วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้งล้มเหลวของการปรับปรุงการรุ่น Beta 2 ด้านเทคนิคฟื้นฟูสำหรับ 2007 ชุดโปรแกรม Microsoft Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923718 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:

2438651 How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
หมายเหตุ
ถ้าคุณได้ระบุโดยตรงไปยังบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การล้างข้อมูลบนตัวติดตั้ง Windows กรุณาติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ของคุณสำหรับการสนับสนุนการติดตั้งบนผลิตภัณฑ์ หรือดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการถอนการติดตั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Windows Installer:

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้งล้มเหลวของการปรับปรุงรุ่น Beta 2 ด้านเทคนิคฟื้นฟู (B2TR) สำหรับ 2007 ชุดโปรแกรม Microsoft Office ทำตามขั้นตอนเหล่านี้แก้ไขปัญหาก่อนที่คุณเอาออก และติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2007 เวอร์ชั่น Beta 2

บันทึกย่อ
 • ซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าไม่จำเป็นต้องแสดงระดับสูงเดียวกันของเสถียรภาพที่แสดงโปรแกรมของ Microsoft ที่จัดส่ง ดังนั้น beta ทดสอบอาจประสบปัญหากับ 2007 ชุดโปรแกรม Office เวอร์ชั่น Beta 2 โปรแกรมที่อาจไม่ได้ในการสูญหาย เสียหาย หรือทำลายข้อมูลที่มีอยู่ ได้ นี้ beta ทดสอบย่อยไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมการผลิต นอกจากนี้เราขอแนะนำให้ คุณสำรองข้อมูลของคุณที่มีอยู่ก่อนที่คุณติดตั้ง และเรียกใช้การปรับปรุง
 • ไม่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับ 2007 ชุดโปรแกรม Office เวอร์ชั่น Beta 2 โปรแกรม ยินดีต้อนรับสู่การมีส่วนร่วมในกลุ่มข่าวสาร Microsoft Office เมื่อต้อง การใช้ร่วมกันของชุดโปรแกรม Office 2007 ที่ Beta 2 ประสบกับผู้ใช้อื่น และขอคำแนะนำคุณได้ เมื่อต้องการค้นหากลุ่มข่าวสาร Microsoft Office แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/office/community/en-us/default.mspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณได้ประสบความล้มเหลวเมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุง B2TR เราขอแนะนำให้ คุณปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ล้างโฟลเดอร์ชั่วคราว
 2. ตรวจสอบว่า เนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอจะพร้อมใช้งาน
 3. กำลังพยายามติดตั้งการปรับปรุงการบันทึก
ถ้าคุณพบกับความล้มเหลวเมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุง B2TR ตรวจดูกลุ่มข่าวสารของ Microsoft Office เพื่อตรวจสอบว่า ปัญหามีอยู่แล้วรายงาน ถ้าไม่มีรายงานปัญหา คุณสามารถรายงานปัญหา นอกจากนี้ คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากสมาชิกกลุ่มข่าวสารอื่น ๆ

หมายเหตุ คุณอาจถูกขอให้จัดหาแฟ้มบีบอัดที่ประกอบด้วยแฟ้มบันทึกและภาพหน้าจอของข้อผิดพลาด

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และการอ้างอิงไปยังกลุ่มข่าวสาร Microsoft Office คุณอาจต้องการเอาการติดตั้ง Office 2007 ออกจากคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงล้มเหลวอาจบางครั้งทำให้ไม่สามารถเอาชุดโปรแกรม Office 2007 ดังนั้น ถ้าคุณไม่สามารถเอาชุดโปรแกรม Office 2007 ตรวจสอบกลุ่มข่าวสาร Microsoft Office สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเอาชุดโปรแกรม Office 2007 ออกจากคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

หมายเหตุ ณจุดนี้ ของโปรแกรมรุ่น beta ความล้มเหลวระหว่างการติดตั้งการปรับปรุงจะไม่ทำให้การย้อนกลับของการปรับปรุง นอกจากนี้ การปรับปรุง B2TR ไม่สามารถเอาออกโดยไม่ต้องเอา 2007 ทั้งหมดติดตั้งชุดโปรแกรม Office ได้

ขั้นตอนที่ 1: ล้างโฟลเดอร์ชั่วคราว

เมื่อต้องการล้างโฟลเดอร์ชั่วคราว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่ง /c /k del %temp%\*.* /q /s /f ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่า อย่างน้อย 2 กิกะไบต์ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์จะพร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุง B2TR คุณต้องมีอย่างน้อย 2 กิกะไบต์ (GB) ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่พร้อมใช้งาน กระบวนการติดตั้งจำเป็นต้องใช้พื้นที่นี้สำหรับแคของแฟ้มการปรับปรุงชั่วคราว และถาวร
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีอย่างน้อย 2 กิกะไบต์ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่พร้อมใช้งาน การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด คอมพิวเตอร์ของฉัน.
 2. คลิกขวาไดรฟ์ที่ Microsoft Windows มีการติดตั้ง และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 3. ในการ ทั่วไป แท็บ การตรวจสอบว่า อย่างน้อย 2 กิกะไบต์ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์บนไดรฟ์ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ Windows ชื่อโฟลเดอร์ Windows มีตัวแปรสภาพแวดล้อม% windir % ถ้ามีน้อยกว่า 2 กิกะไบต์ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่พร้อมใช้งาน เพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ลบโปรแกรมบางโปรแกรมที่ไม่จำเป็น โดยใช้ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม' อีกวิธีหนึ่งคือ ใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์

  เมื่อต้องการใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่ เครื่องมือสำหรับระบบแล้ว คลิก ล้างข้อมูลบนดิสก์.

