Article ID: 923618 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה service pack עבור Microsoft Office 2003. מאמר זה מכיל מידע על אופן קבלת ערכת ה- Service Pack ואופן קבלת רשימת הבעיות המתוקנות על-ידי ערכת ה- Service Pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה- Service Pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.

מבוא

Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) מכיל שיפורי אבטחה ושיפורים ביציבות. חלק מהתיקונים הכלולים ב-Office 2003 SP3 פורסמו כבר בעדכונים נפרדים. Office 2003 SP3 משלב את כל התיקונים שכבר פורסמו בעדכון אחד.

מידע נוסף

פרטי ה-Service pack

רשימה להורדה של הבעיות הנפתרות באמצעות ה-service pack

לרשותך חוברת עבודה של Microsoft Excel, המכילה את רשימת הבעיות שהופיעו לאחר פרסום Office 2003 Service Pack 2 (SP1)? ומתוקנות על-ידי Office 2003 SP2.

הערה חוברת העבודה כתובה בשפה האנגלית. הקובץ לא יתורגם לשפות אחרות.

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
את החבילה Office2003System_SP3Changes.exe כעת.

תאריך פרסום: 18 בספטמבר 2007

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

רשימת הבעיות שה-service pack מתקן

Office 2003 SP3 מתקן את הבעיות המתוארות במאמרים שלהלן ב-Microsoft Knowledge Base:
938790 בעיות ב-Excel 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
938792 בעיות ב-Office 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
938802 בעיות ב-Outlook 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
938801 בעיות ב-PowerPoint 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
938799 בעיות ב-Word 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עלוני אבטחה הקשורים ל-service pack

Office 2003 SP3 מטפל בבעיות המתוארות בעלוני האבטחה הבאים של Microsoft:
922581 MS06-062: פגיעויות ב-Office עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק
924191 MS06-061: פגיעויות ב-Microsoft XML Core Services עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק
922968 MS06-048: פגיעויות ב-Microsoft Office עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק
917284 MS06-038: פגיעויות ב-Microsoft Office עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק
915384 MS06-039: פגיעויות במסננים של Microsoft Office עלולות לאפשר הפעלת קוד מרחוק
901190 MS06-009: פגיעות בעורך שיטות הקלט (IME) לקוריאנית עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות
917285 MS06-037: פגיעויות ב-Microsoft Excel עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק
905413 MS06-001: פגיעויות ב-Microsoft Office עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק
902412 MS06-001: פגיעות בפענוח TNEF ב-Microsoft Outlook ו-Microsoft Exchange עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק
916768 MS06-028: פגיעות ב-Microsoft PowerPoint עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק
910729 MS06-054: פגיעות ב-Microsoft Publisher עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק
917336 MS06-027: פגיעות ב-Microsoft Word עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק
940965 MS07-044: פגיעות ב- Microsoft Excel עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק
936227 MS07-042: פגיעות ב-Microsoft XML Core Services עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

עדכונים קודמים שמכיל service pack זה

Office 2003 SP3 מכיל את העדכונים שלהלן, שקדמו לו:

842532 תיאור של Office 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887616 תיאור של Office 2003 Service Pack 2
892843 תיאור של עדכון האבטחה עבור Outlook 2003:? 10 בינואר 2006
913807 תיאור עדכון האבטחה עבור Outlook 2003:? 14 במארס 2006
924424 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003:?? 10 באוקטובר 2006
914455 תיאור עדכון האבטחה עבור Office 2003, עבור Project 2003 ועבור OneNote 2003:? 11 ביולי 2006
923097 תיאור העדכון עבור Office 2003:? 10 באוקטובר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
923272 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003:?? 10 באוקטובר 2006
919029 תיאור העדכון עבור Office 2003:? 14 בנובמבר 2006
894542 תיאור של עדכון האבטחה עבור Publisher 2003:? 12 בספטמבר 2006
921566 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003:?? 8 באוגוסט 2006
905756 תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2003:?? 14 במארס 2006
917334 תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Office Word 2003:? 13 ביוני 2006
917151 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003:?? 11 ביולי 2006
918419 תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Office Excel 2003:? 11 ביולי 2006
916518 תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Office PowerPoint 2003:? 13 ביוני 2006
913571 תיאור העדכונים עבור Office 2003:? 14 במארס 2006
924886 תיאור העדכון עבור Office 2003:? 12 בדצמבר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
905645 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003:?? 14 בפברואר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
920103 תיאור העדכון עבור InfoPath 2003:?? 8 באוגוסט 2006
925251 תיאור העדכון עבור Office 2003:? 13 בפברואר 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
936048 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003:?? 14 באוגוסט 2007
940602 תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2003:?? 14 באוגוסט 2007

Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack

Office 2003 SP3 כולל גם עדכונים עבור Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack. למידע נוסף אודות העדכונים הקודמים עבור Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack הכלולים ב-Office 2003 SP3, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 עבור Multilingual User Interface Pack
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=f682ab1c-5be8-476d-b439-196412223cda
Microsoft Office 2003 Service Pack 2 עבור Multilingual User Interface Pack
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=5efd0266-2c4d-486b-a0de-099e96ae21a5

תכונות חדשות ומעודכנות

לאחר התקנת Office 2003 SP3, באפשרותך להשתמש במפתח רישום כדי להפעיל או להשבית את נקודת ההתקנה של קטגוריית COM ספציפית בתוכנית Office 2003. לקבלת מידע נוסף אודות תכונה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
938815 כיצד לאפשר או להשבית את נקודת האדגום של קטגוריית COM ספציפית ביישום Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לאחר שתתקין את Office 2003 SP3, תוכל להשתמש במפתח רישום כדי לשנות את המספר של הודעות MIME מוטבעות שמעובדות לפני שמופיעה הודעת MIME בגוף ההודעה ב-Outlook 2003. לקבלת מידע נוסף אודות תכונה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
938817 כיצד לשנות את המספר של הודעות MIME מוטבעות ש-Outlook 2003 מעבד לפני ש-MIME מועתק לגוף ההודעה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לאחר שתתקים את Office 2003 SP3, תוכל להתקין תוספים ב-Microsoft Office Access 2003 במחשב שבו מותקן Windows Vista. לקבלת מידע נוסף אודות תכונה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
938809 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין תוסף Access 2003 לכל המשתמשים על ידי שימוש ב'מנהל תוסף' במחשב שבו מותקן Windows Vista: 'הייתה שגיאה בהוספה לרישום' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות לאחר התקנת ערכת Service Pack

