คุณอาจพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณทำงานกับแฟ้มบนเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือใช้ Windows 2000 Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923360 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือใช้ Microsoft Windows 2000 Server คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างเมื่อคุณทำงานกับแฟ้มบนเครือข่าย:
 • เซิร์ฟเวอร์ของไฟล์ที่ใช้ Windows ที่มีการกำหนดค่าแฟ้มและเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์หยุดการตอบสนอง จากนั้น ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์แฟ้มและการพิมพ์ชั่วคราวหยุดงาน
 • คุณพบการหน่วงเวลาที่ยาวเมื่อคุณเปิด บันทึก ปิด ลบ หรือพิมพ์แฟ้มที่อยู่บนทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน
 • คุณพบการลดลงชั่วคราวของประสิทธิภาพเมื่อคุณใช้โปรแกรมผ่านเครือข่าย โดยทั่วไป ประสิทธิภาพการทำงานได้ช้าลงประมาณ 40 ไป 45 วินาที อย่างไรก็ตาม การล่าช้าบางอย่างอาจนานถึง 5 นาที
 • คุณพบความล่าช้าเมื่อคุณคัดลอกสำเนาของแฟ้มหรือเมื่อคุณทำการดำเนินการสำรองข้อมูล
 • เมื่อคุณเชื่อมต่อกับทรัพยากรใช้ร่วมกัน Windows Explorer อาจหยุดการตอบสนอง หรือคุณเห็นหมาย X สีแดงบนไดรฟ์เครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่
 • โปรแกรมหยุดการตอบสนองอาจใช้การเรียกขั้นตอนระยะไกล (RPC) หรือที่ใช้ pipes ที่มีชื่อการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม
 • เซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวหยุดตอบสนองและข้อหนึ่ง หรือหลายรหัสความเหตุการณ์ที่มีลักษณะข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นใน System log ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์:
  Event ID: 2022 
  Source: Srv			
  Type: Error 
  Description: 
  Server was unable to find a free connection <number> times in the last <number> seconds.
  Event ID: 2021 
  Source: Srv 
  Type: Error 
  Description: 
  Server was unable to create a work item <number> times in the last <number> seconds.
  Event ID: 2020 
  Source: Srv 
  Type: Error 
  Description: 
  The server was unable to allocate from the system paged pool because the pool was empty.
  Event ID: 2019 
  Source: Srv 
  Type: Error 
  Description: 
  The server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the pool was empty. 
  Event ID: 2510
  Source: Server
  Event Type: Error 
  Description: 
  The server service was unable to map error code 1722.
  นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นใน System log ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์:
  Event ID: 3013 
  Event Type: Error 
  Event Source: MrxSmb /	Rdr 
  Description: 
  The redirector has timed out a request to <ComputerName>.
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน:
  ข้อผิดพลาดระบบ 53 ไม่พบเส้นทางของเครือข่าย (error_bad_netpath)
  ข้อผิดพลาดระบบ 64 ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่มีอยู่ (error_netname_deleted)
 • คุณตัดการเชื่อมต่อจากรีซอร์สเครือข่าย และคุณไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่กลับไปยังทรัพยากรบนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิงเซิร์ฟเวอร์ได้ และคุณสามารถใช้เซสชัน Terminal Services เพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • หากผู้ใช้หลายคนพยายามเข้าถึงเอกสาร Microsoft Office บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มถูกล็อกเพื่อแก้ไขกล่องโต้ตอบไม่เสมอปรากฏเมื่อผู้ใช้ที่สองเปิดแฟ้ม
 • สืบค้นกลับของเครือข่ายบ่งชี้ว่า มีคือ 30 ตัวการหน่วงเวลา 40 วินาทีระหว่างคำเซิร์ฟเวอร์ความบล็อก (SMB) บริการไคลเอ็นต์สั่งและการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม
 • ใน Windows Server 2003 และ Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), เซิร์ฟเวอร์อาจหยุดการตอบสนอง arbitrarily ได้
 • เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มฐานข้อมูล Microsoft Access 2.0 (.mdb) ใน Microsoft Access 97, Access 2000 หรือ Access 2002 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  Disk or network error.
 • เมื่อคุณเปิด Microsoft Excel คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  แฟ้มได้ไม่ถูกบันทึก
 • เมื่อคุณเปิด Windows Explorer คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเข้าถึง <path and="" file="" name="">เซสชันจะถูกยกเลิกได้</path>
 • เมื่อคุณเปิดไฟล์ Microsoft Word, Word อาจล้มเหลว จากนั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  word ไม่สามารถอ่านจากแฟ้มนี้ <file name=""> กรุณาคืนค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือแทนฟล็อปปี้ดิสก์แล้วลองใหม่</file>
  นอกจากนี้ หลังจากคุณคืนค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย และคุณคลิกตกลงคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  word ได้สูญเสียข้อมูลเนื่องจากการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ถูกต้องหรือฟลอปปีที่ขาดหายไป เอกสารที่จริงในข้อมูลนี้จะถูกบันทึก และปิดแล้ว

