תיאור של Project 2003 Service Pack 3

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 923622 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה service pack עבור Microsoft Office Project 2003. מאמר זה מכיל מידע על אופן השגת ה-service pack ואופן השגת רשימת הבעיות המתוקנות על-ידי ה-service pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה-service pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.

מבוא

Microsoft office Project 2003 Service Pack 3 ?(SP3) מכיל שיפורי אבטחה משמעותיים בנוסף לשיפורים ביציבות. חלק מהתיקונים הכלולים ב-service pack זה פורסמו בעבר כעדכונים נפרדים. service pack זה משלב אותם לעדכון אחד.

מידע נוסף

פרטי ה-Service pack

רשימת הבעיות שה-service pack מתקן

Project 2003 Service Pack 3 מתקן את הבעיות המתוארות במאמר שלהלן מתוךMicrosoft Knowledge Base:
938797 בעיות ב-Project 2003 המתוקנות באמצעות Project 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עלוני אבטחה הקשורים ל-service pack

Project 2003 Service Pack 3 מטפל בבעיות המתוארות במאמרים הבאים ב-Microsoft Knowledge Base:
915384 MS06-039: פגיעויות במסננים של Microsoft Office עלולות לאפשר הפעלת קוד מרחוק
901190 MS06-009: פגיעות בעורך שיטות הקלט (IME) לקוריאנית עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות

עדכונים קודמים ש-service pack זה מכיל

Project 2003 Service Pack 3 מכיל את העדכונים שלהלן, שפורסמו בעבר:
837240 תיאור של Project 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887620 תיאור של Project 2003 Service Pack 2
914455 תיאור עדכון האבטחה עבור Office 2003, עבור Project 2003 ועבור OneNote 2003:? 11 ביולי 2006
913571 תיאור העדכונים עבור Office 2003:? 14 במארס 2006
905645 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003:?? 14 בפברואר 2006
909118 תיאור עדכון האבטחה עבור Project 2003 Multilingual User Interface Pack?: 14 בפברואר 2006
941466 מידע אודות חלק מפורמטי הקובץ של Project 2003 שחסומים לאחר התקנת Project 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Multilingual User Interface Pack

מאמר זה מתאר את השינויים ב-Project 2003 Service Pack 3 וב-Project 2003 Service Pack 3 עבור Multilingual User Interface Pack. אם אתה משתמש ב-Project 2003 Multilingual User Interface Pack, עלייך להתקין גם את Project 2003 Service Pack 3 וגם את Project 2003 Service Pack 3 עבור Multilingual User Interface Pack כדי לוודא ש-Project 2003 מעודכן.

הערות

תכונות חדשות ומעודכנות

לאחר התקנת Project 2003 Service Pack 3, תוכל להשתמש ב-Project 2003 כדי לפתוח קובצי Project 2007 שאינם מוגנים על ידי סיסמה. בעת פתיחת קובץ Project 2007 ב-Project 2003 Service Pack 3, חלונית המשימות עזרה תיפתח כדי להודיע לך שקובץ ה-Project 2007 לא ניתן לעריכה ב-Project 2003.

בעיות מוכרות

לאחר התקנת Microsoft Office service pack, ייתכן שתתבקש באופן בלתי צפוי להפעיל מחדש את המחשב. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
905726 לאחר התקנת service pack של Office או עדכון של Office, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי התקנה

כיצד להשיג ולהתקין את ה-Project 2003 Service Pack 3

Project 2003 Service Pack 3, ביחד עם הוראות ההתקנה ואסטרטגיות הפריסה, עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft. להורדת service pack זה ממרכז ההורדות של מיקרוסופט, בקר באתר הבא:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=fcc0627b-2c58-4a70-b808-4d7a1b26535e

Project 2003 Service Pack 3 עבור Multilingual User Interface Pack

לקבלת פונקציונליות מלאה של Project 2003, התקן את Project 2003 Service Pack 3 עבור Multilingual User Interface Pack אם אתה משתמש ב-Multilingual User Interface Pack של Project 2003. כדי להוריד את Project 2003 Service Pack 3 עבור Multilingual User Interface Pack, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=8425c033-934f-4355-9636-7fd9583f8e63

