คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 3 สำหรับเครื่องมือการตรวจสอบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923642 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือมีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญนอกเหนือจากการปรับปรุงเสถียรภาพ แก้ไขบางอย่างที่รวมอยู่ใน service pack นี้ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก service pack นี้รวมแก้ปัญหาเหล่านี้ในการปรับปรุงที่หนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของ service pack

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มี service pack นี้ให้แก้ไข

office 2003 Service Pack 3 สำหรับเครื่องมือการตรวจสอบช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
923618คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 3

ข่าวการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ service pack นี้

office 2003 Service Pack 3 สำหรับเครื่องมือการตรวจสอบเกี่ยวข้องกับข่าวการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
901190ms06-009: ช่องโหว่ในการเกาหลีป้อนวิธี Editor (IME) อาจทำให้ยกระดับสิทธิ์
921585ms07-001: ช่องโหว่ใน Microsoft Office 2003 บราซิลโปรตุเกสไวยากรณ์ Checker ที่อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล

การปรับปรุงก่อนหน้านี้ที่มี service pack นี้

office 2003 Service Pack 3 สำหรับเครื่องมือการตรวจสอบมีการปรับก่อนนำออกใช้ปรุงเหล่านี้:
843188คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 1 สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือ
887618คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 2 สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือ
924886คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office 2003: 12 ธันวาคม 2006
905645คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office 2003: 14 กุมภาพันธ์ 2006
913571คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office 2003: 14 มีนาคม 2006
921585ms07-001: ช่องโหว่ใน Microsoft Office 2003 บราซิลโปรตุเกสไวยากรณ์ Checker ที่อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่พบที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง service pack นี้

ไม่มีปัญหาที่พบที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง service pack นี้ได้

ปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีการติดตั้ง service pack นี้

หลังจากที่คุณติดตั้ง service pack ของ Microsoft Office คุณได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
905726คุณได้โดยไม่คาดคิดได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง Office ในเซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุงของ Office

รายละเอียดของการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง service pack นี้

office 2003 Service Pack 3 สำหรับเครื่องมือการตรวจสอบจะพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เมื่อต้อง การดาวน์โหลดนี้ service pack และดูคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์การปรับใช้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2234806B-43B1-40BA-B219-09032335E759

