วิธีการที่บล็อกปริมาณการใช้งาน MSN Messenger และปริมาณการใช้งาน Windows Live Messenger โดยใช้ ISA Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925120 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการที่บล็อกปริมาณการใช้งาน MSN Messenger และปริมาณการใช้งาน Windows Live Messenger โดยใช้ Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2004 หรือ ISA Server 2006

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการบล็อกปริมาณการใช้งาน MSN Messenger และปริมาณการใช้งาน Windows Live Messenger โดยใช้ ISA Server 2004 หรือ ISA Server 2006 ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • สร้างการเข้าถึงกฎใหม่ที่บล็อกปริมาณการใช้งาน MSN Messenger และปริมาณการใช้งาน Windows Live Messenger ผ่าน HTTP แต่ยัง ช่วยให้ผู้ใช้ที่เข้าถึงเว็บไซต์อื่น โดยใช้ HTTP ทันทีที่คุณสร้างกฎ คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิกกฎนโยบายการ HTTP และรวมลายเซ็นที่ถูกต้อง
 • สร้างกฎการเข้าถึงใหม่ที่รับส่งข้อมูล HTTP ของบล็อก แล้ว เพิ่มการแอพลิเค ชัน/x-msn-messengerชนิดของเนื้อหาสำหรับกฎนี้ ย้ายกฎใหม่ไปยังด้านบนของรายการกฎ

วิธีที่ 1: สร้างกฎการเข้าถึงใหม่ และการตั้งค่าคอนฟิกกฎนโยบายการ HTTP ที่บล็อกปริมาณการใช้งาน MSN Messenger และปริมาณการใช้งาน Windows Live Messenger

สร้างกฎการเข้าถึงใหม่

 1. เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server 2004 หรือ ISA Server 2006 โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft ISA Serverแล้ว คลิกจัดการเซิร์ฟเวอร์ isa.
 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล ISA Server Management ขยายServername.

  หมายเหตุ
  • Servernameเป็นตัวยึดสำหรับชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ISA Server 2004 องค์กร Edition ขยายอาร์เรย์ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายแล้วServername.
 4. คลิกนโยบายของไฟร์วอลล์.
 5. คลิกการงานแท็บในบานหน้าต่างงาน และจากนั้น คลิกสร้างกฎสำหรับการเข้าถึงใหม่.
 6. ในการยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างกฎสำหรับการเข้าถึงใหม่หน้า ป้อนชื่อสำหรับกฎในนั้นชื่อกฎสำหรับการเข้าถึงกล่อง แล้วคลิกถัดไป.
 7. ในการการกระทำของกฎหน้า คลิกอนุญาตให้แล้ว คลิกถัดไป.
 8. ในการโพรโทคอลหน้า คลิกโพรโทคอลที่เลือกในการใช้กฎนี้รายการ และจากนั้น คลิกadd.
 9. ในการเพิ่มโปรโตคอลกล่องโต้ตอบกล่อง ขยายโปรโตคอลทั่วไป.
 10. คลิกสองครั้งhttpโพรโทคอลและhttpsprotocol คลิกปิดแล้ว คลิกถัดไป.
 11. ในการแหล่งที่มาของกฎสำหรับการเข้าถึงหน้า คลิกadd.
 12. ในการเพิ่มเอนทิตีเครือข่ายกล่องโต้ตอบกล่อง ขยายเครือข่าย.
 13. คลิกสองครั้งภายในคลิกปิดแล้ว คลิกถัดไป.
 14. ในการปลายทางกฎสำหรับการเข้าถึงหน้า คลิกadd.
 15. ในการเพิ่มเอนทิตีเครือข่ายกล่องโต้ตอบกล่อง ขยายเครือข่าย
 16. คลิกสองครั้งภายนอกคลิกปิดแล้ว คลิกถัดไป.
 17. ในการชุดของผู้ใช้หน้า คลิกผู้ใช้ทั้งหมดในการใช้กฎนี้การร้องขอจากการตั้งค่าผู้ใช้ต่อไปนี้รายการ คลิกเอาออกแล้ว คลิกadd.
 18. ในการเพิ่มผู้ใช้กล่องโต้ตอบ คลิกสองครั้งทั้งหมดมีการพิสูจน์ตัวผู้ใช้คลิกปิดแล้ว คลิกถัดไป.
 19. ในการการดำเนินการตัวช่วยสร้างกฎสำหรับการเข้าถึงใหม่หน้า คลิกเสร็จสิ้น.

