Straipsnio ID: 924284 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.


Svarbu. Šiame straipsnyje pateikiama informacija, kaip pakeisti registr?. Prieš keisdami registr? ?sitikinkite, kad suk?r?te atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? registro kopij?, j? atkurti ar keisti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
256986 ?Microsoft Windows? registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

Pagal numatytuosius nustatymus ? ?Microsoft Office 2007? produkt? ?Office? diagnostik? ?trauktas atminties diagnostikos testas yra i?jungtas kompiuteriuose, kuriuose veikia ?Microsoft Windows Server?. ?iame i?samiame straipsnyje apra?yta, kaip ?jungti atminties diagnostikos test?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kai ?Office 2007? produkt? ?Office? diagnostik? vykdysite kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Server?, atminties diagnostika bus i?jungta. Taip yra tod?l, kad vykdant atminties diagnostik? naudojama daug atminties. D?l ?ios prie?asties kai kuri? serveri? aplinkose negalima vykdyti atminties diagnostikos.

Jei norite, kad atminties diagnostik? ?jungtume arba i?jungtume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei atminties diagnostik? norite ?jungti arba i?jungti patys, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite ?Fix it? vedlyje pateikiamus veiksmus.


?jungti atminties diagnostik?
Microsoft Fix it 50702
I?jungti atminties diagnostik?
Microsoft Fix it 50703


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir ?Windows? kit? kalb? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leisti taisyti pa?iam

Jei norite patikrinti kompiuterio, kuriame veikia ?Windows Server?, atmint?, atminties diagnostik? galite ?jungti pakeisdami registr?. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

?sp?jimas. Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du netinkamai pakeisite registr?, gali kilti rimt? problem?. Norint i?spr?sti ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ias problemas pavyks i?spr?sti. Keisdami registr? prisiimate vis? atsakomyb?.
 1. ?eikite ? kompiuter?, kuriame veikia ?Windows Server?, pateikdami administratoriaus kredencialus.
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
 3. I?pl?skite ?? dalin? rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Common\OffDiag
 4. Spustel?kite OffDiag ir de?iniojoje srityje raskite DoNotTestMemory ?ra??.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite DoNotTestMemory, o tada spustel?kite Modifikuoti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys panaikinkite 1, ?veskite 0 (nul?) ir spustel?kite Gerai.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.
Pastaba. Jei atminties diagnostika ?jungta, patikrinti atmint? gali bet kuris vartotojas.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie bet kokias ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite mums el. lai?k?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 924284 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbmsifixme kbfixme KB924284

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com