תיאור של SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 923644 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מיקרוסופט פרסמה service pack עבור Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003. מאמר זה מכיל מידע על אופן קבלת ה-service pack ואופן קבלת רשימת הבעיות המתוקנות על-ידי ה-service pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה-service pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.

מבוא

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3 ?(SP3) מכיל שיפורי אבטחה משמעותיים. חלק מהתיקונים הכלולים ב-SharePoint Portal Server 2003 SP3 פורסמו כבר בעדכונים נפרדים. service pack זה משלב עדכונים אלה לעדכון אחד.

מידע נוסף

פרטי ה-Service pack

רשימת הבעיות שה-service pack מתקן

SharePoint Portal Server 2003 SP3 מתקן את הבעיות המתוארות במאמר שלהלן מתוך Microsoft Knowledge Base:
938795 בעיות ב-SharePoint Portal Server 2003 המתוקנות באמצעות SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עלוני אבטחה המשוייכים ל-service pack

אין עלוני אבטחה של Microsoft המשויכים ל-SharePoint Portal Server 2003 SP3.

עדכונים שהופצו בעבר הכלולים ב-service pack

SharePoint Portal Server 2003 SP3 מתקן את הבעיות המתוארות במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887623 תיאור של Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2?

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות המתרחשות בעת התקנת ה-service pack

כאשר מסד נתונים משודרג של SharePoint Portal Server 2003 נכשל או מבוטל על ידי המשתמש, עליך לשנות את הרישום כדי להפעיל מחדש את שדרוג מסד הנתונים. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
907308 אין באפשרותך להפעיל מחדש שדרוג מסד נתונים של SharePoint Portal Server 2003, או שהשרתים הווירטואליים יציגו "שדרוג" בדף האינטרנט של 'הניהול המרכזי של SharePoint' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות לאחר התקנת ה-service pack

לאחר התקנת service pack של Microsoft Office, אתה מתבקש באופן בלתי צפוי להפעיל מחדש את המחשב. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
905726 לאחר התקנת service pack של Office או עדכון של Office, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי ההתקנה

כיצד להשיג ולהתקין את ה-SharePoint Portal Server 2003 SP3

SharePoint Portal Server 2003 SP3 עומד לרשותך במרכז ההורדות של Microsoft. כדי להוריד את SharePoint Portal Server 2003 SP3 ולהשיג הוראות התקנה ואסטרטגיות פריסה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=ab086d48-1148-48de-b4ec-a6298367e5f0

מידע אודות הסרה

אין באפשרותך להשתמש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' ב'לוח הבקרה' כדי להסיר service pack זה. כדי להסיר את SharePoint Portal Server 2003 SP3 מהמחשב, עליך להסיר ראשית את SharePoint Portal Server 2003. לאחר מכן התקן מחדש את SharePoint Portal Server 2003 מתוך התקליטור של SharePoint Portal Server 2003. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873125 אי אפשר להסיר התקנות service pack של מוצרי Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