การตั้งค่าคอนฟิกกฎนโยบาย HTTP ที่บล็อกปริมาณการใช้งาน MSN Messenger และปริมาณการใช้งาน Windows Live Messenger

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล ISA Server Management คลิกขวาที่กฎการเข้าถึง ที่คุณสร้าง แล้ว คลิกการตั้งค่าคอนฟิก HTTP.
 2. ในการการตั้งค่าคอนฟิกนโยบาย HTTP สำหรับกฎกล่องโต้ตอบ คลิกการลายเซ็นแท็บ แล้วคลิกadd.
 3. ในการSignature.กล่องโต้ตอบกล่อง ป้อนชื่อสำหรับลายเซ็นในแบบชื่อ:เขตข้อมูล:
 4. ในการในการค้นหารายการ คลิกส่วนหัวที่ร้องขอ.
 5. ในการส่วนหัว httpกล่อง ชนิดตัวแทนผู้ใช้:.
 6. เมื่อต้องบล็อกปริมาณการใช้งาน MSN Messenger พิมพ์msn MessengerในการSignature.กล่อง
 7. เมื่อต้องบล็อกปริมาณการใช้งาน Windows Live Messenger พิมพ์Windows Live MessengerในการSignature.กล่อง
 8. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงอีกครั้ง
 9. ในคอนโซลการจัดการเซิร์ฟเวอร์ ISA คลิกนำไปใช้.

วิธีที่ 2: สร้างกฎการเข้าถึงใหม่ที่รับส่งข้อมูล HTTP ของบล็อก และเพิ่มชนิดเนื้อหาแอพลิเค ชัน/x-msn-messenger สำหรับกฎนี้แล้ว

สร้างกฎการเข้าถึงใหม่

 1. เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server 2004 หรือ ISA Server 2006 โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft ISA Serverแล้ว คลิกจัดการเซิร์ฟเวอร์ isa.
 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล ISA Server Management ขยายServername.

  หมายเหตุ
  • Servernameเป็นตัวยึดสำหรับชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ ISA Server 2004 องค์กร Edition ขยายอาร์เรย์ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายแล้วServername.
 4. คลิกนโยบายของไฟร์วอลล์.
 5. คลิกการงานแท็บในบานหน้าต่างงาน และจากนั้น คลิกสร้างกฎสำหรับการเข้าถึงใหม่.
 6. ในการยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างกฎสำหรับการเข้าถึงใหม่หน้า ป้อนชื่อสำหรับกฎในนั้นชื่อกฎสำหรับการเข้าถึงกล่อง แล้วคลิกถัดไป.
 7. ในการการกระทำของกฎหน้า คลิกอนุญาตให้แล้ว คลิกถัดไป.
 8. ในการโพรโทคอลหน้า คลิกโพรโทคอลที่เลือกในการใช้กฎนี้รายการ และจากนั้น คลิกadd.
 9. ในการเพิ่มโปรโตคอลกล่องโต้ตอบกล่อง ขยายโปรโตคอลทั่วไป.
 10. คลิกสองครั้งhttpโพรโทคอลและhttpsprotocol คลิกปิดแล้ว คลิกถัดไป.
 11. ในการแหล่งที่มาของกฎสำหรับการเข้าถึงหน้า คลิกadd.
 12. ในการเพิ่มเอนทิตีเครือข่ายกล่องโต้ตอบกล่อง ขยายเครือข่าย.
 13. คลิกสองครั้งภายในคลิกปิดแล้ว คลิกถัดไป.
 14. ในการปลายทางกฎสำหรับการเข้าถึงหน้า คลิกadd.
 15. ในการเพิ่มเอนทิตีเครือข่ายกล่องโต้ตอบกล่อง ขยายเครือข่าย.
 16. คลิกสองครั้งภายนอกคลิกปิดแล้ว คลิกถัดไป.
 17. ในการชุดของผู้ใช้หน้า คลิกผู้ใช้ทั้งหมดในการใช้กฎนี้การร้องขอจากการตั้งค่าผู้ใช้ต่อไปนี้รายการ คลิกเอาออกแล้ว คลิกadd.
 18. ในการเพิ่มผู้ใช้กล่องโต้ตอบ คลิกสองครั้งทั้งหมดมีการพิสูจน์ตัวผู้ใช้คลิกปิดแล้ว คลิกถัดไป.
 19. ในการการดำเนินการตัวช่วยสร้างกฎสำหรับการเข้าถึงใหม่หน้า คลิกเสร็จสิ้น.

เพิ่มแอพลิเค ชัน/x-msn-messenger เนื้อหาชนิดของกฎ และย้ายกฎไปด้านบนของรายการกฎ

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล ISA Server Management คลิกขวาที่กฎการเข้าถึง ที่คุณสร้าง แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกการชนิดเนื้อหาแท็บ
 3. ภายใต้ใช้กฎนี้คลิกเลือกชนิดเนื้อหาแล้ว คลิกใหม่.
 4. ป้อนชื่อในการชื่อ:กล่อง
 5. ในการชนิดที่พร้อมใช้งานกล่อง ชนิดแอพลิเค ชัน/x-msn-messengerคลิกaddแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
 6. ในคอนโซลการจัดการเซิร์ฟเวอร์ ISA คลิกกฎการเข้าถึงใหม่
 7. ในการงานบานหน้าต่าง คลิกย้ายขึ้นกฎที่เลือกเมื่อต้องการย้ายกฎใหม่ไปยังด้านบนของรายการกฎ
 8. คลิกนำไปใช้.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925120 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway, Medium Business Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB925120 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925120

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com