מידע אודות הסרה

אין באפשרותך להסיר הורדה זו באמצעות הוספה או הסרה של תוכניות ב'לוח הבקרה'. כדי להסיר את Project 2003 Service Pack 3 מהמחשב, עליך להסיר את Project 2003, ולאחר מכן להתקין אותו מחדש מתקליטור Project 2003 המקורי.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873125 אי אפשר להסיר התקנות service pack של מוצרי Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

service pack זה מכיל קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסה
Winproj.exe11.3.2007.1529
אינך נדרש להתקין service pack זה אם יש לך קבצים בגירסאות מתקדמות מאלה המופיעות בטבלה. לקבלת מידע נוסף אודות בירור גירסת Office 2003 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
821549 כיצד לברר את מספר הגירסה של מוצרי Office 2003 (ייתכן כי קישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
בנוסף לכך, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת Project 2003 Service Pack 3.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסה
Aer_1033.adm
Cdrimp32.flt2003.1100.8169.0
Cgmimp32.flt2003.1100.8161.0
Cpicoff.dll11.2004.0.310
Dwdcw20.dll11.0.8161.0
Dwtrig20.exe11.0.8161.0
Epsimp32.flt2003.1100.8164.0
Fm20enu.dll11.0.8161.0
Fpsrvutl.dll11.0.8169.0
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Ieawsdc.dll12.0.6027.0
Intlband.htm
Jpegim32.flt2003.1100.8165.0
Msb1core.dll11.0.8164.0
Msmdcb80.dll8.0.2039.0
Msoautui.dll11.0.8161.0
Msoeuro.dll11.0.8164.0
Msolui80.dll8.0.0.2039
Msorun.dll11.0.8164.0
Msostyle.dll11.0.8164.0
Oballoon.dll11.0.8161.0
Oclncore.opc
Oclncust.opc
Oclnintl.opc
Oinfo11.ocx11.0.8164.0
Olapuir.rll8.0.2039.0
Owc11.dll11.0.8166.0
Pjcalend.dll11.3.2007.1529
Pjoledb.dll11.3.2007.1529
Png32.flt2003.1100.8165.0
Prjres.dll11.3.2007.1529
Serconv.dll11.3.2007.1529
Setlang.exe11.0.8164.0
Slintl.dll11.0.8161.0
Stsucres.dll11.0.8161.0
Stsupld.dll11.0.8164.0
Ucs20.dll11.0.8161.0
Ucscribe.dll11.0.8161.0
Vbe6intl.dll6.5.10.19
Winproj.exe11.3.2007.1529
Anlyzts.dll11.2004.0.726
Atlconv.dll11.3.2007.1529
Authzax.dll11.0.8164.0
Exptoows.dll11.0.8161.0
Fpencode.dll2003.1100.8165.0
Fpwec.dll11.0.8164.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Gifimp32.flt2003.1100.8165.0
Mscdm.dll11.0.8164.0
Msdapml.dll11.0.6715.60
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msmdgd80.dll8.0.2039.0
Msmh.dll11.0.8161.0
Msolap80.rll8.0.2039.0
Msoxmled.exe11.0.8161.0
Mssh.dll11.0.8161.0
Mssp3es.dll12.0.0.15
Mssp3fr.dll5.0.8150.105
Name.dll11.0.8164.0
Oinfop11.mof
Owc10.dll10.0.6829.0
Pictim32.flt2003.1100.8161.0
Pj11tm11.dll11.3.2007.1529
Pjresc.dll11.3.2007.1529
Proflwiz.exe11.0.8161.0
Refedit.dll12.0.6202.3013
Riched20.dll5.50.99.2050
Aw.dll11.0.8161.0
Blnmgr.dll11.0.8164.0
Blnmgrps.dll11.0.8164.0
Certintl.dll11.0.8161.0
Compprj.dll11.2004.0.226
Dfuicom.exe11.0.8164.0
Dw20.exe11.0.8163.0
Fm20.dll12.0.6025.5000
Fpext.msg
Intldate.dll11.0.8161.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Migrate.dll11.0.8156.0
Msb1enfr.its
Msb1fren.its
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Msconv97.dll2003.1100.8166.0
Msdmine.dll8.0.2039.0
Msdmine.rll8.0.2039.0
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lex
Mso.acl
Msoauth.dll11.0.8164.0
Msohelp.exe11.0.8164.0
Msointl.dll11.0.8161.0
Msolap80.dll8.0.2216.0
Msonsext.dll11.0.6715.60
Msoxev.dll11.0.8161.0
Mssp3en.lex
Mssp3es.lex
Msxml5.dll5.20.1081.0
Npoffice.dll11.0.8161.0
Owci10.dll10.0.6765.0
Penusa.dll6.0.6000.16386
Pj11od11.dll11.3.2007.1529
Pjspooli.dll11.3.2007.1529
Selfcert.exe11.0.8164.0
Alrtintl.dll11.0.8161.0
Msdaipp.dll11.0.6715.60
Msdmeng.dll8.0.2039.0
Msmdun80.dll2000.80.2039.0
Mso.dll11.0.8172.0
Msodcw.dll11.0.8161.0
Msohtmed.exe11.0.8164.0
Msoxmlmf.dll11.0.8164.0
Mssp3ena.lex
Mssp3fr.lex5.0.8150.105
Mswarp.dll11.3.2007.1529
Mswebcap.dll11.0.8164.0
Oclean.dll11.0.8156.0
Ocltint.dll11.0.8161.0
Offcln.exe11.0.8156.0
Office.dll11.0.8161.0
Oinfop11.exe11.0.8164.0
Oinfos11.dll11.0.8161.0
Opw11usr.ini
Osa.exe11.0.8161.0
Owc11pia.dll11.0.8161.0
Owci11.dll11.0.8161.0
Owsclt.dll11.0.8164.0
Owssupp.dll11.0.8164.0
Pjintl.dll11.3.2007.1529
Pjintlc.dll11.3.2007.1529
Pjmsgmgr.dll11.2.2006.1117
Pjmsgsdr.dll11.2.2006.1117
Pjspool.exe11.3.2007.1529
Saext.dll11.0.8161.0
Vbe6.dll6.5.10.24
Visprj.dll11.2005.0.208
Wpgimp32.flt2003.1100.8161.0
Seqchk10.dll11.0.8164.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Vbidepia.dll11.0.8161.0
אינך נדרש להתקין service pack זה אם יש לך קבצים בגירסאות מתקדמות מאלה המופיעות בטבלה.

