วิธีการติดตั้ง Windows Server 2003 รุ่น x64 โดยการใช้ Windows Preinstallation Environment รุ่นที่ใช้ x86

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925279 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้งการ 64 x -ตามรุ่นของ Microsoft Windows Server 2003 โดยใช้การ 86 x - ตามสภาพแวดล้อม Preinstallation Windows Microsoft (Windows PE)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:เราขอแนะนำให้ คุณใช้ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) x 86 -โดยใช้ Winnt32.exe แฟ้มการติดตั้ง x 64 - ใช้ระบบปฏิบัติการ

การติดตั้ง x 64 รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 โดยไม่มีชุดภาษา

ความต้องการ

 • ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน

  คุณต้องมี x ใช้ x86 Windows PE เริ่มต้นใช้งานดิสก์การติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ หรือคุณต้องมี x ที่ใช้ x86 Windows PE ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 • คีย์ผลิตภัณฑ์

  ต้องมีคีย์ผลิตภัณฑ์ที่สอง รหัสผลิตภัณฑ์หนึ่งคือ x ใช้ x86 Winnt32.exe แฟ้ม รหัสผลิตภัณฑ์อื่นอยู่สำหรับ x 64 โดยใช้ระบบปฏิบัติการ
การติดตั้ง x 64 รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 โดยไม่มีชุดภาษา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สมมติว่า เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • H:\x86ประกอบด้วยเนื้อหาโฟลเดอร์ 86 x ที่มาจาก Windows Server 2003 SP1 รวมซีดี
 • I:\x64ประกอบด้วยเนื้อหาโฟลเดอร์ 64 x ที่มาจาก Windows Server 2003 ต้นฉบับออกวางจำหน่ายรุ่นซี
 • x 64 รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 ไม่ได้ติดตั้งไว้บนไดรฟ์ D.
 1. รีสตาร์ x ใช้ x86 Windows PE
 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่พร้อมรับคำสั่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ:
  • คอมพิวเตอร์มีเพียงหนึ่งพาร์ติชัน เช่น C. ถ้าพาร์ติชันนั้นไม่พาร์ติชันระบบ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   i:\x64\Amd64 H:\x86\i386\Winnt32.exe /syspart:C /Makelocalsource:all /Noreboot /S: ” ”
  • คอมพิวเตอร์มีพาร์ติสองชัน เช่น C และ D. ถ้าพาร์ติชันที่ C คือ พาร์ติชันระบบ และ ถ้าคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการบนไดรฟ์ D การเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   i:\x64\Amd64 H:\x86\i386\Winnt32.exe /Tempdrive:D /Makelocalsource:all /Noreboot /S: ” ”
  • คอมพิวเตอร์มีพาร์ติสองชัน เช่น C และ D. ถ้าใช่ของ พาร์ติชันเป็นพาร์ติชันระบบ และถ้าคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการบนไดรฟ์ D เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   i:\x64\Amd64 H:\x86\i386\Winnt32.exe /syspart:C /Tempdrive:D /Makelocalsource:all /Noreboot /S: ” ”
 3. ก่อนที่คุณออกจาก x ที่ใช้ x86 Windows PE ปรับเปลี่ยนรายการต่อไปนี้ในแฟ้ม %SystemDrive%\$WIN_NT$.~BT\Winnt.sif:
  • ภายใต้[UserData]ปรับเปลี่ยนproductidรายการเพื่อที่รายการประกอบด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้ x64 x

   หมายเหตุ:ในปัจจุบัน แบบproductidรายการประกอบด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ x ใช้ x86 ระบบปฏิบัติการที่อยู่ในนั้นH:\x86โฟลเดอร์
  • ภายใต้[UserData]ปรับเปลี่ยนProductKeyรายการเพื่อที่รายการประกอบด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้ x64 x

   หมายเหตุ:ในปัจจุบัน แบบProductKeyรายการประกอบด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ x ใช้ x86 ระบบปฏิบัติการที่อยู่ในนั้นH:\x86โฟลเดอร์
  • ออกจาก x ใช้ x86 Windows PE
  • คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ในโหมดข้อความการเซ็ตอัพของ x 64 โดยใช้ระบบปฏิบัติการ

ติดตั้ง x 64 รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 ที่ มีชุดภาษา

ความต้องการ

 • ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน

  คุณต้องมี x ดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows PE ที่ใช้ x86 หรือคุณต้องมี x ที่ใช้ x86 Windows PE ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 • คีย์ผลิตภัณฑ์

  ต้องมีคีย์ผลิตภัณฑ์ที่สอง รหัสผลิตภัณฑ์หนึ่งคือ x ใช้ x86 Winnt32.exe แฟ้ม รหัสผลิตภัณฑ์อื่นอยู่สำหรับ x 64 โดยใช้ระบบปฏิบัติการ
การติดตั้ง x 64 รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 โดยชุดภาษา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สมมติว่า เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • H:\x86ประกอบด้วยเนื้อหาโฟลเดอร์ 86 x ที่มาจาก Windows Server 2003 SP1 รวมซีดี
 • I:\x64ประกอบด้วยเนื้อหาโฟลเดอร์ 64 x ที่มาจาก Windows Server 2003 ต้นฉบับออกวางจำหน่ายรุ่นซี
 • x 64 รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 ไม่ได้ติดตั้งไว้บนไดรฟ์ D.
 1. รีสตาร์ x ใช้ x86 Windows PE
 2. เมื่อต้องการติดตั้งชุดภาษาระหว่างขั้นตอน Winnt32.exe รัน/Copydir i:\x64\Amd64 H:\x86\i386\Winnt32.exe /Tempdrive:D /Makelocalsource:all /Noreboot /S: ” ”: ” i386\Lang ”คำสั่งที่พร้อมท์รับคำสั่ง
 3. การติดตั้งชุดภาษา โดยใช้ Unattend.txt แฟ้ม การเรียกใช้การ/Copydir i:\x64\amd64 H:\x86\i386\Winnt32.exe /Tempdrive:D /Makelocalsource:all /Noreboot /S: ” ”: /Copydir ” i386\Lang ”: ” amd64\Lang ”คำสั่งที่พร้อมท์รับคำสั่ง
 4. ก่อนที่คุณออกจาก x ที่ใช้ x86 Windows PE ปรับเปลี่ยนรายการต่อไปนี้ในแฟ้ม %SystemDrive%\$WIN_NT$.~BT\Winnt.sif:
  • ภายใต้[UserData]ปรับเปลี่ยนproductidรายการที่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้ x64 x

   หมายเหตุ:ในปัจจุบัน แบบproductidรายการประกอบด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ x ใช้ x86 ระบบปฏิบัติการที่อยู่ในนั้นH:\x86โฟลเดอร์
  • ภายใต้[UserData]ปรับเปลี่ยนProductKeyรายการที่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้ x64 x

   หมายเหตุ:ในปัจจุบัน แบบProductKeyรายการประกอบด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ x ใช้ x86 ระบบปฏิบัติการที่อยู่ในนั้นH:\x86โฟลเดอร์
  • ออกจาก x ใช้ x86 Windows PE
  • คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ในโหมดข้อความการเซ็ตอัพของ x 64 โดยใช้ระบบปฏิบัติการ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925279 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB925279 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925279

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com