הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו באוגוסט 2006

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 923752 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

כחלק מהמחויבות המתמשכת של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה עבור עדכוני אבטחה, החברה מציעה הנחיות איתור ופריסה אלה עבור כל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center?MSRC) ?). הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. הדרכה זו כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update,? Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer? ?(MBSA)??, ?Office Detection,? Microsoft Systems Management Server? (SMS),? Extended Security Update Inventory Tool וכן Enterprise Scan Tool ?(EST).

מבוא

מאמר זה מציג הנחיות לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 8 באוגוסט 2006.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update, ?Microsoft Update ו-Office Update

כל עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 8 באוגוסט 2006 זמינים באמצעות ביקור באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft. מוצרים הנתמכים על-ידי אותו אתר אינטרנט ספציפי מוצגים גם הם.
 • Microsoft Windows Update
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he
  • Windows 2000,? Window XP,? Windows Server 2003
   • עדכון אבטחה 921645 (MS06-047)
    אתר האינטרנט של Windows Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 922968 (MS06-048)
    אתר האינטרנט של Windows Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
 • Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
  • Windows 2000,? Window XP,? Windows Server 2003
  • Office 2002/XP ו-Office 2003
  • Exchange 2000 ו-Exchange 2003
  • Internet Security ו-Acceleration Server 2004
  • SQL Server
   • עדכון אבטחה 921645 (MS06-047)
    השירות Microsoft Update אינו תומך ביישומים Office 2000, Project 2000, Access 2000 או בחלקים VBA SDK 6.0, 6.2, 6.3 או 6.4 של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 922968 (MS06-048)
    השירות Microsoft Update אינו תומך בחלקי ה-Office 2000 או ה-PowerPoint 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • Office Update
  http://office.microsoft.com/he-il/officeupdate/default.aspx
  • Office 2000,? Office 2002/XP ו-Office 2003
   • עדכון אבטחה 921645 (MS06-047)
    השירות Office Update אינו תומך בחלקים VBA SDK 6.0, 6.2, 6.3 או 6.4 של עדכון אבטחה זה.
 • Mactopia
  http://www.microsoft.com/mac/
  • Office 2001 עבור Mac
  • Office X עבור Mac
  • Office 2004 עבור Mac
שים לב לא כל עדכון זמין בכל אתר אינטרנט הנמצא ברשימה.

סביבות המזהות עדכוני אבטחה באמצעות גירסה 1.2.1 של MBSA או גירסה 2.0 של MBSA

אם אתה משתמש בגירסה 1.2.1 של Microsoft Baseline Security Analyzer? (MBSA), הכוללת גירסה משולבת של Office Detection Tool? (ODT), או בגירסה 2.0 של ה-MBSA לצורך איתור עדכוני אבטחה, תוכל לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 8 באוגוסט 2006. הפרטים הנם כדלקמן:

שים לב חלק ה-Office Detection Tool של MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.

שים לב הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך באף מהדורת 64 סיביות של Windows או של מערכות Windows מבוססות Itanium.
 • עדכון אבטחה 920214 (MS06-043)
  הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool ?(EST) מחודש אוגוסט 2006 יתמוך בחלק זה של עדכון האבטחה
 • עדכון אבטחה 921645 (MS06-047)
  הכלי MBSA 2.0 אינו תומך בחלקי ה-Office 2000, ה-Project 2000 וה-Access 2000 של עדכון אבטחה זה. הכלים MBSA 1.2.1 ו-MBSA 2.0 אינם תומכים בחלקים VBA SDK 6.0, 6.2, 6.3 או 6.4 של עדכון אבטחה זה. כלי סריקה ארגוניים EST לא יהיו זמינים כלל עבור החלקים VBA SDK 6.0, 6.2, 6.3 או 6.4 של עדכון אבטחה זה.
לקבלת מידע נוסף על אופן השגת כלי הסריקה הארגוני EST, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד להשיג את כלי הסריקה Enterprise Scan Tool וכיצד להשתמש בו

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות שירותי ?SUS ?(Software Update Services?) או שירותי WSUS ?(Windows Server Update Services)

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות שירותי SUS או שירותי WSUS, תוכל לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 8 באוגוסט 2006. הפרטים הנם כדלקמן.

שים לב השירות SUS 1.0 SP1 אינו תומך באף מהדורת 64 סיביות של Windows או של מערכות Windows מבוססות Itanium.
 • עדכון אבטחה 921645 (MS06-047)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך ב-Office 2000, ב-Project 2000 ב-Access 2000 או בחלקים VBA SDK 6.0, 6.2, 6.3 או 6.4 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 922968 (MS06-048)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך בחלקי ה-Office 2000 או ה-PowerPoint 2000 של עדכון אבטחה זה.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות שרת SMS 2.0 עם הכלי SUIT ?(Security Update Inventory Tool) או שרת SMS 2003 עם הכלי ITMU ?Inventory Tool for Microsoft Updates)?)

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות שרת SMS 2.0 עם הכלי SUIT ?או שרת SMS 2003 עם הכלי ITMU, תוכל לאתר ולפרוס את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 8 באוגוסט 2006.