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานการบันทึก

การปรับปรุงสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007 ใช้เทคโนโลยี Windows Installer นอกเหนือจากตรรกะทางการควบคุมของการปรับปรุง การรวบรวมข้อมูลที่ Microsoft ต้องการเพื่อค้นหาสาเหตุของความล้มเหลว คุณอาจต้องการเปิดใช้งานชนิดที่สองของการบันทึก

หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น เข้าสู่ระบบไม่ได้เปิดใช้งาน นี้ช่วยให้เนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่จำเป็นให้น้อยที่สุด

เปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ Windows Installer

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ Windows Installer ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด gpedit.msc ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง เมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม
 2. ขยาย ตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์.
 3. ขยาย แม่แบบการดูแล.
 4. ขยาย คอมโพเนนต์ของ Windows.
 5. คลิก Windows Installer.
 6. คลิกสองครั้ง การเข้าสู่ระบบ.
 7. ในการ การเข้าสู่ระบบ กล่อง ชนิด voicewarmup.
 8. คลิก ตกลง.
เมื่อมีเรียกโปรแกรมติดตั้ง Windows ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง แฟ้มบันทึกถูกสร้างขึ้นในการ % temp % โฟลเดอร์ แฟ้มบันทึกมีชื่อที่สร้างขึ้นแบบสุ่มที่เริ่มต้นด้วย MSI และลงท้ายด้วย .log.

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP Home Edition คุณไม่สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ทั้งนี้เนื่องจาก Windows XP Home Edition ไม่ประกอบด้วยแฟ้ม Gpedit.msc ในกรณีนี้ ใช้วิธีการอื่นที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
314852 วิธีการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบใน Window XP Windows Installer

การเปิดใช้งานการล็อกตัวควบคุมการปรับปรุง โดยใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่ง

เมื่อต้องการบันทึกกิจกรรมการควบคุมที่ปรับปรุง คุณต้องเพิ่มสวิตช์บรรทัดคำสั่งเมื่อคุณเริ่มการทำงานการปรับปรุง ถ้าคุณเปิดการปรับปรุง และไม่ได้บันทึกการปรับปรุงเมื่อคุณได้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาก่อน คุณต้องดาวน์โหลดการปรับปรุงอีกครั้ง คลิก บันทึกและจากนั้น บันทึกการปรับปรุงในเครื่อง คุณยังสามารถเปิดหน้าต่าง Windows Explorer ไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เปิดโฟลเดอร์ แทนที่จะ เปิด.

เมื่อต้องการเริ่มการปรับปรุงที่ดาวน์โหลดมา โดยใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งที่จำเป็นในการสร้างแฟ้มบันทึกที่ชื่อ B2tr.log ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Windows Explorer เปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยการปรับปรุงที่ดาวน์โหลดมา
 2. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้จากนั้น กด DELETE เพื่อล้างเนื้อหาของการ เปิด กล่อง
 3. ใน Windows Explorer ลากแฟ้มดาวน์โหลดมาเพื่อการ เปิด กล่อง ซึ่งจะถูกเติมลงใน เปิด กล่องที่ มีเส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้มการปรับปรุง
 4. คลิกในเส้นทางในการ เปิด กล่อง และจากนั้น กด END วิธีนี้จะนำคุณไปจุดสิ้นสุดของเส้นทางในการ เปิด กล่อง
 5. กด SPACEBAR หนึ่งครั้ง และจากนั้น พิมพ์ /log:%temp%\B2tr.log.
 6. คลิก ตกลง.

วิธีการสร้างแฟ้มบีบอัดสำหรับแฟ้มบันทึกและภาพหน้าจอ

เนื่องจากแฟ้มบันทึกและภาพหน้าจอจะกลายเป็นขนาดใหญ่มาก เราขอแนะนำว่า คุณใส่ไว้ในโฟลเดอร์การอัดบีบอัดแฟ้มก่อนที่คุณใช้ร่วมกัน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด % temp % ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
 2. คลิกขวาในตัว ชั่วคราว หน้าต่าง ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก เอกสารข้อความ.
 3. ชนิด Logfiles.txtแล้ว กด ENTER
 4. คลิกขวา Logfiles.txt แฟ้ม ชี้ไปที่ ส่งไปยังแล้ว คลิก บีบ(อัด zipped) โฟลเดอร์. สิ่งนี้จะสร้างแฟ้มใหม่ที่ชื่อ Logfile.zip.
เลือกไฟล์ที่ต้องการบันทึกหรือแฟ้มการจับภาพหน้าจอ แล้ว ลากไปไว้บนแฟ้ม Logfile.zip แฟ้มจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติไปยังแฟ้มโฟลเดอร์บีบอัดที่อัด หลังจากที่คุณเพิ่มแฟ้มที่คุณต้องการทั้งหมด แฟ้ม Logfile.zip ควรจะพร้อมที่จะส่งในข้อความอีเมล อีกวิธีหนึ่งคือ แฟ้ม Logfile.zip สามารถถูกลงรายการบัญชีไปยังกลุ่มข่าวสารที่เหมาะสม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923718 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Groove 2007
 • Microsoft Office Forms Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
Keywords: 
kbmsicuu2 kbsetup kbhowto kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB923718 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923718

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com