ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แม่แบบของนโยบาย Office พร้อมกับการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 924617 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีผู้ดูแลระบบสามารถใช้แม่แบบของนโยบาย Microsoft Office พร้อมกับการตั้งค่า Group Policy ของ Microsoft Windows

ในMicrosoft Office 2007 Resource Kitมีเท็มเพลนโยบาย (ไฟล์.adm) ที่ผู้ดูแลระบบสามารถใช้กับโปรแกรม Office 2007 การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ในเครือข่ายที่ใช้ Windows จะช่วยควบคุมดูแลวิธีการที่ผู้ใช้ทำงานกับ Office 2007

บทความนี้อธิบายถึงทรัพยากรที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างนโยบายที่สามารถใช้ ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ Microsoft Windows Server 2000 และ ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 บทความนี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
 • ภาพรวม
 • แม่แบบของนโยบาย Office 2007 พร้อมใช้งาน
 • วิธี การดาวน์โหลด และ การติดตั้งแม่แบบของนโยบาย Office 2007
 • วิธีการที่โหลดแม่แบบของนโยบายมี Office 2007 ในนโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะ
 • การอ้างอิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวม

โดยการตั้งค่านโยบาย คุณสามารถกำหนด และรักษาโครงแบบ Office 2007 เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซึ่งแตกต่างจากการกำหนดเองอื่น ๆ เช่นการตั้งค่าเริ่มต้นที่ได้รับการกระจายในการแปลง (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น.mst แฟ้ม), นโยบายจะถูกนำทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเครือข่าย อีกทางหนึ่งคือ นโยบายสามารถถูกนำมาใช้ในบางช่วงอื่น ๆ ที่ตั้งค่า โดยผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขรีจิสทรีเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย

คุณสามารถตั้งค่านโยบายที่นำไปใช้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (และผู้ใช้ทุกคนของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น), หรือคุณสามารถตั้งค่านโยบายที่นำไปใช้กับเฉพาะแต่ละคน

คุณสามารถตั้งค่านโยบายต่อคอมพิวเตอร์ภายใต้การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ในนโยบายกลุ่มสแน็ปต่อคอมพิวเตอร์นโยบายที่ถูกนำไปใช้ในครั้งแรกที่ผู้ใช้ทุกคนเข้าสู่ระบบเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

คุณสามารถตั้งค่านโยบายสำหรับแต่ละผู้ใช้ภายใต้การตั้งค่าคอนฟิกผู้ใช้ในนโยบายกลุ่มจะมีใช้นโยบายสแน็ปต่อผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ที่ระบุเข้าสู่ระบบเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็

เมื่อต้องการใช้แม่แบบของนโยบายมี Office 2007 คุณต้องโหลดแม่แบบในสแน็ปอินคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม Microsoft

แม่แบบของนโยบาย Office 2007 พร้อมใช้งาน

มีแฟ้มแม่แบบของนโยบายระดับผู้ดูแลในMicrosoft Office 2007 Resource Kitคุณสามารถตั้งค่านโยบายทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ของ Office บนเครือข่าย โดยการใช้นโยบาย คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วบังคับใช้การตั้งค่าคอนฟิกผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ กลุ่ม หรือคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเครือข่าย

แฟ้มแม่แบบผู้ดูแลของนโยบาย Office (ไฟล์.adm) อธิบายการตั้งค่านโยบายทั้งหมดที่คุณสามารถตั้งค่าสำหรับ Office คุณสามารถใช้ไฟล์.adm เหล่านี้พร้อมกับสแน็ปอินนโยบายกลุ่มได้เมื่อต้องการนำนโยบายไปใช้กับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

หมายเหตุ สแน็ปอินนโยบายกลุ่มจะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows

โปรแกรมติดตั้งของMicrosoft Office 2007 Resource Kitติดตั้งแม่แบบของนโยบายต่อไปนี้ในโฟลเดอร์ Windows\Inf บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มคำอธิบายแม่แบบ
Access12.admMicrosoft Office Access 2007
Excel12.admMicrosoft Office Excel 2007
Fp12.admFrontPage Microsoft Office 2007
Gal12.admMicrosoft Clip Organizer
Inf12.admMicrosoft Office InfoPath 2007
Office12.admMicrosoft Office 2007
Onent12.admMicrosoft Office OneNote 2007
Outlk12.admMicrosoft Office Outlook 2007
Ppt12.admMicrosoft Office PowerPoint 2007
Pub12.admMicrosoft Office Publisher 2007
Visio12.admMicrosoft Office Visio 2007
Word12.admMicrosoft Office Word 2007

