Poruka o gre?ci prilikom poku?aja instalacije Office 2007 programa: ?Nije mogu?e nastaviti instalaciju?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 924459 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate neki Microsoft Office 2007 program, program se ne instalira. Pored toga, dobijate neku od slede?ih poruka o gre?ci, u zavisnosti od verzije operativnog sistema Microsoft Windows koju koristite:

Microsoft Windows XP i Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 1 (SP1)
Nije mogu?e nastaviti instalaciju zbog slede?ih gre?aka:
Da biste instalirali i koristili ovaj proizvod na ra?unaru, ra?unar mora da radi barem pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2). Da biste instalirali i koristili ovaj proizvod na serverskom ra?unaru, server mora da radi barem pod sistemom Microsoft Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1 (SP1).
Re?ite gorenavedene probleme i ponovo pokrenite instalaciju.
Microsoft Windows 2000
Gre?ka
Navedeni program zahteva noviju verziju operativnog sistema Windows.
Microsoft Windows NT 4.0
Setup.exe ? mesto unosa nije prona?eno
Nije mogu?e prona?i mesto unosa procedure CheckTokenMembership u biblioteci dinami?kih veza ADVAPI32.dll.
Microsoft Windows 98 ili Microsoft Windows Millenium Edition
Gre?ka pri pokretanju programa ? neophodna .DLL datoteka, DBHHELP.DLL, nije prona?ena.
ili
Gre?ka: navedeni program zahteva noviju verziju operativnog sistema Windows.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i kada poku?ate da instalirate neki Office 2007 program na ra?unaru koji radi pod nekim od slede?ih Microsoft Windows operativnih sistema:
 • Microsoft Windows XP servisni paket 1 ili starije verzije
 • Microsoft Windows Server 2003 (originalno izdata verzija)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT 4.0 ili starije verzije
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition ili starije verzije
 • Microsoft Windows 95
 • Bilo koji drugi operativni sistem koji nije podr?an

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte Office 2007 program na ra?unaru koji radi pod nekim od slede?ih Microsoft Windows operativnih sistema:
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows XP servisni paket 2 ili novije verzije
 • Microsoft Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1 ili novije verzije

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o Windows XP servisnom paketu 2 ili novijim verzijama kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322389 Nabavljanje najnovijeg Windows XP servisnog paketa
Za vi?e informacija o Windows Server 2003 servisnom paketu 1 ili novijim verzijama kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
889100 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows Server 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 924459 - Poslednji pregled: 12. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
Klju?ne re?i: 
kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB924459

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com