Kako omogu?iti test za dijagnostiku memorije za 2007 Office proizvode na ra?unarima sa operativnim sistemom Windows Server

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 924284 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.


Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu izmene registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Prema podrazumevanim postavkama, test za dijagnostiku memorije koji se nalazi u proizvodima ?Office dijagnostika za 2007 Microsoft Office? onemogu?en je na ra?unarima koji koriste Microsoft Windows Server. Ovaj ?lanak opisuje korak po korak kako da omogu?ite test za dijagnostiku memorije.

DODATNE INFORMACIJE

Kada pokrenete proizvode ?Office dijagnostika za 2007 Office? na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Server, dijagnostika memorije je onemogu?ena. Do toga dolazi zato ?to dijagnostika memorije mo?e da tro?i mnogo memorije. Zbog toga, mo?da ne?e biti mogu?e da pokrenete dijagnostiku memorije u nekim okru?enjima servera.

Da bismo umesto vas omogu?ili ili onemogu?ili dijagnostiku memorije pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da omogu?ite dijagnostiku memorije, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Omogu?i dijagnostiku memorije
Microsoft Fix it 50702
Onemogu?i dijagnostiku memorije
Microsoft Fix it 50703


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Ako ?elite da testirate memoriju na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Server, mo?ete da promenite registar da biste omogu?ili dijagnostiku memorije. Da biste to uradili, sledite ove korake.

Upozorenje Ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili nekog drugog metoda, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.
 1. Prijavite se na ra?unar koji koristi operativni sistem Windows Server tako ?to ?ete koristiti administratorske akreditive.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u okviru Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Razvijte slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Common\OffDiag
 4. Izaberite stavku OffDiag, a zatim prona?ite unos DoNotTestMemory u desnom oknu.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku DoNotTestMemory, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 6. U poljuPodaci o vrednosti izbri?ite 1, unesite 0 (nula), a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
Napomena Kada je omogu?eno dijagnostifikovanje memorije, svi korisnici na serveru mogu da testiraju memoriju.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 924284 - Poslednji pregled: 20. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbmsifixme kbfixme KB924284

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com