ผู้ใช้ที่ Entourage อาจได้รับการประชุมที่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการประชุมที่ระบุ โดยผู้จัดการประชุมในองค์กร Exchange Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925376 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในองค์กร Microsoft Exchange Server ผู้ใช้ Entourage Microsoft อาจได้รับการเรียกประชุมที่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการประชุมที่ระบุ โดยผู้จัดการประชุม

นอกจากนี้ ผู้ใช้รับข้อความสับสนดังต่อไปนี้:
โซนเวลาเหตุการณ์และคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกัน ในมุมมองปฏิทิน เหตุการณ์ถูกปรับปรุงการแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ ผู้ใช้ Entourage พบว่า เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่จะแสดงขึ้นในการประชุมที่เปิดอยู่ขอแตกต่างจากเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่แสดงในมุมมองตารางของปฏิทิน

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • Microsoft Outlook คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จากการประชุมที่ร้องขอถูกสร้างและคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Entourage เป้าหมายอยู่ในโซนเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม Exchange Server คอมพิวเตอร์อยู่ในโซนเวลาอื่น
 • ผู้จัดการประชุมใช้ Outlook เพื่อส่งการร้องขอการประชุมอินสแตนซ์เดียวกับผู้ใช้ Entourage

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดขึ้นในลำดับต่อไปนี้ของเหตุการณ์:
 • สำหรับอินสแตนซ์เดียวประชุม Outlook stamps ฟิลด์เวลาในการร้องขอ โดยใช้รูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) อย่างไรก็ตาม Outlook ไม่มีข้อมูลโซนเวลาใดก็
 • เมื่อ Exchange Server แปลงรูปแบบของ MAPI เพื่อจัดรูปแบบ iCal, Exchange Server ลงฟิลด์เวลา โดยใช้เวลาท้องถิ่นบนเซิร์ฟเวอร์
ดังนั้น เมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Entourage ได้รับการร้องขอการประชุม เวลาที่ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นหมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2007 โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหานี้อยู่ใน Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1) เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Exchange Server 2007 SP1 บนเซิร์ฟเวอร์ที่ และกำหนดคีย์รีจิสทรี โดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน" บนเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2003 คุณต้องติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
836993วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

อย่างไรก็ตาม การบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft และบริการทั้งหมดที่อ้างถึงหยุด และเริ่มระบบใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว

หมายเหตุ:คุณยังอาจต้องเริ่มการบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft หลังจากที่คุณกำหนดค่ารายการรีจิสทรีที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน"

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Excdo.dll6.5.7651.513,631,10427 Sep 200605:31x86

ข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องเปิดใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน หลังจากที่คุณเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน ข้อมูลที่สับสนจะแสดงใน Entourage ไม่

หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อย่างถาวรลบข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
โซนเวลาเหตุการณ์และคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกัน ในมุมมองปฏิทิน เหตุการณ์ถูกปรับปรุงการแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
โดยทั่วไป ข้อความนี้จะแสดงอยู่ใน Entourage เมื่อโซนเวลาที่แตกต่างกัน ข้อความถูกเอาออกเพื่อให้ง่ายต่อการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการเปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน กำหนดค่าคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์ประเภท:excdoแล้ว กด ENTER
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์ประเภท:พารามิเตอร์แล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่คลิกค่า DWORDประเภท:NoServerTzCompแล้ว กด ENTER
 6. คลิกสองครั้งNoServerTzCompประเภท:1ในการข้อมูลค่า:กล่อง คลิกฐานสิบแล้ว คลิกตกลง.
 7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Exchange คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
817903รูปแบบการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพ็คเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Exchange Server
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925376 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Entourage 2004 for Mac
Keywords: 
kbautohotfix kbmeetingminder kbinterop kbHotfixServer kbqfe kbfix kbbug kbmt KB925376 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925376

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com