Poruka o gre?ci koju dobijate kada poku?ate da koristite galeriju u programu Word 2007: ?Nije mogu?e otvoriti Office Open XML datoteku Building Blocks.dotx?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 925175 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Izabrali ste galeriju na traci u programu Microsoft Office Word 2007. Kada poku?ate da dodate neki od elemenata iz te galerije, Word 2007 prestaje da se odaziva ili se neo?ekivano zatvara. Pored toga, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Nije mogu?e otvoriti Office Open XML datoteku Building Blocks.dotx jer postoje problemi sa sadr?ajem.
Ako u poruci o gre?ci kliknete na dugme U redu, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Word je prona?ao sadr?aj u datoteci Building Blocks.dotx koji nije mogu?e pro?itati. ?elite li da spasete sadr?aj ovog dokumenta? Ako imate poverenja u izvor ovog dokumenta, kliknite na dugme ?Da?.
Ako u poruci o gre?ci kliknete na dugme Da, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Word ne mo?e da otvori ovaj predlo?ak dokumenta. (drive_letter:\...\1033\Building Blocks.dotx)
Nakon ?uvanja izmena u predlo?ku Building Blocks.dotx kada zatvorite Word 2007, slede?i simptomi se mogu i dalje javljati kada ponovo pokrenete Word 2007, a zatim poku?ate da pristupite galeriji.

UZROK

Ovaj problem se javlja kada je predlo?ak Building Blocks.dotx o?te?en.

Postoje dve kopije predlo?ka Building Blocks.dotx. Jedna kopija se nalazi u fasciklama sa korisni?kim podacima. Druga kopija se nalazi u fascikli ?Delovi dokumenta?, u fascikli Office 12.

Naj?e??e je o?te?ena kopija koja se ?uva u fascikli sa korisni?kim podacima. Me?utim, obe kopije mogu biti o?te?ene.

Ovaj problem se javlja kod slede?ih galerija na traci.
 • Automatski tekst
 • Bibliografije
 • Naslovne strane
 • Jedna?ine
 • Podno?ja
 • Zaglavlja
 • Brojevi stranica
 • Brzi delovi
 • Sadr?aj
 • Tabele
 • Okviri za tekst
 • Vodeni ?igovi

RE?ENJE

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50722


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, premestite o?te?enu kopiju predlo?ka Building Blocks.dotx iz fascikle sa korisni?kim podacima. Nakon toga, Word 2007 ?e kreirati novi predlo?ak Building Blocks.dotx na osnovu podrazumevanog sadr?aja.

Da biste o?te?enu kopiju predlo?ka premestili iz fascikle sa korisni?kim podacima, izaberite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Premestite datoteku Building Blocks.dotx u privremenu fasciklu

Da biste to uradili, pratite slede?e korake.

Napomena Ovi koraci se odnose na jezik sa ID-om 1033. Prema tome, ovi koraci su predvi?eni za englesku verziju programa Word 2007. Za ostale jezike koriste se razli?iti ID-ovi jezika.
 1. Iza?ite iz programa Word 2007.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte "%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1033", a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Premestite datoteku Building Blocks.dotx u privremenu fasciklu.
 4. Pokrenite Word 2007.

2. metod: Popravite sistem Office 2007 ili Word 2007

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz svih Office 2007 programa.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte "%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1033", a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Premestite datoteku Building Blocks.dotx u privremenu fasciklu.
 4. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte "%programfiles%\Microsoft Office\Office12\Document Parts\1033", a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Premestite datoteku Building Blocks.dotx u privremenu fasciklu.
 6. Zatvorite obe fascikle.
 7. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte appwiz.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 8. U listi Trenutno instalirani programi izaberite instaliranu verziju sistema Office 2007. Odnosno, izaberite Word 2007 ako je na ra?unaru instalirana samostalna verzija programa.
 9. Kliknite na dugme Promeni, zatim na dugme Popravi i na kraju kliknite na dugme Nastavi.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 925175 - Poslednji pregled: 30. septembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Word 2007
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbtshoot kbmenu kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB925175

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com