วิธี การดาวน์โหลด และ การติดตั้งแม่แบบของนโยบาย Office 2007

เมื่อต้องการดาวน์โหลดแม่แบบของนโยบาย Office 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=73d955c0-da87-4bc2-bbf6-260e700519a8
บนหน้าเว็บ "แฟ้มแม่แบบของนโยบายระดับผู้ดูแล" ของเว็บไซต์Microsoft 2007 Office Resource Kitคุณสามารถค้นหาคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับแม่แบบของนโยบาย Office 2007

หมายเหตุ แม่แบบของ Visio 2007 นโยบาย (Visio12.adm) เป็นส่วนหนึ่งของการดาวน์โหลดแม่แบบของนโยบาย Office 2007

เมื่อต้องการติดตั้งแม่แบบของนโยบาย Office 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เลื่อนลงมาตามแฟ้มแม่แบบระดับผู้ดูแลของนโยบายเว็บเพจ และจากนั้น คลิกการเชื่อมโยงAdminTemplates_setup.exe
 2. ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มคลิกเปิด
 3. คลิกเพื่อยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน และจากนั้น คลิกถัดไป
 4. ในบานหน้าต่างชนิดของการติดตั้งคลิกติดตั้งแบบปกติและจากนั้น คลิกถัดไป
 5. คลิกติดตั้ง
 6. คลิกตกลงเมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า
หมายเหตุแม่แบบของนโยบาย Office 2007 จะอยู่ในตัว เส้นทาง\ Windowsโฟลเดอร์ \Inf เส้นทางไดรฟ์ที่โฟลเดอร์ Windows ที่ประกอบด้วยอยู่ Windowsคือชื่อของโฟลเดอร์ Windows

วิธีการที่โหลดแม่แบบของนโยบายมี Office 2007 ในนโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะ

คุณใช้สแน็ปอินนโยบายกลุ่มเพื่อตั้งค่านโยบายของ Office 2007 จากแม่แบบของ Office นโยบาย (ไฟล์.adm) หลังจากที่คุณตั้งค่านโยบายสำหรับวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'เฉพาะ Windows ประมวลผลนโยบายบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

มีนโยบายการ Office 2007 ในนโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่โหลด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด gpedit.mscในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 2. ภายใต้การตั้งค่าคอนฟิกผู้ใช้คลิกขวาที่แม่แบบการดูแลชี้ไปที่งานทั้งหมดและจากนั้น คลิกเพิ่ม/เอาแม่แบบออก
 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม/เอาแม่แบบออกคลิกเพิ่ม
 4. ในกล่องโต้ตอบแม่แบบของนโยบายคลิกแม่แบบของนโยบาย Office 2007 ที่คุณต้องการเพิ่ม และจากนั้น คลิกเปิด

  หมายเหตุแม่แบบของนโยบาย Office 2007 จะอยู่ในตัว เส้นทาง\ Winntโฟลเดอร์ \Inf เส้นทางไดรฟ์ที่โฟลเดอร์ Windows ที่ประกอบด้วยอยู่ Winntคือชื่อของโฟลเดอร์ Windows
 5. ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม/เอาแม่แบบออกคลิกปิด
 6. บนแท็บแผนภูมิของหน้าต่างGroup Policyขยายแม่แบบการดูแลภายใต้การกำหนดค่าผู้ใช้
 7. ขยายนโยบายของ Office 2007 ที่คุณเพิ่มลงในขั้นตอนที่ 5
คุณพร้อมที่จะใช้นโยบายผู้ใช้ Office 2007 ที่คุณต้องการตั้งค่าในนโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะ

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกของผู้ใช้ โดยนโยบาย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179081 (v=office.12).aspx
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้นโยบายกลุ่มใน Microsoft Windows Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/gpintro.mspx
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้นโยบายกลุ่มใน Microsoft Windows 2000 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/library/Bb742376.aspx
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธี การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ขึ้นอยู่กับนโยบายกลุ่มรักษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011402011033.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 924617 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 พฤษภาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbhowto kbsetup kbinfo kbdeployment kbexpertisebeginner kbmt KB924617 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:924617

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com