ms07-055: ช่องโหว่ในตัวแสดงรูป Kodak อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923810 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS07-055 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลไฟล์และตัวเลือกการใช้งาน เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::หมายเหตุ:มีการติดตั้งตัวแสดงรูปของ Kodak natively เฉพาะใน Windows 2000 คุณไม่ natively ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 ติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปรับรุ่น Windows 2000 กับ Windows XP หรือ Windows Server 2003 ตัวแสดงรูปของ Kodak อาจถูกติดตั้ง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถอนการติดในการแก้ปัญหานี้ ตั้งตัวแสดงรูปของ Kodak

หมายเหตุ:ตัวแสดงรูปของ Kodak อาจไม่สามารถแสดงรายการเมื่อคุณเปิดเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออกจากนั้นเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการในแผงควบคุม. เมื่อต้องการถอนการติดตั้งตัวแสดงรูปของ Kodak คุณอาจต้องแก้ไขในแฟ้ม.inf ดังนั้นคุณสามารถดูคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวกับภาพในเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใช้ตัวแก้ไขมีข้อความ เช่น Notepad เพื่อเปิดแฟ้มต่อไปนี้:
  %Systemroot%\Inf\Sysoc.inf
 2. ค้นหาข้อความต่อไปนี้ในแฟ้ม Sysoc.inf:
  imagevue=ockodak.dll,ImagingOcEntry,imagevue.inf,hide,7
 3. ลบคำว่า "ซ่อน" จากข้อความ ตัวอย่างเช่น การแก้ไขบรรทัดจากขั้นตอนที่ 2 ปรากฏเป็นดังนี้:
  imagevue=ockodak.dll,ImagingOcEntry,imagevue.inf,,7
 4. บันทึกแฟ้ม Sysoc.inf
 5. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 6. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการการดำเนินการกับรูปส่วนประกอบ แล้วคลิกถัดไป. ทำตามขั้นตอนเหลือในการถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า แฟ้มตัวแสดงรูป Kodak จะถูกเอาออก ค้นหาแฟ้มต่าง ๆ ต่อไปนี้ ถ้าคุณพบแฟ้มเหล่านี้ ลบออกไป:
%Systemroot%t\System32\Oieng400.dll
%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\Imagevue\Kodakimg.exe
%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\Imagevue\Kodakprv.exe

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923810 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbregistry kbwinxppresp3fix kbwin2000presp5fix kbwinserv2003postsp2fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbmt KB923810 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923810

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com