คำอธิบายของโครงการ Server 2003 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923645 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office โครงการ Server 2003 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค และ เกี่ยวกับวิธีการขอรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยเซอร์วิสแพ็ค นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง service pack และ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

บทนำ

Microsoft Office โครงการ Server 2003 Service Pack 3 (SP3) ที่สามารถใช้ได้ service pack นี้ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของ service pack

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

โครงการ Server 2003 Service Pack 3 ให้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
938796การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขในโครงการ Server 2003 โดยโครงการ Server 2003 Service Pack 3

ข่าวการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ service pack นี้

ไม่มีข่าวความปลอดภัยของ Microsoft จะสัมพันธ์กับโครงการ Server 2003 Service Pack 3

การปรับปรุงที่รวมอยู่ใน service pack นี้

โครงการ Server 2003 Service Pack 3 รวม 2a โครงการ Server 2003 Service Packสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
887621คำอธิบายของโครงการ Server 2003 Service Pack 2a

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง service pack นี้

 • หลังจากที่คุณติดตั้ง service pack ของ Microsoft Office คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  905726คุณได้โดยไม่คาดคิดได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง Office ในเซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุงของ Office
 • ถ้าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของโครงการที่ไม่มีรุ่น โครงการ Server 2003 Service Pack 3 ไม่ปรับปรุงแฟ้ม ตัวอย่างเช่น เพจ.asp จะไม่ปรับปรุงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  906357แฟ้มบางแฟ้มจะไม่ได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณติดตั้ง 2a โครงการ Server 2003 Service Pack
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามทำสิ่งต่อไปนี้ในโครงการ Server 2003:
  • คุณเผยแพร่เป็นแผนของ Microsoft Office โครงการ
  • คุณจัดการผู้ใช้และกลุ่ม
  • คุณเผยแพร่การกำหนด
  • คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัย
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อผิดพลาด และ เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  903093คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเผยแพร่การกำหนดหรือการวางแผนเมื่อคุณทำงาน กับโครงการ Server 2002 หรือ กับโครงการ Server 2003

รายละเอียดของการติดตั้ง

วิธีการขอรับและติดตั้งแล้วโครงการ Server 2003 Service Pack 3

เมื่อต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=C5269419-034F-458D-9255-DE6C9F2A6F28
หมายเหตุ:คุณสามารถจะดาวน์โหลดคำแนะนำในการติดตั้งโครงการ Server 2003 Service Pack 3 และกลยุทธ์การปรับใช้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

โครงการ Server 2003 Service Pack 3 สำหรับชุดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษา

ติดสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดของโครงการ Server 2003 ตั้งโครงการ Server 2003 Service Pack 3 สำหรับชุดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษาถ้าคุณใช้การคส่วนผู้ใช้อินเทอร์เฟซ (MUI) เมื่อต้องการดาวน์โหลดโครงการ Server 2003 Service Pack 3 สำหรับชุดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=307C1815-1CA8-4DF1-81F8-6E20495E30AF

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถใช้ได้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม'เพื่อลบเซอร์วิสแพ็คนี้ เมื่อต้องการเอา service pack นี้ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เอาโครงการ Server 2003 แล้ว ติดตั้งโครงการ Server 2003 จากแผ่นซีดี 2003 Server โครงการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
873125คุณไม่สามารถลบเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2003

