תיאור של OneNote 2003 Service Pack 3

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 923633 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מיקרוסופט פרסמה service pack עבור Microsoft Office OneNote 2003. מאמר זה מסביר כיצד להשיג את ה-service pack ואת רשימת הבעיות המתוקנות באמצעותו. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה-service pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.

מבוא

Microsoft Office OneNote 2003 Service Pack 3 (SP3)? מכיל שיפורי אבטחה משמעותיים, וכן שיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב-OneNote 2003 SP3 פורסמו כבר בעדכונים נפרדים. OneNote 2003 SP3 משלב את כל התיקונים שכבר פורסמו בעדכון אחד.

מידע נוסף

עלוני אבטחה הקשורים ל-service pack זה

OneNote 2003 SP3 מטפל בבעיות המתוארות בעלוני האבטחה הבאים של Microsoft:

901190 MS06-009: פגיעות בעורך שיטות הקלט (IME) לקוריאנית עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות

917284 MS06-038: פגיעויות ב-Microsoft Office עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

915384 MS06-039: פגיעויות במסננים של Microsoft Office עלולות לאפשר קוד מרחוק

917151 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003:?? 11 ביולי 2006

905645 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003:?? 14 בפברואר 2006(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

914455 תיאור עדכון האבטחה עבור Office 2003, עבור Project 2003 ועבור OneNote 2003:? 11 ביולי 2006

עדכונים קודמים שפורסמו וכלולים ב-service pack זה

OneNote 2003 SP3 כולל את העדכונים הקודמים המתוארים במאמר שלהלן מתוך Microsoft Knowledge Base:

842774 תיאור של OneNote 2003 Service Pack 1
(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887619 תיאור של OneNote 2003 Service Pack 2

917148 תיאור העדכון עבור OneNote 2003: 9 במאי 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

917151 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003:?? 11 ביולי 2006

913571 תיאור העדכונים עבור Office 2003:? 14 במארס 2006

905645 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003:?? 14 בפברואר 2006(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

914455 תיאור עדכון האבטחה עבור Office 2003, עבור Project 2003 ועבור OneNote 2003:? 11 ביולי 2006

רשימת הבעיות שמתקן ה-service pack

בנוסף לתיקונים שתועדו בעבר, OneNote 2003 SP3 מתקן את הבעיה הבאה שלא תועדה בעבר ב-Microsoft Knowledge Base.

כתובת ההיפר-קישור היא שגויה בעת השימוש ב-Microsoft Office OneNote 2003 Service Pack 2 (SP2) במחשב מבוסס-Windows Vista

בעת ביצוע גזירת מסך באמצעות OneNote 2003 SP2 במחשב מבוסס-Windows Vista, כתובת ההיפר-קישור היא שגויה.

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות במהלך התקנת ה-service pack

service pack זה אינו כולל בעיות מוכרות כלשהן במהלך התקנת ה-service pack.

בעיות מוכרות שעלולות להתרחש לאחר התקנת ה-service pack

לאחר התקנת Microsoft Office service pack, אתה עלול להתבקש באופן לא צפוי להפעיל מחדש את המחשב. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
905726 לאחר התקנת service pack של Office או עדכון של Office, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי התקנה

כיצד להשיג ולהתקין את ה-service pack

ניתן למצוא את הוראות ההתקנה ואת אסטרטגיות הפריסה של Office 2003 SP3 במרכז ההורדות של Microsoft. כדי להוריד חבילת service pack זו, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=28b22591-409a-4475-9035-606933d307a4

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן


ה-service pack מכיל את הקובץ בגירסה הרשומה בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסה
Onenote.exe11.0.8165.0

אינך נדרש להתקין service pack זה אם יש לך קובץ בגירסה מתקדמת יותר מזו של הקובץ בטבלה.

