ms07-043: คำอธิบายความปลอดภัยที่ปรับปรุงสำหรับ redistributable 6.0 Visual Basic

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 924053 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS07-043 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลไฟล์และตัวเลือกการใช้งาน เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

รุ่นของ Microsoft Visual Basic 6.0 หลังจาก Visual Basic 6.0 Service Pack 6.0 (SP6), แพคเกจ Visual Basic 'และ'ตัวช่วยสร้างการปรับใช้รับแฟ้ม Oleaut32.dll จากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist
โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยสำเนาของแฟ้ม Oleaut32.dll เดียว แฟ้มนี้สามารถถูกใช้ โดยบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์และนักพัฒนาสำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน โดย Visual Basic 6.0

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยเฉพาะของระบบปฏิบัติการหลายรุ่นของแฟ้ม Oleaut32.dll การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสร้างโฟลเดอร์ใหม่ภายใต้โฟลเดอร์ Redist เดิม แฟ้ม Oleaut32.dll รุ่นเฉพาะของระบบปฏิบัติจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์เหล่านี้ตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการ:โฟลเดอร์
Windows Server 2003VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\WinServer2003
Windows Server 2003 SP1VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\WinServer2003SP1
Windows XP SP2VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\WinXPSP2
Windows 2000:VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\Win2000
Windows NT 4.0VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\NT4
เซิร์ฟเวอร์การเทอร์มินัล windows NT 4.0VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\NT4TS

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายสำหรับผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่แพ็คเกจ และกระจายแฟ้ม Oleaut32.dll ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์

การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งแฟ้ม Oleaut32.dll มีผลต่อไปนี้ ถ้าคุณเป็นผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ชุด และ redistributes แฟ้ม Oleaut32.dll ในโปรแกรมประยุกต์ คุณไม่สามารถส่งแฟ้มเดียวสำหรับทุกปลายทางระบบปฏิบัติการรันโปรแกรมประยุกต์ แทน คุณต้องจัดส่งรุ่นของแฟ้ม Oleaut32.dll ที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการเฉพาะที่แพคเกจจะถูกติดตั้ง

หมายเหตุ:เราขอแนะนำว่า คุณไม่ได้เลือกสำเนาของแฟ้ม Oleaut32.dll ที่อยู่ในโฟลเดอร์ %WINDIR%\System32 เท่านั้น เราขอแนะนำนี้ได้เนื่องจากรุ่นที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ได้แล้วทดสอบเพื่อใช้เฉพาะกับระบบปฏิบัติการเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เพื่อพัฒนา และแพ็คเกจแอพลิเคชัน และ ถ้าคุณเลือกสำเนาของแฟ้ม Oleaut32.dll ที่อยู่ในโฟลเดอร์'% WINDIR % \System32 'บนคอมพิวเตอร์นี้ แอพลิเคชันจะไม่ทำงานบนระบบปฏิบัติการอื่นนอกเหนือจาก Windows XP ตัวอย่างเช่น แอพลิเคชันจะไม่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

แนะนำดังนั้น เราให้ที่ คุณต้องใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ เมื่อคุณแพ็คเกจ bundle Oleaut32.dll แฟ้มสำหรับการกระจายร่วมกับโปรแกรมประยุกต์:
 1. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่ต้องการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์
 2. ตัดสินใจเลือกใดตัวเลือกต่อไปนี้คุณต้องการ:
  • สร้างแพคเกจที่ถูกแยกจากกัน หรือการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการปลายทาง
  • สร้างแพคเกจเดียวหรือโปรแกรมการตั้งค่าการจัดการระบบปฏิบัติปลายทางทั้งหมด
 3. ถ้าคุณต้องการสร้างแพคเกจที่ถูกแยกจากกัน หรือการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการปลายทาง ใช้แนวทางต่อไปนี้:
  • แต่ละชุดโปรแกรมหรือโปรแกรมติดตั้งต้อง bundle รุ่นถูกต้องของแฟ้ม Oleaut32.dll โฟลเดอร์ที่คุณได้เลือกแฟ้มที่จะตัดสินใจ โดยระบบปฏิบัติการที่แพคเกจเฉพาะหรือโปรแกรมติดตั้งถูกสร้าง
  • แพคเกจต้องตรวจสอบระบบปฏิบัติการในระหว่างการติดตั้งแพคเกจ นอกจากนี้ แพคเกจต้องติดตั้งเท่านั้นเมื่อตรวจพบระบบปฏิบัติการถูกต้อง
 4. ถ้าคุณต้องการสร้างแพคเกจเดี่ยว หรือการตั้งค่าโปรแกรมจัดการระบบปฏิบัติการปลายทางทั้งหมด ใช้แนวทางต่อไปนี้:
  • ชุดโปรแกรมหรือโปรแกรมติดตั้งต้อง bundle รุ่นที่แตกต่างกันทั้งหมดของแฟ้ม Oleaut32.dll
  • ในระหว่างการติดตั้ง ชุดโปรแกรมหรือโปรแกรมติดตั้งต้องพบระบบปฏิบัติการปลายทาง นอกจากนี้ ชุดโปรแกรมหรือโปรแกรมติดตั้งต้องเลือกสำเนาของแฟ้ม Oleaut32.dll การติดตั้งถูกต้อง

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

ปรับปรุงสำหรับ Visual Basic 6.0 ใช้โปรแกรมติดตั้ง IExpress Microsoft Windows ดังนั้น ปรับปรุงเหล่านี้ไม่สามารถเอาออก

สวิตช์บรรทัดคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ในส่วน "รู้จัก"สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
197147สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 924053 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbmt KB924053 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:924053

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com