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack นี้

service pack นี้ประกอบด้วยแฟ้มที่มีรุ่นที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่น
Addmod.aspไม่สามารถใช้งานได้
Adjacts.aspไม่สามารถใช้งานได้
Atlconv.dll11.3.2007.1529
Build.incไม่สามารถใช้งานได้
Cnctsvc.exeไม่สามารถใช้งานได้
Comcont.aspไม่สามารถใช้งานได้
Comcont.jsไม่สามารถใช้งานได้
Comtsktr.aspไม่สามารถใช้งานได้
Custpage.aspไม่สามารถใช้งานได้
Dbname.incไม่สามารถใช้งานได้
Dldrilld.aspไม่สามารถใช้งานได้
Dlredir.aspไม่สามารถใช้งานได้
Entstrep.aspไม่สามารถใช้งานได้
Erchkin.aspไม่สามารถใช้งานได้
Flush.htmไม่สามารถใช้งานได้
Func.incไม่สามารถใช้งานได้
Grid.aspไม่สามารถใช้งานได้
Homepage.aspไม่สามารถใช้งานได้
Instsk.aspไม่สามารถใช้งานได้
Issshell.aspไม่สามารถใช้งานได้
Linkissu.aspไม่สามารถใช้งานได้
Linkrisk.aspไม่สามารถใช้งานได้
Mkretail.dll11.3.2007.1529
Modanaly.aspไม่สามารถใช้งานได้
Modcomp.aspไม่สามารถใช้งานได้
Mseledit.incไม่สามารถใช้งานได้
Mswarp.dll11.3.2007.1529
New4task.aspไม่สามารถใช้งานได้
Newtskpg.aspไม่สามารถใช้งานได้
Notedlg.aspไม่สามารถใช้งานได้
Notify.aspไม่สามารถใช้งานได้
Olapname.aspไม่สามารถใช้งานได้
Owc11.exe11.0.8003.0
Paststrp.aspไม่สามารถใช้งานได้
Pcsviews.dll11.2005.0.1428
Pds.dll11.2007.0.3529
Pdsbiz.dll11.3.2007.1529
Permgrid.aspไม่สามารถใช้งานได้
Pj11od11.dll11.3.2007.1529
Pj11tm11.dll11.3.2007.1529
Pjbusobj.dll11.3.2007.1529
Pjcintl.cabไม่สามารถใช้งานได้
Pjclient.cabไม่สามารถใช้งานได้
Pjdbcomm.dll11.3.2007.1529
Pjhtmlrp.dll11.3.2007.1529
Pjintl.dll11.3.2007.1706
Pjintlc.dll11.3.2007.1529
Pjintlw.dll11.3.2007.1529
Pjmsghlr.dll11.3.2007.1529
Pjnpe.dll11.3.2007.1529
Pjobjprv.dll11.3.2007.1529
Pjoledb.dll11.3.2007.1529
Pjquery.dll11.3.2007.1529
Pjreport.aspไม่สามารถใช้งานได้
Pjresc.dll11.3.2007.1529
Pjrsxml.dll11.3.2007.1529
Pjschsvc.exe11.3.2007.1529
Pjsecur.dll11.3.2007.1529
Pjstate.exe11.3.2007.1529
Pjsvradc.dll11.2007.0.3529
Pjsvrsec.dll11.1.2004.1707
Pjsvrutl.dll11.3.2007.1529
Pjtrcprv.dll11.3.2007.1529
Pjtrcscr.dll11.3.2007.1529
Pjtrcsvc.exe11.3.2007.1529
Pjvwmgr.dll11.3.2007.1529
Pjxmlfun.jsไม่สามารถใช้งานได้
Portview.aspไม่สามารถใช้งานได้
Prjres.dll11.3.2007.1529
Projolap.dll11.2007.0.3529
Psvracub.dll11.2007.0.3529
Pwaprint.aspไม่สามารถใช้งานได้
Pwaprint.incไม่สามารถใช้งานได้
Qylibsql.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Qylibstd.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Resregvw.aspไม่สามารถใช้งานได้
Restempl.htmไม่สามารถใช้งานได้
Restpchs.htmไม่สามารถใช้งานได้
Risknew4.aspไม่สามารถใช้งานได้
Riskshel.aspไม่สามารถใช้งานได้
Rmndfunc.aspไม่สามารถใช้งานได้
Seditcat.aspไม่สามารถใช้งานได้
Serconv.dll11.3.2007.1529
Sesscons.aspไม่สามารถใช้งานได้
Shelfunc.jsไม่สามารถใช้งานได้
Shell.aspไม่สามารถใช้งานได้
Ssendupd.aspไม่สามารถใช้งานได้
Stsadutl.aspไม่สามารถใช้งานได้
Stsmodsv.aspไม่สามารถใช้งานได้
Stsutil.aspไม่สามารถใช้งานได้
Svrdbdl.aspไม่สามารถใช้งานได้
Svtimper.aspไม่สามารถใช้งานได้
Timeper.aspไม่สามารถใช้งานได้
Tmstrep.aspไม่สามารถใช้งานได้
Tredtcon.aspไม่สามารถใช้งานได้
Tsapp.aspไม่สามารถใช้งานได้
Tskpage.aspไม่สามารถใช้งานได้
Tsktrans.aspไม่สามารถใช้งานได้
Tssum.aspไม่สามารถใช้งานได้
Visonvw.aspไม่สามารถใช้งานได้
Vwnotify.exe11.3.2007.1529
Webclvw.aspไม่สามารถใช้งานได้
คุณไม่มีการติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของโครงการ Server 2003 ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821549วิธีการตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์ Office 2003

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม.msp สำหรับผู้ดูแล

โครงการ Server 2003 Service Pack 3 ประกอบด้วยแฟ้มเต็ม Microsoft Windows Installer แฟ้ม (แฟ้ม.msp) ที่รวมอยู่ในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้เอง แฟ้ม.msp ในตารางต่อไปนี้เป็นกระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อของแฟ้ม.mspคำอธิบาย:
ProjectSvrSP3.mspนำไปใช้กับโครงการ Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923645 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 3
Keywords: 
kbexpertiseinter kbprojectserver2003sp3fix kbmui atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbmt KB923645 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923645

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com