service pack זה מכיל קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Aclrepair.mstלא ישים
Binder.dll11.0.8167.0
Catutil.exe11.0.8168.0
Chsbrkr.dll11.0.8168.0
Chsettbl.chrלא ישים
Chtbrkr.dll11.0.8168.0
Config.sqlלא ישים
Configup.sqlלא ישים
Content.sqlלא ישים
Contentup.sqlלא ישים
Dfastlog.dll11.0.8168.0
Diaglogs.asxלא ישים
Enablewatson.mstלא ישים
Engdic.datלא ישים
Engidx.datלא ישים
Filteng.dll11.0.8168.0
Form.dll11.0.8167.0
Ftsqlpar.dll11.0.8168.0
Helphtml_wsapsubc.htmלא ישים
Infosoft.dll11.0.8168.0
Invqrypi.dll11.0.8168.0
Jfont.datלא ישים
Korwbrkr.dll11.0.8168.0
Langwrbk.dll11.0.8168.0
Latin1.shpלא ישים
Lcdetect.dll11.0.8168.0
Lookup.datלא ישים
Lrpolish.dllלא ישים
Mimefilt.dll11.0.8168.0
Mir_fi.dllלא ישים
Msdaipp.dll11.0.5510.0
Msir5jp.dll5.0.2130.0
Msonsext.dll11.0.5510.0
Mspfilt.dll11.0.8166.2
Mspfltrs.dll11.0.8125.2
Mssca.mstלא ישים
Msscntrs.dll11.0.8168.0
Mssctlbm.dll11.0.8168.0
Mssdmn.exe11.0.8168.0
Mssdmn_exe.configלא ישים
Mssearch.exe11.0.8168.0
Msserror.dll11.0.8168.0
Mssitlb.dll11.0.8168.0
Mssitlbm.dll11.0.8168.0
Mssmsg.dll11.0.8168.0
Mssmulpi.dll11.0.8168.0
Mssph.dll11.0.8168.0
Mssphm.dll11.0.8168.0
Mssrch.dll11.0.8168.0
Msstools.dll11.0.8168.0
Msstrc.dll11.0.8168.0
Mswbtr32.dll1.18.0.0
Mxcache.dll11.0.8168.0
Mxdefalt.xmlלא ישים
Nlhtml.dll11.0.8168.0
Nls400.dll5.0.4301.0
Notesph.dll11.0.8168.0
Notestup.exe11.0.8168.0
Ocrhc.datלא ישים
Ocrvc.datלא ישים
Offfilt.dll11.0.8168.0
Ows.jsלא ישים
Pkmnpw.dll11.0.8168.0
Portal.dll11.0.8168.0
Portal.dll11.0.8168.0
Pqsutil.dll11.0.8168.0
Profile.sqlלא ישים
Profilup.sqlלא ישים
Propdefs.dll11.0.8168.0
Psom.dll11.0.8167.0
Ptcrt.asxלא ישים
Pubfilt.dll11.0.8168.0
Purge.mstלא ישים
Putildm.dll11.0.8168.0
Query9x.dll11.0.8168.0
Resmgru.dll11.0.8168.0
Reverse.dll11.0.8167.0
Rtmmsifilehash.mstלא ישים
Service.sqlלא ישים
Servicecontrol.mstלא ישים
Serviceup.sqlלא ישים
Settngs.gifלא ישים
Sitessiteslistschema.xmlלא ישים
Sp2dbupdatefilehash.mstלא ישים
Spdisco.aspxלא ישים
Splogo.gifלא ישים
Spsadm.exeלא ישים
Spsadmin.exe11.0.8168.0
Spsback.exe11.0.8168.0
Spsbackup.dll11.0.8168.0
Spsutil.dll11.0.8168.0
Sqlbakup.dll11.0.8168.0
Srchadm.dll11.0.8168.0
Srchadm.dll11.0.8168.0
Srchom.dll11.0.8168.0
Sso_sch.sqlלא ישים
Sso_up.sqlלא ישים
Ssocli.dll11.0.8168.0
Ssocli.dll11.0.8168.0
Ssoom.dll11.0.8168.0
Ssoom.dll11.0.8168.0
Ssoperf.dll11.0.8168.0
Ssosrv.exe11.0.8168.0
Subpi.dll11.0.8168.0
Thawbrkr.dll11.0.8168.0
Thocr.psp11.0.8167.0
Thocrapi.dll11.0.8167.0
Tocdoclibschema.xmlלא ישים
Topicdoclibschema.xmlלא ישים
Tquery.dll11.0.8168.0
Triggerdatabaseupdate.mstלא ישים
Twcutchr.dll11.0.8167.0
Twcutlin.dll11.0.8167.0
Twlay32.dll11.0.8167.0
Tworient.dll11.0.8167.0
Twrecc.dll11.0.8163.0
Twrece.dll11.0.8167.0
Twrecs.dll11.0.8167.0
Twstruct.dll11.0.8167.0
Vaiddmanager.dll11.0.8168.0
Xfile.psp11.0.8167.0
Ximage3b.dll11.0.8167.0
Xocr3.psp11.0.8168.0
Xpage3c.dll11.0.8167.0
אינך נדרש להתקין service pack זה אם יש לך קבצים בגירסאות מתקדמות מאלה המופיעות בטבלה. לקבלת מידע נוסף אודות בירור גירסת SharePoint Portal Server 2003 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
821549 כיצד לברר את מספר הגירסה של מוצרי Office 2003 (ייתכן כי קישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קובצי ?msp

ה-service pack הניהולי מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ?msp). קובץ ה-msp ארוז בתוך קובץ הפעלה לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופץ קובץ ה-?.msp הבא:
V2sp3packlet.msp

מאפיינים

Article ID: 923644 - Last Review: יום שני 24 ספטמבר 2007 - Revision: 1.2
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbshareptportalsvr2003sp3fix atdownload kbdownload kbupdate kbfix KB923644

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com