לאחר התקנת Office 2003 SP3, תיתקל בעיות בעת השימוש בשדה Bit בפרויקט של Access ?(?.adp). לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
943967 לאחר התקנת Office 2003 SP 3, מתעוררות בעיות בפרויקט Access בעת עבודה עם עמודה המכילה את סוג הנתונים Bit בטבלה מקושרת של SQL Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לאחר התקנת ערכת Service Pack של Microsoft Office, אתה מתבקש באופן בלתי צפוי להפעיל מחדש את המחשב. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
905726 לאחר התקנת service pack של Office או עדכון של Office, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב
לאחר שתתקין את Office 2003 SP3, תוסף, בקר ActiveX או תוסף COM עשויים שלא לעבוד כצפוי בתוכנית Office 2003. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
938814 הפונקציונליות של תוסף, בקר ActiveX או תוסף COM היא מצומצמת, או שהפונקציונליות חסומה לאחר שהתקנת Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לאחר התקנת Office 2003 SP3, ייתכן שתופיע הודעת שגיאה בעת ניסיון ליצור טופס MAPI חדש ב- Outlook 2003. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
938816 שגיאת הודעה בעת ניסיון ליצור טופס MAPI חדש ב-Outlook 2003: "פנה למנהל" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לאחר התקנת Office 2003 SP3, לא ניתן לפתוח קבצים מצורפים המכילים סיומת ?.gadget ב- Outlook 2003. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
938811 לא ניתן לפתוח קבצים המכילים את הסיומת .gadget ב-Outlook 2003 לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לאחר התקנת Office 2003 SP3, התכונה 'שמירה מהירה' לא פועלת כצפוי ב- Word 2003. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
938808 התכונה 'שמירות מהירות' ב-Word 2003 כבר לא מתפקדת לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3
לאחר התקנת Office 2003 SP3, התוכנית Microsoft Office Document Imaging עשויה שלא לפעול כצפוי. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
938813 ייתכן שתיתקל בבעיות בעת הפעלת התוכנית Microsoft Office Document Imaging לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לאחר התקנת Office 2003 SP3, ייתכן שתופיע הודעת שגיאה בעת ניסיון לפתוח או לשמור קובץ. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
941636 מופיעה הודעת שגיאה בעת ניסיון לפתוח קובץ או לשמור קובץ לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3
לאחר התקנת Office 2003 SP3, אינך יכול לפתוח חלק מחוברות העבודה של Microsoft Excel המכילות פקודות מאקרו של Microsoft Visual Basic for Applications ?(VBA). לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
938806 אין באפשרותך לפתוח קבצי חוברת עבודה של Microsoft Excel 5.0/95 המכילים פקודות מאקרו של Visual Basic for Applications ב-Excel 2003 לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לאחר התקנת Office 2003 SP3, מספר הגירסה של Office כבר לא נשמר במאפייני המסמך כצפוי. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
938807 קבצי Office שנשמרו בפורמטים מסוימים כבר לא מכילים את מספר הגירסה של Office לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לאתר התקנת Office 2003 SP3, אתה נתקל בבעיות בעת הוספת פקד תיבה משולבת או פקד תיבת רשימה לטופס או לדוח. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
945280 פקדי תיבה משולבת או פקדי תיבת רשימה אינם מציגים ערכים או מציגים ערכים שגויים ב- Access 2003 לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לאחר התקנת Office 2003 SP3, אתה נתקל בבעיות אחרות ב- Access. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
945674 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Access 2003 Service Pack 3:?? 18 בדצמבר 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

לאחר התקנת Office SP3 עבור גירסאות מסוימות המותאמות לשפה מקומית של Office 2003, מצבי התקנת היישום עלולים להפוך לפגומים. בעיה זו עלולה לגרום לשיבושים בפעולתם התקינה של יישומי Office 2003. כדי לפתור בעיה זו, יש להתקין את העדכון הקריטי הבא במערכת, מיד לאחר התקנת Office SP3:
943452 עדכון קריטי עבור Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי התקנה

כיצד להשיג ולהתקין את ה-Office 2003 Service Pack 3

Office 2003 Service Pack 3, ביחד עם הוראות ההתקנה ואסטרטגיות הפריסה, עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft. להורדת service pack זה ממרכז ההורדות של מיקרוסופט, בקר באתר הבא:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=e25b7049-3e13-433b-b9d2-5e3c1132f206

Office 2003 Service Pack 3 עבור Multilingual User Interface Pack

לפונקציונליות Office 2003 מלאה, התקן את Office 2003 Service Pack 3 עבור Multilingual User Interface Pack אם אתה משתמש ב-Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack. כדי להוריד את החבילה Office 2003 Service Pack 3 עבור Multilingual User Interface Pack, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=e6386d0d-954b-44a2-b8a1-e0f2e717d387

מידע אודות הסרה

אין אפשרות להוסיר הורדה זו באמצעות הפריט הוספה או הסרה של תוכניות ב'לוח הבקרה'. כדי להסיר את Office 2003 SP3 מהמחשב שלך, עליך להסיר את Office 2003, ולאחר מכן להתקין מחדש את Office 2003 מתקליטור Office 2003 המקורי.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873125 אי אפשר להסיר התקנות service pack של מוצרי Office 2003

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

ה-service pack מכיל קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסה
Excel.exe11.0.8169.0
Winword.exe11.0.8169.0
Outlook.exe11.0.8169.0
Powerpnt.exe11.0.8169.0
Mso.dll11.0.8172.0
Mspub.exe11.0.8166.0
Msaccess.exe11.0.8166.0
Infopath.exe11.0.8165.0
Frontpg.exe11.0.8164.0
הערה אינך נדרש להתקין service pack זה אם יש לך קבצים בגירסאות מתקדמות מאלה המופיעות בטבלה.

