Oak\Files\Wceshellfe.reg
สิ่งสำคัญOnly modify the line of data that begins with "TZI". Do not modify the lines that begin with "Display", "Dlt", or "Std".

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
Existing registry key information
The following listing shows the existing time zone registry key information for Windows CE .NET 4.0, 4.1, and 4.2-based devices:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_0330_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_0330_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_0330_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_04_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_04_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_04_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_05_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_05_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_05_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_06_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_06_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_06_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_07_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_07_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_07_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_08_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_08_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_08_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_09_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_09_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_09_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Replacement registry key information
The following listing shows the replacement time zone registry key information for Windows CE .NET 4.0, 4.1, and 4.2-based devices:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_0330_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_0330_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_0330_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_04_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_04_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_04_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_05_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_05_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_05_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_06_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_06_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_06_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_07_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_07_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_07_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_08_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_08_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_08_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_09_A_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_09_A_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_09_A_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Mexico time zone registry key information for Windows CE 5.0-based devices

The time zone registry information is located in the following file:
%WINCEROOT%\Public\Common\Oak\Files\Common.reg
This is a temporary solution for Mexico time zones. This solution modifies the DST definition for Mexico and adds an additional Mexico time zone in the registry. This solution hardcodes the strings in the registry and does not add the resource correctly. Therefore, you must only use this solution temporarily while you wait for an update.

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
Existing registry key information
The following listing shows the existing time zone registry key information for Windows CE 5.0-based devices:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Mexico Standard Time]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32778"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33034"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33290"
"TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,05,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Mexico Standard Time 2]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32774"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33030"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33286"
"TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,05,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Replacement registry key information
The following listing shows the replacement time zone registry key information for Windows CE 5.0-based devices. No existing registry key exists for "Pacific Standard Time (Mexico)" Therefore, you must add this registry key.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Mexico Standard Time]
"Display"="mui_sz:"coredll.dll,#32778"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33034"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33290"
"TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Mexico Standard Time 2]
"Display"=mui_sz:"coredll.dll,#32774"
"Dlt"=mui_sz:"coredll.dll,#33030"
"Std"=mui_sz:"coredll.dll,#33286"
"TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Pacific Standard Time (Mexico)]
"Display"="(GMT-08:00) Tijuana, Baja California"
"Dlt"="Pacific Standard Time (Mexico)"
"Std"="Pacific Daylight Time (Mexico)"
"TZI"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,\
 00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
 00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

เม็กซิโกโซนเวลารีจิสทรีคีย์ข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ 4.1 และขึ้นอยู่ กับที่ 4.2 Windows CE .NET 4.0

ข้อมูลรีจิสทรีโซนเวลาจะอยู่ในแฟ้มต่อไปนี้:
%WINCEROOT%\Public\Wceshellfe\Oak\Files\Wceshellfe.reg
วิธีการแก้ไขปัญหานี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวสำหรับโซนเวลาเม็กซิโก วิธีการแก้ไขปัญหานี้ปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาที่อยู่สำหรับเม็กซิโก และเพิ่มลงในโซนเวลาเม็กซิโกเพิ่มเติมในรีจิสทรี hardcodes สตริงการในรีจิสทรีวิธีแก้ไขปัญหานี้ และไม่เพิ่มทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น คุณต้องเท่านั้นใช้แก้ไขปัญหานี้ชั่วคราวในขณะที่คุณรอการปรับปรุง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ข้อมูลคีย์รีจิสทรีที่มีอยู่
การแสดงรายการต่อไปนี้แสดงอยู่โซนเวลาข้อมูลรีจิสทรีคีย์สำหรับ Windows CE .NET 4.0, 4.1 และขึ้นอยู่ กับที่ 4.2 อุปกรณ์:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_07_B_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_07_B_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_07_B_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_06_C_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_06_C_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_06_C_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
ข้อมูลคีย์รีจิสทรีแทนที่
การแสดงรายการต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนโซนเวลาข้อมูลรีจิสทรีคีย์สำหรับ Windows CE .NET 4.0, 4.1 และขึ้นอยู่ กับที่ 4.2 อุปกรณ์ ไม่มีคีย์รีจิสทรีที่มีอยู่สำหรับ "เวลามาตรฐานของแปซิฟิก (เม็กซิโก) ดังนั้น คุณต้องเพิ่มคีย์รีจิสทรีนี้
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_07_B_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_07_B_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_07_B_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\LOC_GMT_MINUS_06_C_STANDARD]
"Display"="LOC_GMT_MINUS_06_C_DESC"
"Dlt"="LOC_GMT_MINUS_06_C_DAYLIGHT"
"TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Time Zones\Pacific Standard Time (Mexico)]
"Display"="(GMT-08:00) Tijuana, Baja California"
"Dlt"="Pacific Daylight Time (Mexico)"
"TZI"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,\
 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

ตัวอย่างรหัสการปรับปรุงรีจิสทรี

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบวันปัจจุบันแล้ว ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีสำหรับการตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลใหม่

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีฟังกชันการทำงานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ
#include <windows.h>

// New registry value for Atlantic Standard Time:
BYTE bNewVal[44] = {0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc4,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x0b,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00
,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
} ;


int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPTSTR lpCmdLine, int nShowCmd )
{
	HKEY hKey;
	LONG retCode;
	BYTE bVal[44];
	DWORD dwType = REG_BINARY;
	DWORD dwSize = sizeof(bVal);
	SYSTEMTIME st;
	GetSystemTime(&st);
	// This check updates the registry whenever this code is run starting January 1, 2007.
	if(st.wYear > 2006){
		if (ERROR_SUCCESS == RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, L"Time Zones\\Atlantic Standard Time", 0, 0, &hKey)){
			if ((ERROR_SUCCESS == RegQueryValueEx(hKey, L"TZI", NULL, &dwType, (BYTE*) &bVal, &dwSize)) && (dwType == REG_BINARY)){
				// Check the registry value to determine whether it is the old value. 
				// This check must be modified depending on the time zone that is being updated.
				if(bVal[30] == 0x04){
					retCode = RegSetValueEx(hKey, L"TZI", 0, REG_BINARY, (BYTE*) &bNewVal, sizeof(bNewVal));				
					if(ERROR_SUCCESS != retCode)
						NKDbgPrintfW (_T("Failed to write to registry...\r\n"));
				}
			}
		}
	}
	if(hKey){
		RegFlushKey(hKey);
		RegCloseKey(hKey);
	}

	return 0;
}

// Windows CE 5.0 only: If you have the automatic DST service (Timesvc.dll) included in your image, 
// you must update the service after you change the time zone information in the registry. 
// The following source code does this:
extern "C" void RefreshTimeSvc() {
  HANDLE hFile;

  hFile = CreateFile(L"NTP0:",GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,
    NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL);

  if (INVALID_HANDLE_VALUE == hFile)
    return;

  DeviceIoControl(hFile,IOCTL_SERVICE_STOP,0,0,0,0,NULL,0); 
  DeviceIoControl(hFile,IOCTL_SERVICE_START,0,0,0,0,NULL,0);
  CloseHandle(hFile);
}

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลในสหรัฐอเมริกาใน 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dst

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923027 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Embedded CE 6.0
 • Microsoft Windows CE 5.0
 • Microsoft Windows CE .NET 4.2
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbmt KB923027 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923027

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com