לקבלת מידע נוסף אודות בירור גירסת OneNote 2003 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
821549 כיצד לברר את מספר הגירסה של מוצרי Office 2003 (ייתכן כי קישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בנוסף לכך, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת OneNote 2003 SP3.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסה
Alrtintl.dll11.0.8161.0
Authzax.dll11.0.8164.0
Aw.dll11.0.8161.0
Blank.one
Business.one
Cdrimp32.flt2003.1100.8169.0
Dw20.exe11.0.8163.0
Dwtrig20.exe11.0.8161.0
Exptoows.dll11.0.8161.0
Fpencode.dll2003.1100.8165.0
Fpext.msg
Msb1core.dll11.0.8164.0
Msb1fren.its
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lex
Mshy3es.dll3.0.0.2
Mso.acl
Msointl.dll11.0.8161.0
Msonsext.dll11.0.6715.60
Msosvint.dll11.0.8161.0
Mssp3ena.lex
Mssp3es.lex
Mssp3fr.dll5.0.8150.105
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3es.lex
Onenote.pip
Onmain.dll11.0.8164.0
Ontour.swf
Planners.one
Png32.flt2003.1100.8165.0
Proflwiz.exe11.0.8161.0
Ucs20.dll11.0.8161.0
Bssym7.ttf1.3.0.0
Epsimp32.flt2003.1100.8164.0
Fpsrvutl.dll11.0.8169.0
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Ieawsdc.dll12.0.6027.0
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Msdapml.dll11.0.6715.60
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msmh.dll11.0.8161.0
Msoauth.dll11.0.8164.0
Msoeuro.dll11.0.8164.0
Msohelp.exe11.0.8164.0
Msohtmed.exe11.0.8164.0
Msorun.dll11.0.8164.0
Msostyle.dll11.0.8164.0
Msosv.dll11.0.8161.0
Msoxev.dll11.0.8161.0
Msoxmlmf.dll11.0.8164.0
Mssp3en.lexלא ישים
Mssp3es.dll12.0.0.15
Mswebcap.dll11.0.8164.0
Name.dll11.0.8164.0
Onenote.exe11.0.8165.0
Onenotem.exe11.0.8164.0
Onmain.chmלא ישים
Onreadme.htmלא ישים
Owsclt.dll11.0.8164.0
Owssupp.dll11.0.8164.0
Saext.dll11.0.8161.0
Tabletl.oneלא ישים
Ucscribe.dll11.0.8161.0
Aer_1033.admלא ישים
Fpwec.dll11.0.8164.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Gifimp32.flt2003.1100.8165.0
Intlband.htmלא ישים
Jpegim32.flt2003.1100.8165.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Msdaipp.dll11.0.6715.60
Mso.dll11.0.8172.0
Msoautui.dll11.0.8161.0
Msodcw.dll11.0.8161.0
Msoxmled.exe11.0.8161.0
Mssh.dll11.0.8161.0
Mssp3fr.lex5.0.8150.105
Ocltint.dll11.0.8161.0
Oinfop11.exe11.0.8164.0
Oinfos11.dll11.0.8161.0
Onfilter.dll11.0.8161.0
Onlibs.dll11.0.8161.0
Opw11usr.iniלא ישים
Pictim32.flt2003.1100.8161.0
Refedit.dll12.0.6202.3013
Refiebar.dll11.0.8164.0
Seqchk10.dll11.0.8164.0
Slintl.dll11.0.8161.0
Tabletp.oneלא ישים
Vbidepia.dll11.0.8161.0
Academic.oneלא ישים
Cgmimp32.flt2003.1100.8161.0
Designer.oneלא ישים
Dwdcw20.dll11.0.8161.0
Intldate.dll11.0.8161.0
Migrate.dll11.0.8156.0
Msb1enfr.itsלא ישים
Msgr3fr.lexלא ישים
Msocf.dll11.0.8161.0
Msocfu.dll11.0.8161.0
Msth3fr.dll7.0.2.12
Msth3fr.lexלא ישים
Msxml5.dll5.20.1081.0
Oballoon.dll11.0.8161.0
Office.dll11.0.8161.0
Oinfo11.ocx11.0.8164.0
Oinfop11.mofלא ישים
Onconv.dll11.0.8164.0
Onintl.dll11.0.8161.0
Onmain.awלא ישים
Ontoc.xmlלא ישים
Ontour.htmלא ישים
Ontournf.jpgלא ישים
Ontourst.htmלא ישים
Riched20.dll5.50.99.2050
Setlang.exe11.0.8164.0
Stsucres.dll11.0.8161.0
Stsupld.dll11.0.8164.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Wpgimp32.flt2003.1100.8161.0

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי ?msp

OneNote 2003 SP3 כולל קובץ Microsoft Windows Installer (קובץ msp) של קבצים מלאים. קובץ ה-msp ארוז בתוך קובץ הפעלה לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופץ קובץ ה-?.msp הבא:
OneNoteSP3.msp

תכונות להתקנה מחדש של רכיבים ספציפיים עבור מנהלי מערכת

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית, ואז תטמין ותתקין מחדש את Microsoft Office OneNote 2003 במחשבי הלקוח, תוכל להריץ שורת פקודה הכוללת את המאפיין REINSTALL=ALL.

מאפיינים

Article ID: 923633 - Last Review: יום שני 24 ספטמבר 2007 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office OneNote 2003
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe kbhotfixserver KB923633

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com