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack นี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแฟ้มที่ประกอบด้วย service pack นี้ นอกจากนี้รุ่นของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในตาราง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่น
Chimie.lex5.0.6466.0
Chtmbx.dll9.0.8164.0
Cintlcfg.exe9.0.8164.0
Cplexe.exe9.0.8161.0
Dwdcw20.dll11.0.8161.0
Hhc32.dll11.0.8157.0
Hjdic.dll7.0.8164.0
Imekr70.ime7.0.8161.0
Imekrmbx.dll7.0.8164.0
Imekrmig.exe7.0.8164.0
Imekrskf.dll7.0.8164.0
Imepadsv.exe9.0.8164.0
Imjp9.ime9.0.8161.0
Imjpdadm.exe9.0.8161.0
Maatsch.dicไม่สามารถใช้งานได้
Msb1fren.itsไม่สามารถใช้งานได้
Msgr2pb.dll12.0.0.16
Msgr2pb.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msgr3fr.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msgr3ko.dll11.0.8157.0
Msgrar32.dll12.0.0.6
Msgrnl32.dll12.0.1.10
Msgrpl32.dll12.0.0.6
Msgrru32.dll12.0.0.7
Mshy3gea.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3ct.dll3.0.7.5
Mssp3da.dll12.0.0.9
Mssp3en.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3eu.dll12.0.0.13
Mssp3eub.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3gea.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3he.dll12.0.0.7
Mssp3he.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3is.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3it.dll12.0.0.15
Mssp3it.lexไม่สามารถใช้งานได้
Dwtrig20.exe11.0.8161.0
Imekrcic.dll7.0.8164.0
Imekrudt.dll7.0.8164.0
Imjp9k.dll9.0.8166.0
Imjpcd.dic9.0.8161.0
Imjpdctp.dll9.0.8161.0
Imjpmgr.exe9.0.8161.0
Imjpmig.exe9.0.8164.0
Imjpuex.exe9.0.8161.0
Jurid.lex5.0.6466.0
Juridsch.dicไม่สามารถใช้งานได้
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Medisch.dicไม่สามารถใช้งานได้
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Mscand20.dll9.0.8164.0
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Mscand20.dll9.0.8164.0
Msgr_It.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msgr_Pl.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msgr_Ru.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msgr_Sw.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msgr3jp.lex3.1.2.7103
Msgrsw32.dll2.0.0.386
Mssp3bg.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3da.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3ena.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3es.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3ge.dll12.0.0.7
Mssp3gl.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3hu.dll12.0.0.7
Mssp3hu.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3is.dll12.0.0.5
Mssp3no.dll12.0.0.8
Mssp3tr.dll12.0.0.6
Msth3es.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msth3fr.dll7.0.2.12
Msth3gea.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msth3gep.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msth3tr.lexไม่สามารถใช้งานได้
Aer_1033.admไม่สามารถใช้งานได้
Batimt.lex5.0.6466.0
Batimtnp.lex5.0.6466.0
Cmigrate.dll6.5.8161.0
Imepadrs.dll9.0.8161.0
Imepadrs.dll9.0.8161.0
Imjprw.exe9.0.8164.0
Imjputy.exe9.0.8161.0
Imjputyc.dll9.0.8161.0
Imscmig.exe6.0.0.2529
Imskdic.dll9.0.8161.0
Imskf.dll9.0.8164.0
Juridnp.lex5.0.6466.0
Medicnp.lex5.0.6466.0
Msb1enfr.itsไม่สามารถใช้งานได้
Msgr_Nl.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msgrtr32.dll12.0.0.7
Mshy3es.dll3.0.0.2
Mshy3gep.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mso.aclไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3bg.dll12.0.0.8
Mssp3el.dll3.0.0.19
Mssp3el.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3es.dll12.0.0.15
Mssp3eu.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3gep.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3gl.dll12.0.0.19
Mssp3ko.dll11.0.8155.0
Mssp3nl.dll12.0.0.7
Mssp3pt.dll12.0.0.8
Mssp3pt.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3ru.dll12.0.0.11
Mssp3sw.dll2.53.0.0
Mssp3ua.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msstko32.dll11.0.8156.0
Mssp3nb.dll12.0.0.8
Mssp3nb.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3no.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3pb.dll12.0.0.11
Mssp3pb.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3ru.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3ua.dll12.0.0.10
Msth3fr.lexไม่สามารถใช้งานได้
Pencht.dll6.0.6000.16386
Pintlcsa.dll9.0.8164.0
Techni.lex5.0.6466.0
Tlrnwz.dll6.5.8164.0
Winwb98.mbไม่สามารถใช้งานได้
Ara3032.cnv2005.0.8154.0
Chtskdic.dll9.0.8161.0
Chtskf.dll9.0.8164.0
Ctermlrn.dll6.5.8161.0
Dw20.exe11.0.8163.0
Imepadrs.dll9.0.8161.0
Imepadrs.dll9.0.8161.0
Imepadsm.dll9.0.8161.0
Imjpcic.dll9.0.8164.0
Imjpcus.dll9.0.8161.0
Imjpdct.exe9.0.8161.0
Imjpdsvr.exe9.0.8166.0
Imjprmzb.exe9.0.8164.0
Imjpsqm.dll9.0.8161.0
Imjpsqmd.dll9.0.8161.0
Imjpsqms.dll9.0.8161.0
Imsc40a.ime6.0.0.2529
Medic.lex5.0.6466.0
Msb1core.dll11.0.8164.0
Msgr_Hu.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msgr_Tr.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3ge.dll3.1.0.9126
Msgr3sc.dll3.0.1708.0
Msgrhu32.dll12.0.0.7
Msgrit32.dll12.0.0.6
Mshy3ge.dll1.52.0.3
Mso.aclไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3ct.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3cz.dll3.0.1.4
Mssp3eua.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3fr.dll5.0.8150.105
Mssp3fr.lex5.0.8150.105
Mssp3in.dll12.0.0.6
Mssp3in.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3nl.lexไม่สามารถใช้งานได้
Multibox.dll9.0.8164.0
Penkor.dll6.0.6000.16386
Pintlmbx.dll9.0.8164.0
Softkey.dll9.0.8164.0
Techwet.dicไม่สามารถใช้งานได้
Tintlphr.exe6.5.8161.0
Mstcicja.ime6.5.8165.0
Msth3ge.dll6.20.0.0
Msth3it.dll12.0.0.5
Msth3it.lexไม่สามารถใช้งานได้
Penchs.dll6.0.6000.16386
Penjpn.dll6.0.6000.16386
Penusa.dll6.0.6000.16386
Pintlphr.exe6.0.0.2529
Techninp.lex5.0.6466.0
Tintlcfg.exe6.5.8161.0
Tmigrate.dll6.5.8161.0
Zakelijk.dicไม่สามารถใช้งานได้
Mssp3pl.dll3.21.0.0
Mssp3tr.lexไม่สามารถใช้งานได้
Mstcipha.ime6.5.8165.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3nl.lexไม่สามารถใช้งานได้
Msth3tr.dll12.0.0.5
Pintlcsd.dll9.0.8161.0
Pmigrate.dll6.0.0.2529
Simli.ttf3.1.0.0
Simyou.ttf3.1.0.0
Winwb86.mbไม่สามารถใช้งานได้
คุณไม่มีการติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Office 2003 ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821549วิธีการตรวจสอบรุ่นของ Office 2003

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

office 2003 Service Pack 3 สำหรับเครื่องมือการตรวจสอบประกอบด้วยแฟ้มเต็ม Microsoft Windows Installer แฟ้ม (แฟ้ม.msp) แฟ้ม .msp จัดเป็นแพคเกจในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้แบบขยายตัวเอง แฟ้ม.msp ต่อไปนี้คือกระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้:
2003PTKSP3.msp

ลักษณะการทำงานสำหรับการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะสำหรับผู้ดูแล

ถ้าคุณปรับปรุงจุดการติดตั้งที่ผู้ดูแลระบบของคุณ re-cache Microsoft Office 2003 สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ และติดตั้ง Office 2003 สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งที่มีการติดตั้งใหม่ =ทั้งหมดคุณสมบัติ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923642 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office 2003 Proofing Tools
Keywords: 
kbexpertisebeginner atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbmt KB923642 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923642

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com