Dobijate poruku o gre?ci u kojoj je navedeno da nemate najnoviju verziju programa Internet Explorer kada koristite Internet Explorer 7 da biste posetili Web lokaciju

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 923196 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ovaj ?lanak namenjen je korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi problema

Kada koristite Windows Internet Explorer 7 da biste posetili Web lokaciju, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci u kojoj je navedeno slede?e:
Nemate najnoviju verziju programa Internet Explorer.

Web lokacija podr?ava Microsoft Internet Explorer 6 ili novije verzije.
Do ovog problema dolazi iako Internet Explorer 7 predstavlja najnoviju verziju programa Internet Explorer.

Koraci za re?avanje problema

Da biste re?ili ovaj problem, zamolite vlasnika Web lokacije da je izmeni kako bi ispravno otkrivala Internet Explorer 7.

Koraci za re?avanje problema

Neke Web lokacije su dizajnirane da identifikuju Internet Explorer 6 kao najnoviju verziju programa Internet Explorer. Da biste re?ili ovaj problem, mo?ete koristiti uslu?ni program za niske korisni?kog agenta. Ovaj uslu?ni program trebalo bi da koristite samo da biste posetili Web lokacije koje ne prepoznaju Internet Explorer 7. Kada zavr?ite sa posetom ovih lokacija, zatvorite sve prozore programa Internet Explorer koje je otvorio uslu?ni program.

1. korak: Preuzimanje uslu?nog programa za niske korisni?kog agenta

Da biste preuzeli uslu?ni program, sledite ove korake:
 1. Kliknite na vezu navedenu odmah nakon koraka 1c.
 2. U dijalogu Preuzimanje datoteke - bezbednosno upozorenje kliknite na dugme Pokreni.
 3. U dijalogu Internet Explorer - bezbednosno upozorenje kliknite na dugme Pokreni kada budete upitani da li ?elite da pokrenete ovaj softver. Zatim pre?ite na slede?i korak da biste instalirali uslu?ni program za niske korisni?kog agenta.
Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket sa uslu?nim programom za niske korisni?kog agenta.
Datum izdavanja: 04. avgust 2006.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

2. korak: Instaliranje uslu?nog programa za niske korisni?kog agenta
 1. Na stranici Dobro do?li u instalaciju uslu?nog programa za niske korisni?kog agenta u ?arobnjaku za instalaciju kliknite na dugme Dalje.
 2. Na stranici Izbor instalacione fascikle kliknite na dugme Dalje.
 3. Na stranici Potvrda instalacije kliknite na dugme Dalje.

  ?arobnjaku ?e biti potrebno nekoliko minuta da instalira datoteke.
 4. Na stranici Instalacija je dovr?ena kliknite na dugme Zatvori da biste iza?li iz ?arobnjaka.
3. korak: Kori??enje uslu?nog programa za niske korisni?kog agenta za posetu Web stranice
 1. Da biste pokrenuli uslu?ni program za niske korisni?kog agenta, kliknite dvaput na ikonu Uslu?ni program za niske korisni?kog agenta na radnoj povr?ini.
 2. U dijalogu Uslu?ni program za niske korisni?kog agenta za Internet Explorer v2.0 kliknite na dugme Promeni postavke.

  Otvara se prozor pregleda?a. Ovaj prozor pregleda?a mo?ete koristiti na isti na?in na koji koristite prozor programa Internet Explorer 7.
 3. Posetite Web lokaciju koja ne prepoznaje Internet Explorer 7. Kada zavr?ite, zatvorite prozor pregleda?a koji je otvorio uslu?ni program.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 923196 - Poslednji pregled: 4. oktobar 2007. - Revizija: 3.3
ODNOSI SE NA
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip KB923196

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com