תיאור של Project Server 2003 Service Pack 3

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 923645 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה service pack עבור Microsoft Office Project Server 2003. מאמר זה מכיל מידע על אופן השגת ה-service pack ואופן השגת רשימת הבעיות המתוקנות על-ידי ה-service pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה-service pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.

מבוא

Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 3 ?(SP3) זמין. service pack זה מכיל שיפורי אבטחה משמעותיים.

מידע נוסף

פרטי ה-Service pack

רשימת הבעיות שה-service pack מתקן

Project Server 2003 Service Pack 3 מתקן את הבעיות המתוארות במאמר שלהלן מתוך Microsoft Knowledge Base:
938796 בעיות ב-Project Server 2003 המתוקנות באמצעות Office Server 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עלוני אבטחה המשויכים ל-service pack זה

אין עלוני אבטחה של Microsoft המשויכים ל-Project Server 2003 Service Pack 3.

עדכונים הכלולים ב-service pack זה

Project Server 2003 Service Pack 3 כולל את Project Server 2003 Service Pack 2a. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887621 תיאור של Project Server 2003 Service Pack 2a?

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות העלולות להתעורר במהלך התקנת ה-service pack

 • לאחר התקנת Microsoft Office service pack, ייתכן שתתבקש באופן בלתי צפוי להפעיל מחדש את המחשב. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  905726 לאחר התקנת service pack של Office או עדכון של Office, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • אם ביצעת שיוניים בקובץ Project Server שאין לו גירסה, Project Server 2003 Service Pack 3 לא מעדכן את הקובץ. לדוגמה, דפי .asp לא מעודכנים. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  906357 חלק מהקבצים אינם מתעדכנים בעת התקנת Project Server 2003 Service Pack 2a (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • ייתכן שתקבל הודעת שגיאה כאשר תנסה לבצע את הפעולות הבאות ב-Project Server 2003:
  • אתה מפרסם תוכנית Microsoft Office Project.
  • אתה מנהל משתמשים וקבוצות.
  • אתה מפרסם משימה.
  • אתה שומר שינויי אבטחה.
  לקבלת מידע נוסף על הודעות השגיאה ועל האופן שבו יש לתקן אותן, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
  903093 בעת פרסום תוכנית או הקצאה במהלך העבודה ב-Project Server 2002 או ב-Project Server 2003, מתקבלות הודעות שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי התקנה

אופן השגה ולאחר מכן ההתקנה של Project Server 2003 Service Pack 3

כדי להוריד service ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=c5269419-034f-458d-9255-de6c9f2a6f28
הערה תוכל גם להוריד את הוראות ההתקנה ואת אסטרטגיות הפריסה של Project Server 2003 Service Pack 3 ממרכז ההורדות של Microsoft.

Project Server 2003 Service Pack 3 עבור Multilingual User Interface Pack

לפונקציונליות Project Server 2003 מלאה, התקן את Project Server 2003 Service Pack 3 עבור Multilingual User Interface Pack אם אתה משתמש ב-Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack. כדי להוריד את Project 2003 Service Pack 3 עבור ערכת MUI, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=307c1815-1ca8-4df1-81f8-6e20495e30af

מידע אודות הסרה

אין באפשרותך להשתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות ב'לוח הבקרה' כדי להסיר service pack זה. כדי להסיר service pack זה מהמחשב, עליך להסיר את Project Server 2003, ולאחר מכן להתקין מחדש את Project Server 2003 מתקליטור Project Server 2003 המקורי. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873125 אי אפשר להסיר התקנות service pack של מוצרי Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לקבוע אם service pack זה מותקן