לקבלת מידע נוסף אודות בירור גירסת Project 2003 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
821549 כיצד לברר את מספר הגירסה של מוצרי Office 2003 (ייתכן כי קישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי ?.msp

ה-service pack הניהולי מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ?.msp) שמגיע בקובץ הפעלה לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופץ קובץ ה-?.msp הבא:
Projectsp3.msp

תכונות להתקנה של רכיבים ספציפיים עבור מנהלי מערכת

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית, ואז תטמין מחדש ותתקין מחדש את Project 2003 במחשבי לקוח, תוכל להריץ שורת פקודה הכוללת את המאפיין REINSTALL=[רשימת תכונות]. מאפיין זה מציין אם ברצונך להתקין מחדש רכיבים ספציפיים של Project 2003 מתוך התמונה הניהולית. לגבי Project 2003 Service Pack 3, הערך עבור [רשימת תכונות] הוא כדלקמן:
REINSTALL=ALL
לקבלת הוראות מפורטות המסבירות כיצד לעדכן תמונה ניהולית וכיצד לעדכן מחשבי לקוח, עיין בסעיף Updating clients from a patched administrative image (עדכון לקוחות מתמונה ניהולית מתוקנת) בנושא Distributing Office 2003 Product Updates (הפצת עדכוני Office 2003). כדי להציג את הנושא, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402381033.aspx
ה-TechCenter של מערכת Office כולל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office. לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

מאפיינים

Article ID: 923622 - Last Review: יום שישי 28 ספטמבר 2007 - Revision: 1.5
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office Project Standard 2003
  • Microsoft Office Project Professional 2003
  • Microsoft Office Project 2003 Service Pack 3
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner atdownload kbfix kbupdate KB923622

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com