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • รุ่นของโปรแกรมควบคุมของตัวจัดการเหตุการณ์ของ Symantec (Symevent.sys) จะล้าสมัย ดังนั้น deadlocked เธรดที่สองราย หรือมากกว่าใน Symevent.sys โปรแกรมควบคุมนี้Symevent_GetSubTaskฟังก์ชัน
 • OpLock การ INO_FLTR.SYS Associates การคอมพิวเตอร์ (CA) ที่ไม่มีปัญหาในการทำงานร่วมกันกับแฟ้ม Srv.sys

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของตัวกรองระบบแฟ้มที่ป้องกันไวรัสของบริษัทอื่น ตัวอย่าง ถ้าคุณมีตัวจัดการเหตุการณ์ของ Symantec โปรแกรมควบคุม (SymEvent.sys) ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงรุ่น 11.6.4.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการขอรับแฟ้ม Symevent.sys รุ่นที่ปรับปรุง หรือการค้นหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับ reconfiguration การต่อไปนี้ของ Symantec เว็บไซต์:
http://www.symantec.com


หมายเหตุ:แฟ้ม SymEvent.sys รุ่น 11.6.4.2 มีจุดบกพร่องที่สามารถทำการรีสตาร์ท arbitrarily บางเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อผิดพลาดทั้งหมดที่กล่าวถึงใน "อาการ" ส่วนให้ชี้ไปที่การเชื่อมต่อ SMB ที่ความล้มเหลว ความล้มเหลวการเชื่อมต่อเหล่านี้สามารถเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือการเชื่อมต่อ failing อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง arbitrarily

รุ่นของโปรแกรมควบคุมที่มีการป้องกันไวรัสต่อไปนี้ยังอาจทำให้เซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง:
 • เรียกว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมรุ่นต่อไปนี้ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อ:บริษัทรุ่นวันที่คำอธิบาย:
  Symevent.sysSymantec Corporation11.4:0.605 2004 มีนาคมเหตุการณ์ของ Symantec ไลบรารี
  Symtdi.sysSymantec Corporation5.3:6.1323 2004 decโปรแกรมควบคุมการสรุปข้อมูลเครือข่าย
  รุ่นนี้ซึ่งมีการติดตั้งกับ 9.0 ป้องกันไวรัสของ Symantec

  The following Web page on the Symantec Web site (Symantec Document ID: 2005062909055948 ) describes how to update the Symevent files:
  http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/1998092408260848?Open&src=&docid=2005081909325748&nsf=ent-security.nsf&view=docid&dtype=&prod=&ver=&osv=&osv_lvl=&seg=
 • The problem is known to occur when the following CA eTrust Antivirus/InoculateIT File System Filter Driver versions are installed on the file server.
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อ:บริษัทรุ่นวันที่คำอธิบาย:
  Ino_flpy.sysComputer Associates5.0:6100.10619-Jun-2003CA eTrust Antivirus/InoculateIT File System Mounting Filter Driver for Windows 2000/XP/.Net
  Ino_fltr.sysComputer Associates5.0:6100.13608-Aug-2004CA eTrust Antivirus/InoculateIT File System Filter Driver for Windows 2000/XP/2003
  The following Web page on the Computer Associates Web site references the problem:
  http://supportconnectw.ca.com/premium/antivirus/downloads/nt/4.5/DriverFix.asp
If you investigate network traces, you may find that the file server does not answer SMB requests. For example, after you perform a network track operation, you receive the following code:
15:28:14 client -> server SMB Read AndX Request, FID 0x0002
15:28:14  server -> client TCP [ACK]
After approximately 45 seconds, the client computer ends the TCP Session (FIN), and then the server sends a "[FIN ACK]." After you perform the network track operation, you receive the following code:
15:29:05 client -> server TCP [FIN ACK]
15:29:05  server -> client TCP [FIN ACK]
In such traces, you can see that the server does not answer to the SMB request. However, the server still sends a TCP acknowledgement for the client computer request. This means that the server service on the Windows-based file server is unresponsive to SMB requests. This also means that network connectivity is not the cause of the problem.

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816071How to temporarily deactivate the kernel mode filter driver in Windows
240309How to fully disable antivirus software from filtering files
822219You experience slow file server performance and delays occur when you work with files that are located on a file server
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923360 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB923360 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923360

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com