คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2003 เครื่องมือการตรวจสอบสำหรับ 2003 เครื่องมือการตรวจสอบรุ่นภาษาเยอรมัน: 1 สิงหาคม 2006

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923348 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาการตรวจสอบ 2003 เครื่องมือ Microsoft Office ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของเครื่องมือการตรวจสอบ Office ที่ 1 สิงหาคม 2006 รุ่นภาษาเยอรมัน

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้แก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ซึ่งไม่ได้รับการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft::
 • ในเดือน 1 สิงหาคม 2006 เยอรมันสะกด Reform กฎใหม่เข้าสู่ลักษณะพิเศษสำหรับเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรีย กฎเหล่านี้ถูกเสนอ โดย Council สำหรับ Orthography เยอรมันบน 1 สิงหาคม 2005 ถูก adopted โดย Standing ประชุมของ Ministers การศึกษาและ Affairs Cultural (KMK) บน 2 มีนาคม 2006 และได้ยืนยัน โดย' Presidents Council ของ Minister บน 30 มีนาคม 2006

  compliance กับกฎเหล่านี้ใหม่ ชุด 2003 เครื่องมือการตรวจสอบ Office ใหม่ถูกสร้างขึ้น และไม่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft การปรับปรุงนี้ประกอบด้วยคำใหม่สะกดเยอรมันตัวตรวจสอบพจนานุกรม compliance กับกฎการเยอรมันสะกด Reform ใหม่นั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล Service Pack

ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Office 2003 Service Pack 3 ครั้งแรกเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

การปรับปรุงไคลเอนต์ (คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว)

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office2003 KB923348 DEU.exe

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อต้อง การดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงไคลเอ็นต์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกบันทึกเมื่อต้องการบันทึกแฟ้ม Office2003 KB923348 DEU.exe ไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก
 2. ใน Microsoft Windows Explorer คลิกสองครั้งOffice2003 KB923348 DEU.exe.
 3. คลิกใช่เมื่อต้องการยอมรับข้อตกลงว่าด้วยสิทธิ์การใช้งาน
 4. ในการพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการวางแฟ้มที่แยกแล้วกล่อง ชนิดc:\923348แล้ว คลิกตกลง.
 5. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้สร้างโฟลเดอร์
 6. ใน Microsoft Windows Explorer ค้นหาโฟลเดอร์ C:\923348 และจากนั้น คลิกสองครั้งMssp3ge.msp.
 7. ทำตามขั้นตอนการติดตั้งการปรับปรุง
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง คุณไม่สามารถเอาออก เมื่อต้องการย้อนกลับสู่การติดตั้งก่อนหน้านี้ที่ไม่มีการปรับปรุง คุณต้องเอา 2003 เครื่องมือการตรวจสอบ แล้ว ติดตั้งตรวจสอบ 2003 เครื่องมืออีกครั้งจากซีดีต้นฉบับ

การปรับปรุงสำหรับผู้ดูแล

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office2003 KB923348 DEU.exe

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณติดตั้งตรวจสอบ 2003 เครื่องมือจากตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ มีการปรับปรุงสาธารณะสำหรับผู้ดูแล จากนั้นผู้ดูแลต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณกำลังดูแลเซิร์ฟเวอร์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกบันทึกเมื่อต้องการบันทึกแฟ้ม Office2003 KB923348 DEU.exe ไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก
 2. ใน Microsoft Windows Explorer คลิกสองครั้งOffice2003 KB923348 DEU.exe.
 3. คลิกใช่เมื่อต้องการยอมรับข้อตกลงว่าด้วยสิทธิ์การใช้งาน
 4. ในการพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการวางแฟ้มที่แยกแล้วกล่อง ชนิดc:\923348แล้ว คลิกตกลง.
 5. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้สร้างโฟลเดอร์
 6. ใน Microsoft Windows Explorer ค้นหาโฟลเดอร์ C:\923348 และจากนั้น คลิกสองครั้งMSSP3GE_readme.txt. ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในแฟ้ม MSSP3GE_readme.txt เพื่อติดตั้ง และการปรับใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน:
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่น optimized คือ โปรแกรมแก้ไขด่วน post-Microsoft Office 2003 Service Pack 2 การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องมี Office 2003 Service Pack 2 ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  887616คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 2
 • รุ่นของแฟ้มแบบเต็มของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เป็นรุ่นสำหรับผู้ดูแลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นนี้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับ Service Pack 2 ติดตั้ง Office 2003 หรือ Office 2003 Service Pack 1 การติดตั้ง อย่างไรก็ตาม เราได้ทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใน Office 2003 ด้วย Service Pack 2 extensively มากเกินกว่าที่เราได้ใน Office 2003 Service Pack 1 ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Office 2003 Service Pack 1 ข้อขัดแย้งบางแฟ้มอาจเกิดขึ้น เราสนับสนุนการกำหนดค่านี้ แต่เราไม่แนะนำการกำหนดค่านี้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่มีการแทนที่ด้วยโปรแกรม hotfix หลังจากนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้างคีย์รีจิสทรีใด ๆ หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แพคเกจนี้ประกอบด้วยการใช้

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ การแก้ไขด่วนนี้มีเฉพาะแฟ้มต่างๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูลสำหรับ 2003 เครื่องมือการตรวจสอบรุ่นภาษาเยอรมัน


ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Office2003 kb923348 deu.exe11.0.8101.010,684,73628-มิ.ย.-200623:36x86
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mssp3ge.mspไม่สามารถใช้งานได้8,634,88028-มิ.ย.-200621:12ไม่สามารถใช้งานได้
หลังจากที่มีการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มคุณลักษณะ ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mssp3en.lexไม่สามารถใช้งานได้2,528,72120-ก.ค.-200617:49ไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3gep.lexไม่สามารถใช้งานได้2,614,05920-ก.ค.-200618:49ไม่สามารถใช้งานได้
Msspell3.dll2.54.0.0353,81620-ก.ค.-200620:05ไม่สามารถใช้งานได้
หมายเหตุเพิ่มเติม:
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน โปรดดู Readme.txt ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแฟ้ม.msp สอง ให้ดูที่หัวข้อนั้น "ติดกลยุทธ์สำหรับการปรับปรุง Office 2003 ตั้ง" เมื่อต้องการดูหัวข้อนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011525741033.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ที่แก้ไขหลังจากที่ถูกนำออกใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923348 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2003 Proofing Tools
Keywords: 
atdownload kboffice2003sp3fix kbproof kbexpertisebeginner kbPubTypeKC kbfix kbqfe kbhotfixrollup kboffice2003presp3fix kbmt KB923348 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923348

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com