לקבלת מידע נוסף אודות בירור גירסת Office 2003 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
821549 כיצד לברר את מספר הגירסה של מוצרי Office 2003 (ייתכן כי קישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת Office 2003 SP3.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
_jmpmenu.jsJmpmenug.jsOsa.exe
_preload.jsJpegim32.fltOutex.dll
Absncreq.xsnLatin1.shpOutlacct.dll
Access.dllLccwiz.dllOutlctl.dll
Accwiz.dllLfcmp13n.dllOutllib.dll
Acmain11.chmLicense.lpkOutllibr.dll
Act3.samLocaldv.dllOutlmime.dll
Act3r.samLookup.datOutlook.exe
Acwizrc.dllMapir.dllOutlook.hol
Acwzlib.mdeMapisvc.infOutlph.dll
Acwzmain.mdeMcps.dllOutlpia.dll
Acwztool.mdeMdigraph.dllOutlrpc.dll
Addrpars.dllMdiink.dllOutlvba.dll
Addrprsr.dllMdimon.dllOutlvbs.dll
Aer_1033.admMdippr.dllOutlwab.dll
Alrtintl.dllMdiui.dllOutlwvw.dll
Analys32.xllMdivwctl.dllOwc10.dll
Arialn.ttfMf_iptoc.xmlOwc11.dll
Arialnb.ttfMigrate.dllOwc11pia.dll
Arialnbi.ttfMimedir.dllOwci10.dll
Arialni.ttfMlcfg32.cplOwci11.dll
Assettrk.xsnMlshext.dllOwsclt.dll
Atpvbaen.xlaModhelp.dllOwssupp.dll
Authzax.dllMofl.dllPab.sam
Aw.dllMor6int.dllPabr.sam
Binder.dllMorph9.dllPenusa.dll
Bjablr32.dllMsaccess.exePerfrvw.xsn
Blnmgr.dllMsaexp30.dllPictim32.flt
Blnmgrps.dllMsain.dllPlaysnd.js
Bssym7.ttfMsb1core.dllPng.dll
Calljs.jsMsb1enfr.itsPng32.flt
Caml2xsl.xslMsb1fren.itsPopupmsg.js
Cd_edit.xsnMsb1xtor.dllPowerpnt.exe
Cdlist.xmlMscal.ocxPp4x322.dll
Cdlmso.dllMscdm.dllPp7x32.dll
Cdo.dllMsconv97.dllPpintl.dll
Cdrimp32.fltMsdaipp.dllPptpia.dll
Certintl.dllMsdapml.dllPptprtid.xml
Cgmimp32.fltMsdmeng.dllPptview.exe
Chgord.xsnMsdmine.dllPpvwintl.dll
Chkbrwsr.jsMsdmine.rllPreload.js
Chkplugn.jsMse7.exeProflwiz.exe
Chngprop.htmMseintl.dllProject.xsn
Chngprop.jsMsgr3en.dllPrtf9.dll
Chngprr.jsMsgr3fr.dllPsom.dll
Chsettbl.chrMsgr3fr.lexPstprx32.dll
Cnfnot32.exeMshy3es.dllPtxt9.dll
Contab32.dllMsimport.exePub6intl.dll
Customer.xmlMsjspp40.dllPubconv.dll
D_valid.xmlMsmapi32.dllPubpia.dll
D_valid.xsnMsmdcb80.dllPubtrap.dll
Dbquery.ascMsmdgd80.dllPurchord.xsn
Dbregion.ascMsmdun80.dllPurchreq.xsn
Delimdos.faeMsmh.dllQryint32.dll
Delimr.faeMso.aclRecall.dll
Delimwin.faeMso.dllRecovr32.cnv
Desksam.samMsoauth.dllRefedit.dll
Dfuicom.exeMsoautui.dllRefiebar.dll
Dlgsetp.dllMsocf.dllResume.xsn
Doflash.htmMsocfu.dllReverse.dll
Doflash.jsMsodcw.dllReview.fwp
Dom.jsMsoeuro.dllRiched20.dll
Dsitf.dllMsohelp.exeRm.dll
Dssm.exeMsohtmed.exeRpt2dap.xsl
Dumpster.dllMsointl.dllRpt2htm4.xsl
Dw20.exeMsolap80.dllRtfhtml.dll
Dwdcw20.dllMsolap80.rllSaext.dll
Dwtrig20.exeMsolui80.dllSalesrpt.xsn
Emablt32.dllMsomse.dllSc2.sam
Emsabp32.dllMsonsext.dllSc2r.sam
Emsmdb32.dllMsorun.dllScanost.exe
Emsui32.dllMsostyle.dllScanpst.exe
Engdic.datMsosv.dllSchema.xml
Engidx.datMsosvabw.dllSchplus.sam
Envelope.dllMsosvfbr.dllSchplusr.sam
Envelopr.dllMsosvint.dllScnpst32.dll
Epsimp32.fltMsoutl.olbScnpst64.dll
Eqnedt32.exeMsoxev.dllSelfcert.exe
Eurotool.xlaMsoxmled.exeSendto.dll
