כיצד לנהל תבניות בתוכניות Office 2007

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 924460 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Office 2003, עיין במאמר 889495 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).


חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני שתשנה אותו. ודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר את הסוגים השונים והמיקומים של תבניות בתוכניות Microsoft Office 2007. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע אודות הגדרות הרישום שקובעו היכן ניתן לאתר תבניות מותאמות אישית.

מידע נוסף

תוכניות Office 2007 שומרות את כל התבניות החדשות המותאמות אישית שיצרת. תוכנית Office 2007 מחפשת באחד המיקומים הבאים אחר תבניות השייכות לאותה תוכנית:
 • מיקום קבצי תבניות של המשתמש
 • מיקום קבצי תבניות של קבוצת העבודה
 • מיקום קבצי התבניות המתפרסמות והמותקנות
 • מיקום של קבצי תבניות שאינן מבוססות על קבצים

מיקום קבצי תבניות של המשתמש

תבניות חדשות שנוצרו או שהשתנו נשמרות בתיקיה תחת ספריית הפרופיל שלך. התיקיות שנמצאות תחת הפרופיל שלך מכילות את העדפות התצורה והאפשרויות שלך. תיקיות אלה מכילות את כל מה שדרוש עבור פרופיל משתמש נודד.

כברירת מחדל, קבצי תבניות המשתמש מאוחסנים במיקום הבא:
C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates
הערה באפשרותך לשנות את המיקום של קבצי תבניות המשתמש.

כיצד לשנות את המיקום שבו נשמרות תבניות

באפשרותך להשתמש ב- Microsoft Office Word 2007 כדי לשנות את המיקום שבו יישמרו התבניות החדשות שלך. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות.

הערה אם אתה משתמש ב- Word 2007 כדי לשנות את המיקום שבו נשמרות תבניות חדשות, תשנה גם את המיקום שבו יישמרו התבניות של כל תוכניות Office 2007.
 1. הפעל את Word 2007.
 2. לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן, לחץ על אפשרויות Word.
 3. לחץ על מתקדם.
 4. תחת כללי, לחץ על מיקומי קבצים.
 5. לחץ על תבניות משתמש ולאחר מכן לחץ על שנה.
 6. בתיבת הדו-שיח שינוי מיקום, שנה את ההגדרה ברשימה שם תיקיה או ברשימה חפש ב לתיקיה שבה ברצונך לשמור את את התבניות החדשות. לאחר מכן לחץ על אישור.
 7. לחץ על אישור או על סגור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות.
הנתיב שהשתנה מופיע ברישום של Windows. בפעם הבאה שתרצה לשמור תבנית חדשה, ייעשה שימוש בנתיב זה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "שינויים בהגדרות הרישום של Windows עבור מיקום קבצי תבניות משתמש ועבור מיקום קבצי תבניות של קבוצת עבודה".

הערה מנהל הרשת יכול לשנות את המיקום שבו נשמרות תבניות חדשות באמצעות תבניות המדיניות הכלולות ב- Microsoft Office 2007 Resource Kit. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל הרשת.

באפשרותך גם ליצור כרטיסיות מותאמות אישית שיופיעו בתיבת הדו-שיח תבניות על-ידי יצירת תיקיה חדשה בתיקיה Templates בפרופיל שלך. כרטיסיות בעלות אותו שם כמו של תיקיה חדשה מופיעות בתיבת הדו-שיח Templates. כרטיסיות אלה מאפשרות לך לסווג את התבניות החדשות שלך ויותר.

אפשרויות התבניות הבאות זמינות בעת לחיצה על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן לחיצה על חדש.

הערה ישנן תבניות נוספות זמינות באזור Microsoft Office Online.
ב- Access 2007
 • מסד נתונים ריק
ביישום Excel 2007
 • תבניות מותקנות
 • התבניות שלי
 • חדש מקובץ קיים
 • ריקים ושהיו בשימוש לאחרונה
ב- PowerPoint 2007
 • תבניות מותקנות
 • התבניות שלי
 • חדש מקובץ קיים
 • ריקים ושהיו בשימוש לאחרונה
 • ערכות נושא מותקנות
ביישום Word 2007
 • תבניות מותקנות
 • ריקים ושהיו בשימוש לאחרונה
 • התבניות שלי
 • חדש מקובץ קיים
הערה Microsoft Office Publisher 2007 ו- Microsoft Office SharePoint Designer 2007 אינם משתמשים באותו ממשק משתמש כמו בתוכניות Office 2007 שצוינו לפני כן.
ב- Publisher 2007
 • בתפריט קובץ, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על אחד מסוגי הפרסום.
ב- SharePoint Designer 2007
 • בתפריט קובץ, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על אחת התבניות.

מיקום קבצי תבניות של קבוצת עבודה

התבניות הנשמרות במיקום זה זהות באופן בסיסי לתבניות הנשמרות במיקום של קבצי תבניות המשתמש. עם זאת, מיקום זה הוא בדרך כלל תיקיה משותפת בכונן רשת.

