Article ID: 923159 - View products that this article applies to.
אם אתה לקוח עם עסק קטן, תוכל למצוא פתרונות נוספים לבעיות ומשאבי למידה באתר תמיכה לעסקים קטנים.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מסביר כיצד להוריד באופן ידני את עדכוני ההגדרות האחרונים עבור Microsoft Windows Defender.

מידע נוסף

אם אינך מעוניין להשתמש ב- Microsoft Windows Server Update Services ?(WSUS) כדי לעדכן את קבצי ההגדרות של Windows Defender, תוכל לעדכן את ההגדרות באופן ידני. בצע את הפעולות המתאימות למערכת ההפעלה שלך, בין אם היא בגירסת 32 סיביות של Windows או גירסת 64 סיביות של Windows.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה כדי לקבוע אם המחשב מופעל על-ידי גירסת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
827218 כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת גירסת 32 סיביות או גירסת 64 סיביות של מערכת ההפעלה Windows

גירסאות 32 סיביות של Windows

כדי להוריד את קובץ עדכון ההגדרות של Windows Defender לגירסאות 32 סיביות (מבוססות על x86) של Windows, בצע פעולות אלה:
 1. לחץ על הקישור הבא: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70631
 2. בתיבת הדו-שיח של הורדה, לחץ על הפעלה או שמירה.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2805057

  • לחץ על הפעלה כדי להתקין את קובץ ההגדרות מיד.
  • לחץ על שמירה כדי לשמור את קובץ ההגדרות במחשב. כדי להתקין את קובץ עדכון ההגדרות השמור, לחץ על התחל, לחץ על הפעל, אתר את התיקיה שבה שמרת את קובץ ההגדרות, לחץ פעמיים על הקובץ Mpas-fe.exe ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. עם הפעלת קובץ ההגדרות, תופיע תיבת דו-שיח של חילוץ קבצים. תיבת הדו-שיח מציינת שעדכון ההגדרות מותקן. לאחר שתיבת הדו-שיח של חילוץ הקבצים תיסגר, כדי לאמת שההגדרות של Windows Defender עודכנו, בצע פעולות אלה:
  1. הפעל את Windows Defender.
  2. בדוק את גירסת ההגדרות שרשומה בתיבה בחלק התחתון שן תיבת הדו-שיח דף הבית של Windows Defender.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה כדי להתקין את הקובץ במחשב שבו פועל Windows Vista, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל כדי להתקין אותו.


לקוח ארגוני

אם אתה לקוח ארגוני, עליך להשתמש ב- Windows Server Update Services ?(WSUS) גירסה 2.0 ואילך כדי להפיץ את עדכוני ההגדרות של Windows Defender. עם זאת, תוכל להשתמש גם בקובץ script של כניסת משתמש כדי להתקין באופן ידני עדכון הגדרות על-ידי הפעלת קובץ עדכוני הגדרות של Windows Defender.

קובץ עדכוני ההגדרות של Windows Defender ?(Mpas-fe.exe) יכול להשתמש במתג הביצוע -q של שורת הפקודה. מתג זה מתקין את עדכון ההגדרות במצב שקט. מצב שקט מבטל את תיבת הדו-שיח של חילוץ קבצי ההגדרות. לדוגמה, הקלד את הפקודה הבאה:
Mpas-fe.exe -q

גירסאות 64 סיביות של Windows

אם אתה מפעיל גירסת 64 סיביות של Windows, הורד את קובץ עדכון ההגדרות של Windows Defender על-ידי לחיצה על אחד מהקישורים הבאים.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה עליך להפעיל גירסת 64 סיביות של Windows כדי להפעיל גירסת 64 סיביות של Windows Defender. גירסאות 64 סיביות של Windows כוללות גירסאות המבוססות x64 ועל Itanium.

כדי להוריד את קובץ עדכוני ההגדרות של Windows Defender עבור גירסאות המבוססות על x64 של Windows, לחץ על הקישור הבא:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70632


כדי להוריד את קובץ עדכוני ההגדרות של Windows Defender עבור גירסאות המבוססות על Itanium של Windows, לחץ על הקישור הבא:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70633

תמיכה טכנית עבור גירסאות המבוססות על x64 של Microsoft Windows

אם בחומרה שלך כבר מותקנת מהדורת Windows בגירסת x64, יצרן החומרה מספק תמיכה טכנית וסיוע למהדורת Windows x64. במקרה זה, יצרן החומרה מספק את התמיכה כיוון שמהדורת x64 סיביות של Windows נכללה בחומרה שברשותך. ייתכן שיצרן החומרה שלך ביצע התאמה אישית בהתקנה של מהדורת 64 סיביות של Windows באמצעות רכיבים ייחודיים. רכיבים ייחודיים עשויים לכלול מנהלי התקן ספציפיים או הגדרות אופציונליות למירוב ביצועי החומרה. אם תזדקק לעזרה טכנית עם Windows x64 edition, ?Microsoft תספק לך סיוע בהיקף סביר. עם זאת, ייתכן שתיאלץ לפנות ישירות ליצרן שלך. היצרן הוא הגורם המוסמך ביותר לתמוך בתוכנה שהוא עצמו התקין בחומרה. אם רכשת בנפרד מהדורת x64 של Windows, כגון מהדורת Windows Server 2003 x64, פנה אל Microsoft כדי לקבל תמיכה טכנית.


לקבת מידע מוצר על Windows XP Professional x64 Edition, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://windows.microsoft.com/he-il/windows/windows-help?os=winxp#windows=windows-xp

לקבלת מידע נוצר על גירסאות המבוססות על x64 של Windows Server 2003, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://support.microsoft.com/windowsserver2003x64

לקבלת פרטי מוצר על Windows 7 בגירסאות 64 סיביות, עבור אל Windows בגירסת 32 סיביות ובגירסת 64 סיביות: שאלות נפוצות

משאבים נוספים

לקבלת מידע על פתירת בעיה שעשויה להתרחש בהגדרות של Windows Defender, ראה כיצד לפתור בעיות של עדכוני הגדרות עבור Windows Defender.

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 923159 - Last Review: יום שלישי 29 ינואר 2013 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Defender
מילות מפתח 
kbdefenderrtwswept kbtshoot KB923159

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com