Events.xsnMsoxmlmf.dllSeqchk10.dll
Excel.exeMspcore.dllSetlang.exe
Excelpia.dllMspfilt.dllSettext.js
Exchcsp.dllMspfltrs.dllSettxtfr.js
Exlprtid.xmlMspgimme.dllSettxtly.js
Exprptd.xsnMsplcres.dllSettxtsb.js
Exprpti.xsnMspocrdc.exeSettxttf.htm
Exptoows.dllMsppt.olbSettxttf.js
Exsec32.dllMspscan.exeSlintl.dll
Fb3c3e7d.000Mspst32.dllSnapview.exe
Fdate.dllMspub.exeSnapview.ocx
Finder.exeMspub.tlbSoa.dll
Fm20.dllMspview.exeSolver32.dll
Fm20enu.dllMsqry32.exeStatrpt.xsn
Fname.dllMsrtedit.dllStintl.dll
Form.dllMssh.dllStocks.dat
Formspia.dllMssp3en.lexStocks.xml
Fpconfig.xmlMssp3ena.lexStrings.js
Fpcutl.dllMssp3es.dllStslist.dll
Fpdb.dllMssp3es.lexStslisti.dll
Fpdbnet.csMssp3fr.dllStsucres.dll
Fpdbrgn1.incMssp3fr.lexStsupld.dll
Fpdbsat.dllMstag.tlbSumif.xla
Fpdtc.dllMstagpia.dllSwapimg.htm
Fpeditax.dllMsth3es.dllSwapimg.js
Fpedsat.dllMsth3es.lexSwapimgr.js
Fpencode.dllMsth3fr.dllTcarddtl.xsn
Fpepia.dllMsth3fr.lexTcardsmp.xsn
Fperson.dllMstintl.dllThocr.psp
Fpexpsat.dllMstordb.exeThocrapi.dll
Fpext.msgMstore.exeTour.htm
Fpimpsat.dllMstores.dllTour.swf
Fplace.dllMswebcap.dllTransmgr.dll
Fplib.jsMsword.olbTransmrr.dll
Fppia.dllMswrd832.cnvTwcutchr.dll
Fpsrvutl.dllMsxml5.dllTwcutlin.dll
Fputil.csName.dllTwlay32.dll
Fputlsat.dllNewbrwsr.jsTworient.dll
Fpwec.dllNpoffice.dllTwrecc.dll
Fpwel.dllOballoon.dllTwrece.dll
Frontpg.exeOclean.dllTwrecs.dll
Fstock.dllOclncore.opcTwstruct.dll
Funcres.xlaOclncust.opcUcs20.dll
Gdiplus.dllOclnintl.opcUcscribe.dll
Gdiplus.dllOcltint.dllUibasics.xsn
Gdiplus.dllOcrhc.datUnbind.exe
Getobj.jsOcrps.dllUnbind10.dll
Gifimp32.fltOcrvc.datUnpack.exe
Gotourl.jsOdbc.samUsp10.dll
Graph.exeOdbcr.samUtility.mda
Graphpia.dllOffcln.exeVbaac10.chm
Grintl32.dllOffice.dllVbe6.dll
Html32.cnvOffice.xmlVbe6intl.dll
Htmlchkr.dllOinfo11.ocxVbidepia.dll
Htmlcsat.dllOinfop11.exeVendinfo.xsn
Ieawsdc.dllOinfop11.mofVtdscsat.dll
Ietag.dllOinfos11.dllVtforsat.dll
Impmail.dllOis.exeVtidb.exe
Index.htmOisapp.dllVtidbsat.dll
Infintl.dllOisctrl.dllVtidisc.exe
Infmain.chmOisgraph.dllVtiform.exe
Infopath.cfgOisintl.dllVtipres.exe
Infopath.exeOl.samVtpresat.dll
Infopath.pipOladd.faeWcag1_0.xml
Infref.chmOladdr.faeWeblog.fwp
Inftoc.xmlOlappt.faeWfchost.dll
Inlaunch.dllOlapptr.faeWinword.exe
Inreftoc.xmlOlapuir.rllWordpia.dll
Intlband.htmOlctlpia.dllWpequ532.dll
Intldate.dllOljrnl.faeWpft532.cnv
Invoiced.xsnOljrnlr.faeWpft632.cnv
Invoices.xsnOlkfstub.dllWpgimp32.flt
Invreq.xsnOlkprtid.xmlWrd6er32.cnv
Ipathpia.dllOlmail.faeWrdprtid.xml
Ipclrwrp.dllOlmailr.faeWrongver.xml
Ipclrwrp.dllOlnote.faeWwintl.dll
Ipdmctrl.dllOlnoter.faeXfile.psp
Ipmain11.awOlr.samXimage3b.dll
Ipmain11.chmOltask.faeXlintl32.dll
Iptoc.xmlOltaskr.faeXlmain11.chm
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXlslicer.dll
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXocr3.psp
Jfont.datOpw11usr.iniXpage3c.dll
Jmpmenu.jsOrg97.samXscan32.dat
Jmpmenug.htmOrg97r.samXscan32.psp

