Straipsnio ID: 924074 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Jei naudojate Microsoft Office 2003or Office XP, galite atsisi?sti ir ?diegti naujinimus, kad galite atidaryti, redaguoti ir ?ra?yti failus, kurie buvo sukurti naujesn? Microsoft Office versijose, ir taip pat naudoti Open XML format? failus. Atnaujinimai apima visus auk?to prioriteto naujinimus i?Microsoft Updateir taip pat Microsoft Office suderinamumo paket?. Office suderinamumo paketas taip pat galima kartu su Microsoft Office Word Viewer 2003, Excel Viewer 2003 ir PowerPoint Viewer 2003 Nor?dami per?i?r?ti fail?, kurie yra ?ra?yti ? naujus fail? formatus.

Pastaba.Priklausomai nuo to, koki? versij? naudojate Office, turite tur?ti Office 2003 Service Pack 3 (SP3) arba Office XP Service Pack 3 (SP3) ?diegta. Jei naudojate Office 2000, j?s neturite ?diegti naujinimai. Nor?dami parsisi?sti Office 2003 SP3 arba Office XP SP3, apsilankykite atitinkamas Microsoft svetain?je:

Office 2003 SP3


Office XP SP3


Pastaba.Pamatyti "Problemos, atsirandan?ios jei Office n?ra visi?kai atnaujinama" skyri?, kad problemas ir klaidas, jei bandote naudoti Office 2013 m., 2010 m. arba 2007 Office sistemos dokumentus naudojant ankstesnes Office program? versijas nediegdami Office suderinamumo paketas ir naujinimus galite gauti, pavyzd?iai.

B?tinosios s?lygos

Prie? diegdami Office suderinamumo paket?, ?sitikinkite, kad j?s? kompiuteryje yra visi reikalingi naujinimai. ?sitikinkite, kad esate pasireng?s ?diegti suderinamumo paket?, per?i?r?ti ?i? informacij? apie savo Office versij?.

Office 2003

Office XP

Atsisi?skite ir ?diekite suderinamumo paket?

Nor?dami atidaryti 2013 m., 2010 m. arba 2007 Office sistemos dokumentus Office 2003, Office XP arba Office 2000, turite ?diegti Office suderinamumo paket?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Eikite ? Microsoft atsisiuntimo centr?, kad Parsisi?sti Office suderinamumo paketas.
 2. Nor?dami atsisi?sti suderinamumo paket? (FileFormatConverters.exe), spustel?kite atsisi?sti.
 3. Kai b?site paraginti, spustel?kite paleisti ?diegti suderinamumo paket?.
 4. ?diegus suderinamumo paket?, u?darykite visas Office programas, kurios yra atviros.
 5. I? naujo paleisti Office program? Nor?dami atidaryti dokumentus ? naujesn? format?.
Pastaba.Rankiniu b?du turite u?daryti ir i? naujo paleiskite visas Office programas, kurios buvo atviros ?diegus suderinamumo paket?. ?ios programos yra i? naujo, "Office" program? galite atidaryti failus, naudokite atidaryti XML formatu.

?i?r?kite paskesn? skyri?, "Naudoti 2007 arba a v?liau versij? Microsoft Office dokument? ? anks?iau Office program?," patarim? apie atsidarydami ir ?ra?ydami 2013 m., 2010 m. arba 2007 Office sistemos failai savo versij? Office program?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?diegti suderinamumo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
923505 Kaip ?diegti Microsoft Office suderinamumo paket?, kad galite atidaryti ir ?ra?yti Office Open XML format?, ankstesn?s Microsoft Office versijos
Jei gavote klaid? arba ?renginio nebuvo baigta, ie?kokite skyriuje "papildoma parama informacijos".

Atidaryti failus, kurie buvo sukurti naudojant 2007 Office sistemos arba naujesn? versija

?diegus reikalingus naujinimus ir suderinamumo paket?, j?s galite atidaryti Microsoft Office 2013 m., 2010 m. arba 2007 failus ankstesnes Office program? versijas.

Excel 2003 ir Excel 2002

Excel 2000

PowerPoint 2003 ir PowerPoint 2002

PowerPoint 2000
Word 2003, Word 2002 ir Word 2000

Problemos, atsirandan?ios jei Office n?ra visi?kai atnaujinama

Papildom? informacij?

Jei jums nepavyko atsisi?sti ar ?diegti suderinamumo paket? arba naujinimus, galite pra?yti sistemos administratoriaus pagalbos. Taip pat galite naudoti Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je rasti kit? sprendim?. Paslaugù, kurios yra Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je pateikiama yra ?ie:
 • Ie?koti ?ini? baz?s: Ie?kokite technin?s pagalbos informacijos ir savitarpio pagalbos priemoni? Microsoft produktams.
 • Sprendim? centrams: Rodyti specifines da?niausiai u?duodamus klausimus ir pad?ti pary?kintos.
 • Kit? palaikymo parink?i?: Naudotis internetu, u?duoti klausim?, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba, arba pateikti savo nuomon?.
Jei turite klausim? panaudojus ?ias Microsoft svetaines arba jei nerandate sprendimo Microsoft palaikymo tarnybos svetain?je, spustel?kite ?? sait? kreiptis paramos:
http://support.Microsoft.com/contactus

Savyb?s

Straipsnio ID: 924074 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 3 d. - Per?i?ra: 16.0
Taikoma:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbfileawareoff2007 kbsavefile kbopenfile kbconversion kbexpertisebeginner kbhowto kbsmbportal kbmt KB924074 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 924074

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com