Straipsnio ID: 923762 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Apsvarstykite toki? galim? ?vyki? sek?. J?s naudojate Microsoft Internet Explorer 6 1 pakeitim? paket? (SP1) kompiuteryje, kuriame veikia Microsoft Windows XP su pakeitim? paketu (SP1) arba Microsoft Windows 2000 su 4 pakeitim? paketu (SP4). ?diegiate kaupiam?j? Internet Explorer saugos naujinim?, dokumentuot? Microsoft ?ini? baz?s 918899 straipsnyje. ?iuo atveju netik?tai i?einama i? Internet Explorer, kai per?i?rite svetain?, naudojan?i? HTTP 1.1 protokol? ir glaudinim?.

Taip pat galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Kilo su Explorer.exe susijusi problema, tod?l b?tina u?daryti program?. Atsipra?ome u? nepatogumus.
Jei tuo metu dirbote, turb?t praradote informacij?, su kuria dirbote.
Prane?kite Microsoft apie ?i? problem?.
Pareng?me klaid? ataskait?, kuri? galite atsi?sti ir taip pad?ti pagerinti APPNAME. ?i? ataskait? mes laikysime konfidencialia ir anonimi?ka.
Jei norite per?i?r?ti ?ios ataskaitos duomenis, spustel?kite ?ia.
Per?i?r?dami duomenis, esan?ius klaid? ataskaitoje, matysite toki? klaidos para?o informacij?:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
AppNameAppVerModNameModVerPoslinkis
Iexplore.exe6.0.2800.1106skiriasiskiriasiskiriasi

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite nauj? saugos naujinim? 918899 (MS06-042), i?leist? 2006 m. rugpj??io 24 d. ?is naujas saugos naujinimas skirtas klientams, kurie naudoja Internet Explorer 6 1 pakeitim? paket? ir susiduria su ?iame straipsnyje apra?yta problema. Tai tur?s ?takos tik klientams, naudojantiems Internet Explorer 6 SP1. Visi kiti klientai turi t?sti originalaus saugos naujinimo 918899 diegim?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie saugos naujinim? 918899, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
918899 MS06-042: Kaupiamasis Internet Explorer saugos naujinimas

Kar?t?j? patais? informacija

?i informacija skirta kar?tosioms pataisoms 923762. ?ias kar?t?sias pataisas pakeis naujas saugos naujinimas 918899. ?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pasauliniu koordinuotuoju laiku (CUT). Per?i?rint failo informacij?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk?Laiko juosta.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Urlmon.dll6.00.2800.1567461,82406-08-0423:45x86

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite Internet Explorer 6.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys ir spustel?kite skirtuk? I?samiau.
 3. Lauke Parametrai spustel?kite, kad i?valytum?te ?ym?s langel? Naudoti HTTP 1.1, esant? srityje HTTP 1.1 parametrai, tada spustel?kite Gerai.

B?SENA

Microsoft pripa?ino, kad tai yra Microsoft produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie straipsnyje naudojamus terminus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 923762 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. lapkri?io 27 d. - Per?i?ra: 5.1
TAIKOMA
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP-1, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Rakta?od?iai: 
kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbhotfixserver KB923762

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com