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי ?.msp

ה-service pack הניהולי מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ?.msp) שמגיע בקובץ הפעלה לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופצים קובצי ה-?.msp הבאים:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץ mspתיאור
Mainsp3.mspחל על Office 2003
Owc11sp3.mspחל על רכיבי האינטרנט של Office 2003
Owc102003sp3.mspחל על רכיבי האינטרנט של Office XP

תכונות להתקנה מחדש של רכיבים ספציפיים עבור מנהלי מערכת

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית, ואז תאחסן מחדש במטמון ותתקין מחדש את Microsoft Office OneNote 2003 במחשבי לקוח, הפעל שורת פקודה הכוללת את המאפיין REINSTALL=[list of features]. מאפיין זה מציין אם ברצונך להתקין מחדש רכיבים ספציפיים של Office 2003 מתוך התמונה הניהולית. לגבי Office 2003 SP3, הערך עבור [רשימת התכונות] הוא כדלקמן:
REINSTALL=ALL
לקבלת הוראות מפורטות המסבירות כיצד לעדכן תמונה ניהולית וכיצד לעדכן מחשבי לקוח, עיין בסעיף Updating clients from a patched administrative image (עדכון לקוחות מתמונה ניהולית מתוקנת) בנושא Distributing Office 2003 Product Updates (הפצת עדכוני Office 2003). כדי להציג את הנושא Distributing Office 2003 Product updates, בקר באתר מיקרוסופט הבא:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402381033.aspx
ה-TechCenter ליישומים שולחניים של Microsoft Office כולל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office. לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

מאפיינים

Article ID: 923618 - Last Review: יום שני 03 מרץ 2008 - Revision: 3.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack
 • Microsoft Office 2003 Web Components
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Access 2003 Runtime
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner atdownload kbqfe kbdownload kbupdate kbfix KB923618

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com