MS07-043: תיאור של עדכון אבטחה עבור רכיב הניתן להפצה חוזרת של Visual Basic 6.0

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 924053 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

חברת Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS07-043. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

שינויים חשובים בעדכון אבטחה זה

בגירסאות של Microsoft Visual Basic 6.0 שפורסמו לאחר Visual Basic 6.0 Service Pack 6.0 (SP6), אשף האריזה והפריסה (Package and Deployment Wizard) של Visual Basic מקבל את הקובץ Oleaut32.מהמיקום הבא:
VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist
תיקיה זו מכילה עותק יחיד של הקובץ Oleaut32.dll. ספקי תוכנה ומפתחי תוכנה יכולים להשתמש בקובץ זה עבור כל מערכות ההפעלה הנתמכות על-ידי Visual Basic 6.0.

עדכון אבטחה זה מכיל גירסאות ספציפיות למערכות הפעלה מרובות של הקובץ Oleaut32.dll. עדכון האבטחה יוצר תיקיות חדשות תחת התיקיה Redist המקורית. הגירסאות הספציפיות למערכת ההפעלה של הקובץ Oleaut32.dll מועתקות לתיקיות אלה כמוצג בטבלה שלהלן:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מערכת הפעלהתיקייה
Windows Server 2003VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\WinServer2003
Windows Server 2003 SP1VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\WinServer2003SP1
Windows XP SP2VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\WinXPSP2
Windows 2000VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\Win2000
Windows NT 4.0VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\NT4
Windows NT 4.0 Terminal ServerVisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\NT4TS

מה המשמעות של שינויים אלה עבור ספקי תוכנה שאורזים ומפיצים מחדש את הקובץ Oleaut32.dll יחד עם יישום

השינוי באופן שבו הקובץ Oleaut32.dll משווק משיג את התוצאות הבאות. אם אתה ספק תוכנה שאורז ומפיץ מחדש את הקובץ Oleaut32.dll ביישום, אין באפשרותך לשווק קובץ יחיד עבור כל מערכות ההפעלה המשמשות כיעד שבהן פועל היישום. במקום זאת, עליך לשווק גירסה של הקובץ Oleaut32.dll שמתאימה למערכת ההפעלה הספציפית שבה תותקן החבילה.

הערה אנו ממליצים לא לבחור רק את העותק של הקובץ Oleaut32.dll שנמצא בתיקיה %WINDIR%\System32. זאת משום שהגירסה שנמצאת בתיקיה זו נבדקה לשימוש רק עם מערכת ההפעלה המסוימת.

לדוגמה, אם אתה משתמש במחשב מבוסס Windows XP לפיתוח ואריזה של הציבור, ואתה בוחר את העותק של הקובץ Oleaut32.dll שנמצא בתיקיה %WINDIR% \System32 במחשב זה, היישום לא יפעל במערכת הפעלה אחרת פרט ל-Windows XP. לדוגמה, היישום לא יפעל במחשב מבוסס Windows Server 2003.

לכן, מומלץ להשתמש בתהליך הבא בעת אריזת החבילה של הקובץ Oleaut32.dll להפצה מחדש יחד עם יישום.
 1. קבע את מערכות הפעלה שבהן היישום חייב לפעול.
 2. החלט אילו מן האפשרויות הבאות אתה מעדיף:
  • בניית חבילות נפרדות עבור תוכניות התקנה לכל אחת ממערכות ההפעלה המשמשות כיעד
  • בחניית חבילה או תוכנית התקנה יחידה לטיפול בכל מערכות ההפעלה המשמשות כיעד
 3. אם ברצונך לבנות חבילות או תוכניות התקנה נפרדות לכל מערכת הפעלה המשמשת כיעד, פעל בהתאם להנחיות הבאות:
  • כל חבילה או תוכנית התקנה חייבת לכלול את הגירסה הנכונה של הקובץ Oleaut32.dll. התיקיה שממנה תבחר את הקובץ נקבעת לפי מערכת ההפעלה שעבורה נבנית החבילה או תוכנית ההתקנה הספציפית.
  • החבילה חייבת לזהות את מערכת ההפעלה במהלך התקנת החבילה. בנוסף, יש להתקין את החבילה רק כאשר מערכת ההפעלה הנכונה מזוהה.
 4. אם ברצונך לבנות חבילה או תוכנית התקנה נפרדת לטיפול בכל מערכות הפעלה המשמשות כיעד, פעל בהתאם להנחיות הבאות:
  • החבילה או תוכנית ההתקנה חייבת לכלול את כל הגירסאות השונות של הקובץ Oleaut32.dll.
  • במהלך ההתקנה, החבילה או תוכנית ההתקנה חייבות לזהות את מערכת ההפעלה המשמשת כיעד. בנוסף, החבילה או תוכנית ההתקנה חייבת לבחור את העותק הנכון של הקובץ Oleaut32.dll שיש להתקין.

מידע על הסרת העדכון

עדכונים עבור Visual Basic 6.0 משתמשים במתקין IExpress Microsoft Windows. לכן, לא ניתן להסיר עדכונים אלה.

בוררי שורת פקודה הנתמכים על-ידי עדכון זה

מידע אודות בוררי שורת הפקודה השונים הנתמכים על-ידי עדכון זה זמין בעלון האבטחה שהוזכר בסעיף 'מבוא'. לקבלת מידע נוסף אודות בוררי שורת פקודה אלה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
197147 בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של IExpress (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 924053 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 1.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), הפועל עם:
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4, הפועל עם:
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic Professional Edition for Windows, Versions 6.0
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB924053

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com