?Windows Vista Ultimate? kalbos paketo leidimo informacija

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 925471 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje pateikta informacija apie ?Windows Vista Ultimate? kalbos paketo leidim?.

?Windows Vista? kalbos paketai galimi kompiuteriams, kuriuose veikia ?Windows Vista Ultimate?. ?Windows Vista? kalbos paketus galima ?diegti tik i? ?Windows Ultimate Extras? skyriaus ?Windows Update? svetain?je. Kalbos paket? n?ra ?Microsoft Windows? serverio naujinimo tarnyb? (WSUS) svetain?je arba ?Microsoft? atsisiuntimo centre.

Nor?dami atsisi?sti ?Windows Vista? kalbos paketus, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://update.microsoft.com

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Windows Vista? kalbos paketai leid?ia pasinaudoti ?Windows Vista Ultimate? daugiakalb?s vartotojo s?sajos (MUI) funkcija. ?Windows Vista? kalbos paketas yra kalbai specifini? i?tekli? fail? rinkinys, kur? galima prid?ti ? bet kurios kalbos ?Windows Vista Ultimate? versij?.

Kai ?diegsite ?Windows Vista? kalbos paketus, MUI leid?ia pakeisti operacin?s sistemos s?sajos kalb? ? bet koki? ?diegt? kalb?. ?i funkcija vartotojams leid?ia pasirinkti kalb?, kuri? jie gali naudoti.

MUI taip pat leid?ia pasirinkti skirtingas kalbas, kad vartotojai gal?t? dalintis tuo pa?iu kompiuteriu. Pvz., vienas vartotojas gali nor?ti matyti ?Windows Vista? meniu ir kit? tekst? japon? kalba. Kitas vartotojas, kuris prisiregistruoja tame pa?iame ?Windows Vista? kompiuteryje, gali nor?ti matyti atitinkam? tekst? pranc?z? kalba.

?inomos problemos diegimo metu

1 problema: gavote 1 klaidos kod? arba 2 klaidos kod?

Kartais nepavyksta ?diegti kalbos paketo ir gaunate 1 klaidos kod? arba 2 klaidos kod?. Tai da?niausiai atsitinka d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
 • ?Windows? naujinimas ?dieg? kit? naujinim?, kuris u?klaus? pakartotinio paleidimo.
 • Nepavyko ankstesnis ?Windows? naujinimo procesas ir kompiuteryje ?sijung? gedimo b?sena.
Jei patiriate ?i? problem?, naudokite toliau pateiktus metodus.
1 metodas: ?diekite atnaujint? lpksetup.exe paket?
Pastaba ?is metodas taikomas tik esant 2 klaidos kodui. Jei gaunate 1 klaidos kod?, praleiskite ?? metod? ir bandykite 2 metod?.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?diegti atnaujint? lpksetup.exe paket?, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942903 Nepavyko ?diegti ?Windows Vista? kalbos paketo i? ?Windows? naujinimo (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
2 metodas: i? naujo paleiskite kompiuter? ir ?diekite tik vien? kalbos paket?
I? naujo paleiskite kompiuter? ir tada i? naujo ?diekite kalbos paket?, nepasirinkdami joki? kitoki? naujinim?.

Rekomenduojame, kad d?l reikalingo atsisiuntimo dyd?io ir ?diegimo laiko vienu metu ?diegtum?te tik vien? kalbos paket?.

2 problema: kalbos paketai diegiami ilgiau nei tik?tasi

Kadangi kalbos paketuose yra kalbai specifiniai i?tekliai, skirti visiems ?Windows Vista? komponentams, kalbos paketai yra dideli ir gali u?trukti ?iek tiek laiko, kol bus ?diegti. Vidutinis atsisiuntimo dydis yra apytiksliai 200 megabait? (MB) ir gali reik?ti iki 1100 MB laisvos disko vietos, norint ?diegti. Diegimo procesas u?trunka apytiksliai 30 minu?i?. Ta?iau, laikas kinta, atsi?velgiant ? kompiuterio na?um?.

Kaip pa?alinti kalbos paket?

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas ?Prad?ti?
  ir tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Valdymo skyde spustel?kite Laikrodis, kalba ir regionas, spustel?kite Regiono ir kalbos parinktys ir tada spustel?kite Keisti ekrano kalb?.
 3. Skirtuke Klaviat?ra ir kalbos spustel?kite ?diegti / pa?alinti kalbas, esant? Ekrano kalba.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 4. Lauke Pasirinkti ?diegti arba pa?alinti kalbas spustel?kite Pa?alinti kalbas.
 5. Lange Pasirinkite kalbas, kurias nor?site pa?alinti, pasirinkite kalb?, kuri? nor?site pa?alinti ir tada spustel?kite Toliau.
 6. Spustel?kite kalb?, kuri? nor?site pa?alinti, ir tada spustel?kite ?alinti.

Savyb?s

Straipsnio ID: 925471 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB925471

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com