ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้มุมมอง Explorer ในไลบรารีเอกสารใน Windows SharePoint Services 3.0: "เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด" หรือ "มุมมอง Explorer ต้องใช้ Internet Explorer 5.0 หรือมากกว่าและเว็บโฟลเดอร์"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923174 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณพบกับอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างเมื่อคุณทำงานในไลบรารีเอกสารใน Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 เว็บไซต์:
 • คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองจากมุมมองของเอกสารทั้งหมดได้ไปที่มุมมอง Explorer แล้ว คุณพยายามจะสร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ในไลบรารีเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
  คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้แม้ว่าคุณสร้างโฟลเดอร์ย่อยอื่น ๆ ในไลบรารีเอกสารเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • คุณเรียกดูโฟลเดอร์ย่อยในไลบรารีเอกสาร แล้ว คุณลองเปลี่ยนมุมมองจากมุมมองของเอกสารทั้งหมดไปที่มุมมอง Explorer มุมมองไม่เปลี่ยนแปลงไปยังมุมมอง Explorer แทน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  มุมมอง explorer ต้องใช้ Internet Explorer 5.0 หรือมากกว่าและเว็บโฟลเดอร์

สาเหตุ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "มุมมอง Explorer ต้องใช้ Internet Explorer 5.0 หรือมากกว่าและเว็บโฟลเดอร์" มีหลายสาเหตุที่แตกต่างกัน สาเหตุหนึ่งของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" คือ ว่า URL ที่แสดงถึงเส้นทางของโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยมากกว่า 260 อักขระ ความยาวสูงสุดของ URL ใน Windows SharePoint Services 3.0 คือ 260 อักขระ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้ชื่อโฟลเดอร์ที่สั้นลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Url ใน Windows SharePoint Services 3.0 ต้องมีเส้นทางไซต์สัมพัทธ์ 260 อักขระ หรือน้อยกว่า

หมายเหตุเส้นทางสัมพัทธ์ไซต์รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามรากของไซต์ในเส้นทาง

นอกจากนี้ คุณไม่มีชื่อแฟ้มเดียวหรือชื่อโฟลเดอร์ที่เป็นมากกว่า 128 อักขระใน URL ใด ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923174 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 เมษายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Office SharePoint Online Dedicated
Keywords: 
kberrmsg kbexpertiseinter kbtshoot kbprb vkbportal226 kbmt KB923174 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923174

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com