ID на статията: 923159 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Ако сте клиент от малкия бизнес, може да откриете допълнителни ресурси за отстраняване на неизправности и обучение на сайта за Поддръжка за малкия бизнес.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази статия описва как да изтеглите ръчно най-новите актуализации на дефиниции за Microsoft Windows Defender.

Допълнителна информация

Ако не искате да използвате Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) за актуализиране на файловете с дефиниции на Windows Defender, можете да актуализирате дефинициите ръчно. В зависимост от това, дали разполагате с 32-битова, или с 64-битова версия на Windows, изпълнете стъпките за своята операционна система.

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2683283
Забележка За да определите дали на даден компютър се изпълнява 32-битова, или 64-битова версия на Windows, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
827218 Определяне дали компютър работи под 32-битова, или 64-битова версия на операционната система Windows

32-битови версии на Windows

За да изтеглите файла с актуализация на дефинициите за Windows Defender за 32-битови (x86-базирани) версии на Windows, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху следната връзка: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70631
 2. В диалоговия прозорец за изтегляне, щракнете или върху Изпълни, или върху Запиши.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2804222

  •  Щракнете върху Изпълни, за да инсталирате файла с актуализация на дефинициите незабавно.
  •  Щракнете върху Запиши, за да запишете файла с дефинициите на компютъра. За да инсталирате записания файл с актуализация на дефинициите, щракнете върху Старт, Изпълнение, намерете папката, в която сте записали файла с дефинициите, щракнете двукратно върху файла Mpas-fe.exe, след което изберете OK.
 3. Когато се изпълнява файлът с дефинициите, се появява диалогов прозорец за извличане на файлове. Диалоговият прозорец показва, че актуализацията на дефинициите се инсталира. След като диалоговият прозорец за извличане на файлове се затвори, за да се уверите, че дефинициите на Windows Defender са актуализирани, изпълнете следните стъпки:
  1. Стартирайте Windows Defender.
  2. Проверете версията на дефинциите, посочена в полето в долната част на диалоговия прозорец Начало на Windows Defender.

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2683283
Забележка За да инсталирате файла на компютър, работещ под Windows Vista, щракнете с десен бутон върху файла, след което щракнете върху Изпълни като администратор, за да го инсталирате.


Корпоративен клиент

Ако сте корпоративен клиент, трябва да използвате Windows Server Update Services (WSUS) версия 2.0 или по-нова, за да разпространите актуализациите на дефинициите за Windows Defender. Можете обаче да използвате и скрипт за влизане на потребител, за да инсталирате ръчно актуализация на дефинициите, като изпълните файл с актуализация на дефинициите за Windows Defender.

Файлът с актуализация на дефинициите за Windows Defender (Mpas-fe.exe) може да използва ключа за изпълнение в команден ред -q. Този ключ инсталира актуализацията на дефинициите в тих режим. Тихият режим отменя показването на диалоговия прозорец за извличане на файла с дефиниции. Например въведете следната команда:
Mpas-fe.exe -q

64-битови версии на Windows

Ако използвате 64-битова версия на Windows, изтеглете файла с дефиниции за Windows Defender, като щракнете върху следните връзки.

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2683283
Забележка За да стартирате 64-битовата версия на Windows Defender, трябва да работите с 64-битова версия на Windows. 64-битовите версии на Windows включват базирани на x64 и на Itanium версии.

За да изтеглите файла с актуализации на дефинициите за Windows Defender за базирани на x64 версии на Windows, щракнете върху следната връзка:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70632


За да изтеглите файла с актуализации на дефинициите за Windows Defender за базирани на Itanium версии на Windows, щракнете върху следната връзка:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70633

Техническа поддръжка за базирани на x64 версии на Microsoft Windows

Ако вече имате инсталирана версия на Windows, базирана на x64, производителят на хардуера ви предоставя техническа поддръжка и помощ за тази версия. В този случай производителят на компютъра предоставя поддръжка поради това, че x64-базирана версия на Windows е била предоставена заедно с вашия хардуер. Възможно е производителят на компютъра да е персонализирал инсталацията на x64-базираната версия на Windows чрез използване на специфични компоненти. Те могат да включват специфични драйвери за устройства или опционални настройки, целящи получаване на максимална производителност от хардуера. Microsoft ще ви окаже съдействие в разумни граници, ако се нуждаете от техническа помощ за вашата 64-базирана версия на Windows. Въпреки това може да се наложи да се свържете директно с производителя на хардуера. Производителят е най-добре квалифициран по отношение на поддръжката на софтуера, инсталиран на хардуера от него. Ако сте закупили отделно x64-базирана версия на Windows, като например Windows Server 2003 x64, свържете се с Microsoft за техническа поддръжка.


За продуктова информация за Windows XP Professional x64 посетете следния уеб сайт на Microsoft: http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows/help/windows-xp

За продуктова информация за базирани на x64 версии на Windows Server 2003 посетете следния уеб сайт на Microsoft: http://support.microsoft.com/windowsserver2003x64

За продуктова информация за 64-битови версии на Windows 7 посетете 32-битови и 64-битови версии на Windows: често задавани въпроси

Допълнителни ресурси

За информация за разрешаване на проблеми, които може да възникнат с дефиниции за Windows Defender, вж.  Отстраняване на проблеми, свързани с актуализацията на дефиниция в Windows Defender.

Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 923159 - Последна рецензия: 29 януари 2013 г. - Редакция: 3.0
Важи за:
 • Windows Defender
Ключови думи: 
kbdefenderrtwswept kbtshoot KB923159

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com