การปรับปรุงสำหรับ Windows Small Business Server 2003 R2: การปรับปรุง Exchange Server 2003 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923432 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สื่อนำออกใช้เริ่มต้นสำหรับ Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 ประกอบด้วยรุ่นที่ไม่ถูกต้องของ Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) การปรับปรุงนี้เป็นการติดตั้งรุ่นถูกต้องของแฟ้มได้รับผลกระทบของ Exchange Server 2003 SP2

รุ่นที่แตกต่างกันสำหรับบางแฟ้มเหล่านี้สามารถพบได้ในโฟลเดอร์อื่นบนเซิร์ฟเวอร์ สำหรับการปรับปรุงนี้ เท่านั้นที่โฟลเดอร์การติดตั้งในตารางต่อไปนี้ใช้

หมายเหตุ:การปรับปรุงนี้ใช้กับคุณถ้าระดับรุ่นต่าง ๆ ของแฟ้มต่อไปนี้เป็น 06.05.7638.1 การปรับปรุงนี้ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับคุณถ้าระดับรุ่นของแฟ้มต่อไปนี้ทั้งหมดเป็น 06.05.7638.2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มโฟลเดอร์การติดตั้ง
Cdo.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Embx.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Emsmdb32.dllWindows\System32
Escprint.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin หรือโปรแกรม Files\MSADC ถ้ามีการติดตั้ง Active Directory
ese.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Exsetdata.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Exwriter.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Isinteg.exeโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Jcb.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Mdbevent.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Mdbmsg.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\res
Mdbperf.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Mdbperfx.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Mdbrest.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Mdbrole.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Mdbsz.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Mdbtask.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Msgfilter.dllโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin
Store.exeโปรแกรม Files\Exchsrvr\bin

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง 923432 โดยใช้ Microsoft Update หรือ Windows Update โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และจากนั้น ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://update.microsoft.com
  2. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
 2. อ่านหมายเหตุรุ่นล่าสุด หมายเหตุรุ่นของ Exchange Server 2003 SP2 ที่มีอยู่ใน Windows Small Business Server 2003 R2 รุ่นที่ได้รับผลกระทบ ไม่ใช่รุ่นล่าสุด การขอรับรุ่นล่าสุดของบันทึกย่อที่นำออกใช้ Exchange Server 2003 SP2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=52072
 3. ติดตั้งแฟ้มวิธีใช้ล่าสุด แฟ้มที่มีอยู่ใน Windows Small Business Server 2003 R2 รุ่นที่ได้รับผลกระทบ Exchange Server 2003 SP2 ช่วยจะไม่เป็นรุ่นล่าสุด การขอรับรุ่นล่าสุดของแฟ้มเหล่านี้ ติดตั้งการปรับปรุง Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 ช่วย โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=62046

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ Exchange System Manager ยังคงแสดง 06.05.7638.1 เป็นระดับรุ่น ซึ่งไม่มีผลกับฟังก์ชันการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ การตรวจสอบว่า การปรับปรุงติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบว่า คุณสมบัติของแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางแสดง 06.05.7638.2 เป็นระดับรุ่น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923432 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
Keywords: 
kbfix kbbug kbqfe kbmt KB923432 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923432

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com