วิธีการเปิดรูปแบบแฟ้มใหม่ใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 924074 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Office 2003 หรือ Office XP คุณจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เพื่อที่คุณจะสามารถเปิด แก้ไข และบันทึกแฟ้มที่ถูกสร้างใน Microsoft Office รุ่นที่ใหม่กว่า และรวมถึงแฟ้มที่ใช้รูปแบบ Open XML โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงที่มีลำดับความสำคัญสูงทั้งหมดจาก Microsoft Update และรวมถึงแพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office แพคความเข้ากันได้ของ Office ยังสามารถใช้ร่วมกับ Microsoft Office Word Viewer 2003, Excel Viewer 2003 และ PowerPoint Viewer 2003 เพื่อดูแฟ้มที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบแฟ้มใหม่

หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียกใช้ Office รุ่นใดอยู่ คุณจะต้องติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3 (SP3) หรือ Office XP Service Pack 3 (SP3) ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Office 2000 คุณไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใดๆ เมื่อต้องการดาวน์โหลด Office 2003 SP3 หรือ Office XP SP3 ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้อง:

Office 2003 SP3


Office XP SP3


หมายเหตุ ดูที่ส่วน "ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ได้ปรับปรุง Office อย่างถูกต้องสมบูรณ์" เช่น ประเภทปัญหาและข้อผิดพลาดที่คุณได้รับหากคุณพยายามใช้เอกสารระบบ Office 2013, 2010 หรือ 2007 Office โดยการใช้โปรแกรม Office รุ่นที่เก่ากว่า โดยไม่ติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Office และโปรแกรมปรับปรุง 

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Office ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะติดตั้งแพคความเข้ากันได้ ให้ทบทวนข้อมูลต่อไปนี้สำหรับ Office รุ่นของคุณ 

Office 2003

Office XP

ดาวน์โหลดและติดตั้งแพคความเข้ากันได้

เมื่อต้องการเปิดเอกสารระบบ 2013, 2010 หรือ 2007 Office ใน Office 2003, Office XP หรือ Office 2000 คุณต้องติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Office โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ไปที่ Microsoft Download Center เพื่อ ดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ของ Office 
 2. เมื่อต้องดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ (FileFormatConverters.exe) ให้คลิก ดาวน์โหลด
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ให้คลิก เรียกใช้ เพื่อติดตั้งแพคความเข้ากันได้
 4. หลังจากที่มีการติดตั้งแพคความเข้ากันได้ ปิดโปรแกรม Office ใดๆ ที่เปิดอยู่
 5. เริ่มโปรแกรม Office ใหม่เพื่อเปิดเอกสารในรูปแบบที่ใหม่กว่า
หมายเหตุ คุณต้องปิดและเริ่มโปรแกรม Office ใดๆ ที่เปิดอยู่ใหม่ด้วยตนเองเมื่อคุณติดตั้งแพคความเข้ากันได้ หลังจากเริ่มโปรแกรมเหล่านั้นใหม่แล้ว โปรแกรม Office สามารถเปิดแฟ้มที่ใช้รูปแบบ Open XML

ดูที่ส่วนถัดไป "ใช้เอกสาร 2007 หรือ Microsoft Office รุ่นที่ใหม่กว่าในโปรแกรม Office รุ่นก่อนหน้านี้" สำหรับเคล็ดลับการเปิดและบันทึกแฟ้มระบบ 2013, 2010 หรือ 2007 Office ในโปรแกรม Office รุ่นที่คุณใช้อยู่ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแพคความเข้ากันได้ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
923505 วิธีการติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office เพื่อให้คุณสามารถเปิดและบันทึกรูปแบบ Office Open XML ใน Microsoft Office รุ่นก่อนๆ ได้
หากคุณได้รับข้อผิดพลาดหรือการติดตั้งไม่เสร็จสิ้น ดูที่ส่วน "ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม"

เปิดแฟ้มที่ถูกสร้างขึ้นในระบบ 2007 Office หรือรุ่นที่ใหม่กว่า 

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นและแพคความเข้ากันได้แล้ว คุณสามารถเปิดแฟ้ม Microsoft Office 2013, 2010 หรือ 2007 ในโปรแกรม Office รุ่นก่อนหน้าได้ 

Excel 2003 และ Excel 2002

Excel 2000

PowerPoint 2003 และ PowerPoint 2002

PowerPoint 2000
Word 2003, Word 2002 และ Word 2000

ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้า Office ไม่ได้รับการปรับปรุงทั้งหมด

ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งแพคความเข้ากันได้ หรือโปรแกรมปรับปรุง คุณอาจต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขอื่นๆ บริการบางส่วนที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เสนอให้จะรวมถึงบริการต่อไปนี้:
 • ฐานความรู้ที่ค้นหาได้: ค้นหาข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคและเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือด้วยตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
 • ศูนย์แก้ไขปัญหา: ดูคำถามที่พบบ่อยและการสนับสนุนที่เน้นย้ำซึ่งเฉพาะเจาะจงต่อผลิตภัณฑ์
 • ตัวเลือกการสนับสนุนอื่นๆ: ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อตั้งคำถาม ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือให้ข้อเสนอแนะ
หากคุณยังคงมีคำถามหลังจากที่ได้ใช้เว็บไซต์เหล่านี้ของ Microsoft แล้ว หรือหากคุณไม่พบวิธีแก้ไขบนเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=th
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 924074 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbfileawareoff2007 kbsavefile kbopenfile kbconversion kbexpertisebeginner kbhowto kbsmbportal KB924074

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com