service pack זה מכיל קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסה
Addmod.aspלא ישים
Adjacts.aspלא ישים
Atlconv.dll11.3.2007.1529
Build.incלא ישים
Cnctsvc.exeלא ישים
Comcont.aspלא ישים
Comcont.jsלא ישים
Comtsktr.aspלא ישים
Custpage.aspלא ישים
Dbname.incלא ישים
Dldrilld.aspלא ישים
Dlredir.aspלא ישים
Entstrep.aspלא ישים
Erchkin.aspלא ישים
Flush.htmלא ישים
Func.incלא ישים
Grid.aspלא ישים
Homepage.aspלא ישים
Instsk.aspלא ישים
Issshell.aspלא ישים
Linkissu.aspלא ישים
Linkrisk.aspלא ישים
Mkretail.dll11.3.2007.1529
Modanaly.aspלא ישים
Modcomp.aspלא ישים
Mseledit.incלא ישים
Mswarp.dll11.3.2007.1529
New4task.aspלא ישים
Newtskpg.aspלא ישים
Notedlg.aspלא ישים
Notify.aspלא ישים
Olapname.aspלא ישים
Owc11.exe11.0.8003.0
Paststrp.aspלא ישים
Pcsviews.dll11.2005.0.1428
Pds.dll11.2007.0.3529
Pdsbiz.dll11.3.2007.1529
Permgrid.aspלא ישים
Pj11od11.dll11.3.2007.1529
Pj11tm11.dll11.3.2007.1529
Pjbusobj.dll11.3.2007.1529
Pjcintl.cabלא ישים
Pjclient.cabלא ישים
Pjdbcomm.dll11.3.2007.1529
Pjhtmlrp.dll11.3.2007.1529
Pjintl.dll11.3.2007.1706
Pjintlc.dll11.3.2007.1529
Pjintlw.dll11.3.2007.1529
Pjmsghlr.dll11.3.2007.1529
Pjnpe.dll11.3.2007.1529
Pjobjprv.dll11.3.2007.1529
Pjoledb.dll11.3.2007.1529
Pjquery.dll11.3.2007.1529
Pjreport.aspלא ישים
Pjresc.dll11.3.2007.1529
Pjrsxml.dll11.3.2007.1529
Pjschsvc.exe11.3.2007.1529
Pjsecur.dll11.3.2007.1529
Pjstate.exe11.3.2007.1529
Pjsvradc.dll11.2007.0.3529
Pjsvrsec.dll11.1.2004.1707
Pjsvrutl.dll11.3.2007.1529
Pjtrcprv.dll11.3.2007.1529
Pjtrcscr.dll11.3.2007.1529
Pjtrcsvc.exe11.3.2007.1529
Pjvwmgr.dll11.3.2007.1529
Pjxmlfun.jsלא ישים
Portview.aspלא ישים
Prjres.dll11.3.2007.1529
Projolap.dll11.2007.0.3529
Psvracub.dll11.2007.0.3529
Pwaprint.aspלא ישים
Pwaprint.incלא ישים
Qylibsql.sqlלא ישים
Qylibstd.sqlלא ישים
Resregvw.aspלא ישים
Restempl.htmלא ישים
Restpchs.htmלא ישים
Risknew4.aspלא ישים
Riskshel.aspלא ישים
Rmndfunc.aspלא ישים
Seditcat.aspלא ישים
Serconv.dll11.3.2007.1529
Sesscons.aspלא ישים
Shelfunc.jsלא ישים
Shell.aspלא ישים
Ssendupd.aspלא ישים
Stsadutl.aspלא ישים
Stsmodsv.aspלא ישים
Stsutil.aspלא ישים
Svrdbdl.aspלא ישים
Svtimper.aspלא ישים
Timeper.aspלא ישים
Tmstrep.aspלא ישים
Tredtcon.aspלא ישים
Tsapp.aspלא ישים
Tskpage.aspלא ישים
Tsktrans.aspלא ישים
Tssum.aspלא ישים
Visonvw.aspלא ישים
Vwnotify.exe11.3.2007.1529
Webclvw.aspלא ישים
אינך נדרש להתקין service pack זה אם יש לך קבצים בגירסאות מתקדמות מאלה המופיעות בטבלה. לקבלת מידע נוסף אודות בירור גירסת Project Server 2003 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
821549 כיצד לברר את מספר הגירסה של מוצרי Office 2003 (ייתכן כי קישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי ?.msp

Project Server 2003 Service Pack 3מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ?.msp) שמגיע בקובץ הפעלה לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופצים קבצי ה-?msp שבטבלה הבאה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץ ?.mspתיאור
ProjectSvrSP3.mspחל על Project Server 2003

מאפיינים

Article ID: 923645 - Last Review: יום שני 24 ספטמבר 2007 - Revision: 1.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 3
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbprojectserver2003sp3fix kbmui atdownload kbdownload kbupdate kbfix KB923645

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com