שים לב השרת SMS 2.0 אינו תומך באף מהדורת 64 סיביות של Windows או של מערכות Windows מבוססות Itanium.
 • עדכון אבטחה 920214 (MS06-043)
  השרת SMS 2.0 תומך אך ורק בסריקה לאיתור עדכון זה באמצעות הכלי ESUIT ?(Extended Security Update Inventory Tool).
 • עדכון אבטחה 921645 (MS06-047)
  השרת SMS 2003 אינו תומך בחלקי ה-Office 2000, ה-Project 2000 וה-Access 2000 של עדכון אבטחה זה. השרתים SMS 2.0 ו-SMS 2003 אינם תומכים בחלקים VBA SDK 6.0, 6.2, 6.3 או 6.4 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 922968 (MS06-048)
  השרת SMS 2003 אינו תומך בחלקי ה-Office 2000 או ה-PowerPoint 2000 של עדכון אבטחה זה.
כדי להשיג את הכלי ESUIT, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום הנחיות איתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחהעלוןרכיבOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 ו-Office Detection ToolMBSA 2.0SUSWSUSEnterprise Scan ToolSMS Security Update Inventory ToolSMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסה
921883MS06-040NetAPIלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
920683MS06-041DNSלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
918899MS06-042Internet Explorerלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
920214MS06-043Windows\OEלא ישיםכןכןלאכןכןכןכןכן, באמצעות ESUIT. עיין בסעיף SMS המופיע לעיל במאמר זה.כן
917008MS06-044MMCלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
921398MS06-045??GUID של תיקיות??לא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
922616MS06-046HH1.xלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
921645MS06-047Office\VBAחלקית, עיין בסעיף Office Update לעיל במאמר זה.לא ישיםחלקית, עיין בסעיף Microsoft Update לעיל במאמר זה.חלקית, עיין בסעיף MBSA לעיל במאמר זה.חלקית, עיין בסעיף MBSA לעיל במאמר זה.לא ישיםחלקית, עיין בסעיף WSUS לעיל במאמר זה.לא ישיםחלקית, עיין בסעיף SMS לעיל במאמר זה.חלקית, עיין בסעיף SMS לעיל במאמר זה.
922968MS06-048PowerPointכןלא ישיםחלקית, עיין בסעיף Microsoft Update לעיל במאמר זה.כןחלקית, עיין בסעיף MBSA לעיל במאמר זה.לא ישיםחלקית, עיין בסעיף WSUS לעיל במאמר זה.לא ישיםכןחלקית, עיין בסעיף SMS לעיל במאמר זה.
920958MS06-049Kernel - NTQueryלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
920670MS06-050COMלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
917422MS06-051Kernel ? DLLלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

עדכון האבטחה 887219 (MS05-004) פורסם מחדש בתאריך 8 באוגוסט. מידע נוסף ניתן למצוא בעלון המעודכן הבא:
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS05-004.mspx
המידע לגבי איתור ופריסה שהופיע במדריך לאיתור ופריסה מפברואר 2005 לא השתנה עקב הפרסום מחדש הבא:
http://support.microsoft.com/kb/894192/

שאלות נפוצות

 1. מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות לגבי אופן הפריסה של עדכונים אלה?

  חברת Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי להרחיב את ידיעותיהם בנושא עדכוני האבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 9 באוגוסט 2006 בשעה 11:00 לפנה"צ (שעון החוף המערבי). כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032303531&EventCategory=5&culture=en-US&CountryCode=US
 2. האם גם הכלי EST פועל באופן מצטבר, כמו הכלי ESUIT עבור שרתי SMS?

  לא, הכלי EST אינו פועל באופן מצטבר. אין גם כל כוונה להפוך אותו לכלי הפועל באופן מצטבר.
 3. האם אוכל להשתמש בכלי MBSA?? כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

  כן, באפשרותך להשתמש בכלי MBSA בגירסאות 2.0 או 1.2.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שפורסמו בתאריך 8 באוגוסט 2006, פרט לאלה שלצדם הערה.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  מספר מאמר KBקוד עלון אבטחהרכיבהערה לגבי איתור
  920214MS06-043Windows\OEעיין בסעיף MBSA לעיל במאמר זה.
  921645MS06-047Office\VBAעיין בסעיף MBSA לעיל במאמר זה.
  922968MS06-048PowerPointעיין בסעיף MBSA לעיל במאמר זה.
  לקבלת מידע נוסף על התוכניות שהכלי MBSA אינו מאתר בשלב זה, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
  895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 הנו זמין
  אם התקנת תוכנית המופיעה תחת "תוכנות מושפעות" בעלון אבטחה המוזכר במאמר הקשור לו, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על הכלי MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx
 4. אילו עדכוני אבטחה מחייבים שימוש בכלי הסריקה EST יחד עם הכלי MBSA כדי לזהות מערכות פגיעות ברשת שלי?
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  מספר מאמר KBקוד עלון אבטחהרכיב
  920214MS06-043Windows\OE
 5. האם באפשרותי להשתמש בשרת SMS??? כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

  כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. שרתי SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם הכלי SUIT משתמשים בטכנולוגיית MBSA 1.2.1 לביצוע האיתור. לכן, שרתי SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם הכלי SUIT הנם בעלי מגבלות דומות לאלה של הכלי MBSA 1.2.1. לקבלת מידע נוסף על שרתי ה-SMS, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/smserver/default.mspx
  הכלים SUIT ו-ESUIT דרושים יחדיו כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה של Microsoft Windows ושל מוצרי Microsoft מושפעים אחרים. לקבלת מידע נוסף על מגבלותיו של כלי הסריקה SUIT, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
  השרתים SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם הכלי SUIT משתמשים גם בכלי MOIT ?(Microsoft Office Inventory Tool) כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

  לחלופין, לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש גם בכלי ITMU ?(Inventory Tool for Microsoft Updates)? כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על הכלי ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא:
  http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 923752 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 1.7
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP, All Editions
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 for Mac
מילות מפתח 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB923752

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com