เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูลใน SQL Server 2005: "สำเนาสำรองสำหรับเซิร์ฟเวอร์ 'ComputerName\SQLInstanceName' ล้มเหลว" หรือ "การสำรองข้อมูลในแฟ้มหรือ filegroup 'sysft_FullTextCatalog' ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากไม่ออนไลน์"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923355 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 432932 (SQLBUDT)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูลใน Microsoft SQL Server 2005 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
สำเนาสำรองสำหรับเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว ‘computername\SQLInstanceName'. (Microsoft.SqlServer.Smo)

Additional information::
System.Data.SqlClient.SqlError: การสำรองข้อมูลของแฟ้มหรือ filegroup "sysft_ FullTextCatalog" ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากไม่ออนไลน์ สามารถทำการสำรองข้อมูล โดยใช้ลง FILEGROUP หรือ FILE เพื่อจำกัดสิ่งที่เลือกเพื่อรวมข้อมูลที่ออนไลน์เท่านั้น (Microsoft.SqlServer.Smo)
ถ้าคุณทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูลใน SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2), คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
การสำรองข้อมูลของแค็ตตาล็อกของข้อความ 'FullTextCatalog' ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากไม่ออนไลน์ ตรวจสอบแฟ้ม errorlog สาเหตุแค็ตตาล็อกข้อความนั้นกลายเป็นแบบออฟไลน์ และนำทางออนไลน์ หรือสามารถทำการสำรองข้อมูล โดยใช้ลง FILEGROUP หรือ FILE เพื่อจำกัดสิ่งที่เลือกเพื่อรวมข้อมูลที่ออนไลน์เท่านั้น

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแค็ตตาล็อกของข้อความในฐานข้อมูลไม่ได้ออนไลน์ เพื่อทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ SQL Server 2005 ต้องใช้แฟ้มฐานข้อมูลและแค็ตตาล็อกของข้อความในฐานข้อมูลเป็นแบบออนไลน์

แค็ตตาล็อกของข้อความอาจออนไลน์ได้เนื่องจากมีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • โฟลเดอร์แค็ตตาล็อกของข้อความที่ถูกลบ หรือเสียหาย
 • คุณไม่ได้เปิดฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีข้อความ
 • ฐานข้อมูลจะคืนค่าจากสำเนาสำรองฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000 ดังนั้น โฟลเดอร์แค็ตตาล็อกของข้อความในฐานข้อมูลไม่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณคืนค่าฐานข้อมูล
 • อินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ที่คุณกำลังทำงานถูกปรับรุ่นจาก SQL Server 2000 อย่างไรก็ตาม บริการการค้นหาแบบเต็มไม่สามารถเข้าถึงในระหว่างการปรับรุ่น
 • ฐานข้อมูลมีแนบจาก somewhere อย่างไรก็ตาม คุณระบุตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ถูกต้องสำหรับโฟลเดอร์แค็ตตาล็อกของข้อความระหว่างสิ่งที่แนบ
หมายเหตุ:ใน SQL Server 2005 SP2 แค็ตตาล็อกของข้อความไม่ออนไลน์เหตุผลถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด SQL Server ดูล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server สำหรับการระบุสาเหตุของลักษณะการทำงานนี้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มสำหรับแค็ตตาล็อกของข้อความตัวที่มีปัญหา
 2. เรียกใช้คำสั่งฐานข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ระบุในคำสั่งที่ตั้งที่ถูกต้องสำหรับแค็ตตาล็อกของข้อความ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คำสั่งฐานข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์นี้ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) และค้นหาหัวข้อ "แค็ตตาขณะย้ายข้อความเต็มล็อก":
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms345483.aspx
 3. สร้างแค็ตตาล็อกข้อความตัวที่มีปัญหาในฐานข้อมูล
 4. ทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูลใน SQL Server 2005 อีกครั้ง
หมายเหตุ
 • หากคุณไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีข้อความ คุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เป็นอันดับแรกก่อนที่คุณสามารถทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูลใน SQL Server 2005

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานฐานข้อมูลสำหรับข้อความการจัดทำดัชนีใน SQL Server 2005 ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms403375.aspx
 • ถ้าคุณไม่จำเป็นในแค็ตตาล็อกของข้อความแบบเต็มที่อีกต่อไป คุณสามารถลบแค็ตตาล็อกของข้อความตัวที่มีปัญหา จากนั้น ทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูลใน SQL Server 2005

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทำให้สถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง

 1. ใน SQL Server 2005 สร้างแค็ตตาล็อกของข้อความ
 2. หยุดบริการการค้นหาแบบเต็ม
 3. ทำลายกระบวนการค้นหาข้อความในตัวจัดการงานของ Windows ถ้ากระบวนการมีอยู่
 4. ลบโฟลเดอร์แค็ตตาล็อกของข้อความ โฟลเดอร์แค็ตตาล็อกของข้อความจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Server\MSSQL.1\MSSQL\FTData SQL %ProgramFiles%\Microsoft
 5. เริ่มบริการการค้นหาแบบเต็ม
 6. ดำเนินการแบบเต็มด้านหลังของฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยแค็ตตาล็อกของข้อความ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923355 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
Keywords: 
kbsql2005fts kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB923355 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923355

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com