הערה ייתכן שמנהל הרשת הגדיר מיקום משותף כמקור שממנו יש לספק תבניות שישמשו את כל קבוצת העבודה או החברה. בדרך כלל המיקום של קבצי תבניות קבוצת עבודה הוא תיקיה משותפת המוגדרת לקריאה בלבד.

בנוסף לחיפוש אחר תבניות קיימות במיקום ברירת המחדל של קבצי תבניות משתמש, תוכניות Office 2007 מחפשות תבניות נוספות במיקום של קבצי תבניות קבוצת העבודה.

לקבלת מידע נוסף אודות המיקום של קבצי תבניות קבוצת עבודה ואודות האופן שבו ניתן לשתף תבנית עם קבוצת עבודה או עם החברה כולה, פנה למנהל הרשת.

מיקום קבצי תבניות המתפרסמות ומותקנות

תבניות מתפרסמות הן תבניות הכלולות בתוכניות Office 2007. תבניות אלה מופיעות בתיבת הדו-שיח תבניות. בהתאם לסוג ההתקנה של Office 2007, ייתכן שלא כל התבניות מותקנות במחשב. עם זאת, כל תוכנית Office 2007 מציגה את התבניות כפי שהן זמינות בתיבת הדו-שיח תבניות.

כאשר תבחר תבנית, תוכנית Office 2007 תקבע אם התבנית מותקנת. אם התבנית מותקנת, ייפתח מסמך חדש המבוסס על התבנית. אם התבנית התפרסמה אך אינה מותקנת, התוכנית מציגה הנחיה להתקין את התבנית.

באפשרותך להסיר תבניות מותקנות עבור Publisher 2007 על-ידי הפעלת תוכנית ההתקנה של Office 2007. לאחר מכן, בחר בהגדרה מותקן בעת שימוש ראשון עבור קבוצת התבניות. פעולה זו מסירה ביעילות את התבניות מהמחשב. לאחר מכן, התבניות הופכות שוב לתבניות שפורסמו. Microsoft Office Access 2007 לא מאפשר לפרסם תבניות. עם זאת, ניתן להגדיר תבניות כלא זמינות ב- Access 2007. תוכניות Office 2007 האחרות אינן מפרטות תבניות כרכיב נפרד.

כברירת מחדל, כל התבניות המותקנות עם Microsoft Office מותקנות בתיקיה הבאה:
C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Language ID Number
הערהLanguage ID Number הוא קוד בן ארבע ספרות המייצג את השפות המותקנות כעת. לדוגמה, גירסת השפה אנגלית (ארה"ב) של Office 2007 מותקנת בתיקיה 1033 folder. הגירסה הערבית מותקנת בתיקיה 1025. הגירסה הגרמנית מותקנת בתיקיה 1031. תוכניות Office 2007 תומכות בשפות רבות אחרות. בנוסף, ניתן להתקין שפות מרובות בו-זמנית. לכן, ייתכן שהתיקיה Templates שלך מכילה כמה תיקיות מזהה שפה.

מיקום של קבצי תבניות שאינן מבוססות על קבצים

תוכניות Office 2007 משתמשים בתבניות שאינן מבוססות על קבצים ליצירת חוברות עבודה חדשות, מסמכים חדשים, מסדי נתונים חדשים ושקופיות חדשות. כפי שהשם מרמז, לא קיימת תבנית פיזית שממנה נוצרים קבצים מיוחדים אלה. כל תוכנית של Office 2007 כוללת את המידע הדרוש ליצירת קובץ חדש מהסוג הנכון.

לדוגמה, אם תבנית כללית של Word ?(Normal.dotm) משמשת ליצירת מסמך ריק, Word משתמש בהגדרות הפנימיות שלו ליצירת מסמך ריק חדש.

שינויים בהגדרות הרישום של Windows עבור מיקום קבצי תבניות משתמש ועבור מיקום קבצי תבניות של קבוצת עבודה

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

תוכניות Office 2007 משתמשות בשני מפתחות רישום כדי לרשום את המיקום של קבצי תבניות משתמש ואת המיקום של קבצי תבניות קבוצת עבודה. שתי ההגדרות נרשמות במפתח הרישום הבא:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\General
מיקום תבניות המשתמש מאוחסן בערך המחרוזת
UserTemplates
.

מיקום תבניות קבוצת העבודה מאוחסן בערך המחרוזת
SharedTemplates
.

ערכי מחרוזת אלה לא קיימים עד לביצוע שינוי במיקומי ברירת המחדל עבור התבניות המותאמות אישית שלך. כברירת מחדל, כל התוכניות של Office 2007 מחפשות את התבניות המותקנות שלהן. לכן, לא נדרש ערך מחרוזת עבור תוכניות Office 2007.

אם תשנה את המיקום של קבצי תבניות המשתמש כמתואר בסעיף "מיקום קבצי תבניות של המשתמש", ערך המחרוזת
UserTemplates
נמחק מהרישום. עם זאת, אם תשנה את המיקום של קבצי תבניות קבוצת העבודה למיקום ברירת המחדל, ערך המחרוזת
SharedTemplates
נשמר ברישום.

מאפיינים

Article ID: 924460 - Last Review: יום שלישי 25 מרץ 2008 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Word 2007
מילות מפתח 
kbtemplate kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB924460

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com